Vredesduif met olijftak in snavel.

Frans advocatenprotest

3-4-2009 De Franse advocatenbond SAF geeft kennis van zijn ongerustheid over de veelvouden van schennissen van het recht en van de pogingen daartoe die bij de voorbereiding van de organisatie van de NAVO-top in Straatsburg zijn aangewend.

 

De zaak van een anti-NAVOvlag, de grensversperringen tegen leveranciers binnen de gemeente, de verveelvoudiging van onrechtmatige identiteitscontroles, de onrechtmatige sperverordeningen voor 40.000 burgers zijn allen voorbeelden daarvan.
Bij deze schendingen vraagt de SAF zich af of de bestuursrechter wel in staat is de openbare vrijheden te waarborgen.

En juist nu wij de onwettigheid vaststellen van deze verordeningen voor mensen die in de veiligheidszone wonen en werken. heeft de voorzieningsrechter in Straatsburg door een vonnis in kort geding geweigerd maatregelen te nemen om daaraan een einde te maken voor mensen die om dringende redenen de stad uit moeten.
De SAF roept op tot mobilisatie van de burgerij en tot waakzaamheid.+

Parijs, 1 april 2009