Vredesduif met olijftak in snavel.

Collectiebeheerder gezocht

16-9-2021 Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid zoekt een vrijwilliger die verantwoordelijkheid wil dragen voor de collectie van het museum. Die collectie omvat hoofdzakelijk affiches en foto's en daarnaast buttons, stickers, boeken, schilderijen enz.

 

De taken van de collectiebeheerder omvatten in hoofdzaak:
- Zorgen dat de collectie op de juiste wijze bewaard wordt.
- Beschrijven en fotografisch (laten) vastleggen van de nog niet beschreven delen van de collectie.
- Uitbreiden van de collectie en het beoordelen van aangeboden items.
- Verstrekken van informatie over de collectie.
- Ontsluiten van de collectie via ons virtuele museum.
- Samenstellen van tentoonstellingen.
- Adviseren van ons bestuur over de collectie.
- Leveren van een bijdrage aan ons jaarverslag.

 

Het gaat hier om een verantwoordelijke functie met leidinggevende aspecten, die het aansturen van andere vrijwilligers kan inhouden.

 

Enige kennis van collectiebeheer is noodzakelijk. Indien je die niet reeds bezit, verwachten we dat je bereid bent die te verwerven. Daarnaast is interesse in de inhoudelijke kant van ons museum onontbeerlijk. De werkzaamheden kunnen merendeels vanuit huis worden gedaan en vergen tenminste enkele uren per week. Bereidheid om de functie gedurende meerdere jaren te vervullen moet aanwezig zijn. Dit in verband met de lange inwerktijd en het verantwoordelijke karakter.

 

Het gaat om vrijwilligerswerk, maar onkosten worden natuurlijk vergoed. Ook is een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur mogelijk.

 

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid heeft sedert enkele jaren geen vaste expositieruimte meer, maar wel een depot in Utrecht. Verder is er een virtueel museum (www.vredesmuseum.nl) en wordt gewerkt met reizende tentoonstellingen.

 

Heb je belangstelling voor deze functie neem dan contact op via info@vredesmuseum.nl of door te bellen met Chris Geerse op 015-785.01.37.

Bron: Museum voor Vrede en Geweldloosheid