Vredesduif met olijftak in snavel.

Geweld in media en games

5-5-2014 We zoeken vrijwilligers die, de nu al enkele jaren op een laag pitje functionerende, Werkgroep TV-geweld nieuw leven willen inblazen. Decennia lang speelde deze werkgroep een grote rol in het mensen en instanties bewust maken van de schadelijke gevolgen van de overmaat aan geweld op tv, in games en andere media.

 

Niet zonder succes: er kwam een Kijkwijzer en mediawijsheid is nu een thema op scholen. Er blijft echter nog veel te doen.

 

De Werkgroep TV-geweld is in 1986 opgericht vanuit de vredesbeweging. Die achtergrond brengt met zich mee dat de insteek meer is dan kinderen weghouden van schokkende beelden. Van jongs af aan worden we geconfronteerd met media die de gedachte uitdragen dat met geweld problemen snel opgelost kunnen worden, dat geweld de vanzelfsprekende en enig mogelijke methode is om onrecht te bestrijden. Die propaganda heeft invloed op kinderen, maar ook op volwassenen.

 

Tegenover dit 'harde' wereldbeeld waarin mensen alleen luisteren naar geweld, willen wij, ook in amusementsprogramma's en games, een meer realistisch beeld stellen. Gelukkig worden de meeste conflicten nog steeds zonder geweld opgelost. Dat moet zo blijven en we moeten bovendien zoeken naar geweldloze oplossingen waar nu nog geweld aan de orde is.

 

Momenteel is de website (www.tvgeweld.nl), die nog steeds druk bezocht wordt, onze belangrijkste activiteit. De inhoud en vormgeving behoeft echter vernieuwing. Daar zoeken we vrijwilligers voor en ook om het lobbywerk weer op te pakken. Verder hebben we mensen nodig die studie maken van de nieuwste ontwikkelingen op ons terrein en mensen die als woordvoerder de pers te woord kunnen staan. Kortom, we hebben mensen nodig met verschillende kwaliteiten die ingezet willen worden op de terreinen waar ze goed in zijn en plezier in hebben. Het gaat om onbetaald werk, maar onkosten worden wel vergoed.

Voel je er iets voor om mee te werken aan het streven naar minder geweld als amusement in media en games, neem dan contact op met Trudie Rigter, tel. 035-623.38.90, info@tvgeweld.nl

5-5-2014