Vredesduif met olijftak in snavel.

Over de muur

13-7-2009 United Civilians for Peace lanceerde op 9 juli de nieuwe brochure 'Over de muur'. Hierin leest u alles over de gevolgen van de muur die IsraŽl bouwt op de Westelijke Jordaanoever, de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en de rol van Nederland.

 

De brochure bevat persoonlijke verhalen van IsraŽliŽrs en Palestijnen die vertellen over het effect dat de muur heeft op hun leven. Daarnaast vindt u in de brochure de meest up-to-date informatie over de gevolgen van de muur en antwoorden op veelgestelde vragen.

Op 9 juli, was het precies 5 jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een uitspraak deed over de muur die IsraŽl op de Westelijke Jordaanoever bouwt. Het Hof bepaalde dat de muur in strijd is met het internationale recht, dat de bouw van de muur moet worden stopgezet en dat de delen van de muur in bezet gebied moeten worden afgebroken. Palestijnen die door de bouw van de muur zijn gedupeerd, moeten schadeloos worden gesteld.

Nadat het Internationaal Gerechtshof haar advies had uitgebracht, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin IsraŽl werd opgeroepen om gevolg te geven aan de uitspraak van het Hof. IsraŽl heeft hier tot nu toe geen gehoor aan gegeven. Verdere internationale druk is tot nu toe uitgebleven. IsraŽl gaat ongehinderd door met het bouwen van de muur, grotendeels op bezet Palestijns gebied.

De brochure is te lezen in de on-line leeszaal: www.vredesmuseum.nl/download/inhoud.php.+

Bron: UCP, 9-7-2009