Vredesduif met olijftak in snavel.

Global Militarization Index

25-1-2012 Het Duitse onderzoeksinstituut BICC heeft een Wereld Militariseringsindex gepubliceerd. Daaruit kan afgelezen worden welke landen meer en welke minder gemilitariseerd zijn.

 

De door het Bonn International Center for Conversion samengestelde Global Militarization Index is gebaseerd op o.a. het per land vergelijken van de militaire uitgaven met het bruto nationaal product en het aantal militairen met het aantal dokters. Er zijn gegevens verzameld over de jaren 1992 t/m 2010 zodat ook een inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de militarisering in deze periode.

Niet verwonderlijk komt IsraŽl als het meest gemilitariseerde land uit de bus. Singapore staat op de 2e plaats. Rusland is van de grote mogendheden het meest gemilitariseerd. De VS scoort ook hoog en China behoort tot de middenmoot evenals Nederland. Minst gemilitariseerd zijn IJsland en Costa Rica.

Meer info: www.bicc.de/our-work/gmi.html+

Bron: WRI, 24-1-2012