Vredesduif met olijftak in snavel.

Vrede Verhandelen

14-6-2013 In oktober 2012 verscheen het rapport "Trading Away Peace: How Europe Helps Sustain illegal Israeli settlements". Het werd uitgebracht door een coalitie van 22 West-Europese ngo's. Onder hen IKV Pax Christi, ICCO en Cordaid. Het rapport is nu in het Nederlands vertaald onder de titel Vrede Verhandelen.

 

De Europese Unie importeert 15 keer meer uit de (illegale) nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied dan van de Palestijnen zelf. De EU stelt dat nederzettingen illegaal zijn volgens het internationaal recht, een blokkade voor vrede vormen en een bedreiging van de tweestatenoplossing.

Het rapport draagt concrete maatregelen aan die de EU en de lidstaten zouden moeten nemen. Daaronder valt het aan banden leggen van de misleidende etikettering van producten uit de nederzettingen die in Nederland en andere EU-lidstaten als 'made in Israel' worden verkocht. Groot-BrittanniŽ en Denemarken hebben reeds maatregelen getroffen die aan deze overtreding van de consumentenregels een eind moeten maken. Andere lidstaten overwegen hetzelfde te doen.

Nederland heeft inmiddels het principebesluit genomen om etikettering van producten uit de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verplicht te stellen. UCP benadrukt dat het nodig is dat alle EU-lidstaten zo spoedig mogelijk consumenten correct informeren en richtlijnen opstellen over de etikettering van producten uit nederzettingen.

De volledige tekst van Vrede Verhandelen vindt u hier.

Bron: www.unitedcivilians.nl