Vredesduif met olijftak in snavel.

Rules4corporations

6-3-2019 Vele multinationale bedrijven maken zich schuldig aan schendingen van mensenrechten. Tegelijk ontsnappen ze aan juridische vervolging. Eén van de initiatieven om dit tegen te gaan, is een bindend verdrag dat de juridische verantwoordelijkheid van multinationale ondernemingen vastlegt voor mensenrechtenschendingen door met hun verbonden ondernemingen.

 

Zulk een verdrag wordt momenteel in Genève onderhandeld. Maar de Europese landen proberen dit initiatief uit te hollen, terwijl ze tegelijk via de speciale arbitragerechtbanken in vrijhandelsverdragen een uitzonderingsrecht voor ondernemingen creëren.

 

Help mee het standpunt van de EU te wijzigen. Teken de petitie.

Bron: VredesActie