Vredesduif met olijftak in snavel.

Werkgroep TV-geweld

27-5-2008 Onze werkgroep is uitgedund tot 4 actieve leden. Daardoor moeten we goede actie-mogelijkheden laten liggen. Wie heeft tijd en zin om ons te helpen de overmaat aan geweld in de media te bestrijden?

 

Reeds 22 jaar verzet de Werkgroep TV-geweld zich tegen het domweg accepteren van geweld als amusement op tv en in games. Reeds in 1994 werd wetenschappelijk aangetoond dat de tv niet alleen een spiegel van de wereld is, maar door geweld te verheerlijken ook een agressieve houding bevordert.

In de loop der jaren heeft onze Werkgroep een gezaghebbende positie verworven. Journalisten vragen vaak onze mening en jaarlijks schrijven vele honderden studenten en scholieren scripties op basis van onze informatie. We kunnen die positie alleen handhaven als er meer actieve leden bij komen.

Meer informatie: www.tvgeweld.nl of 015-785.01.37 (Chris Geerse)+

Bron: oproep Werkgroep TV-geweld, 27-5-2008