Vredesduif met olijftak in snavel.

NIBC tegen killer robots

4-11-2019 De Nederlandse bank NIBC heeft als eerste bank wereldwijd preventief beleid opgesteld om bedrijven die dodelijke autonome wapensystemen produceren, uit te sluiten van hun investeringen. Robin Willing van NIBC, stelt: 'Autonome wapens en andere zeer controversiŽle wapens kunnen op grote schaal schade veroorzaken, daarom zullen we er niet in investeren.'

 

Dodelijke autonome wapensystemen kunnen zonder betekenisvolle menselijke controle opereren. Dit betekent dat ze, nadat zo door een mens zijn geprogrammeerd en gelanceerd, autonoom doelen kunnen selecteren en aanvallen zonder verdere interventie van een mens. De ontwikkeling van deze wapens is heel zorgelijk, niet alleen omdat ze de drempel om dodelijk geweld te gebruiken zouden verlagen, maar ook omdat beslissingen over leven en dood niet aan een algoritme of machine zouden moeten worden gedelegeerd. Meer daarover hier.

Zulke wapens bestaan nog niet, maar de technologie om ze te maken ontwikkelt razendsnel. Recent onderzoek door PAX liet bijvoorbeeld 21 technologiebedrijven zien die het risico lopen om, opzettelijk of per ongeluk, bij te dragen aan de ontwikkeling van dodelijke autonome wapens. Er is nog steeds tijd om te voorkomen dat deze wapens er komen, maar dan moeten er nu maatregelen worden genomen. De stap die NIBC heeft gezet, is daarmee zeer welkom.

Uitsluiten van investering


Financiele instellingen, zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Zij kunnen hun positie in de wereldwijde economie inzetten om invloed uit te oefenen op onder andere technologiebedrijven en de wapenindustrie. Door met dat soort bedrijven in gesprek te gaan, kunnen financiŽle instellingen helpen die bedrijven bewust te maken van de zorgen over dodelijke autonome wapens. Ze kunnen bovendien een duidelijk signaal afgeven dat bedrijven die toch dodelijke autonome wapens ontwikkelen, door veel financiŽle instellingen zullen worden uitgesloten van investering.

Leed en schade


Robin Willing, senior sustainability officer bij NIBC, zei: "Autonome wapens en andere zeer controversiŽle wapens kunnen op grote schaal schade veroorzaken. Geen enkele verantwoordelijk bank of investeerder kan iets doen aan het leed en schade voor burgers wanneer dat soort wapens worden ingezet. Daarom hebben we besloten zulke wapens uit te sluiten van onze investeringen."

NIBC is een Nederlandse bank met zowel bedrijven als consumenten als klanten. De bank is actief in BelgiŽ, Duitsland en Nederland. NIBC had aan het eind van 2018 Ä21.5 miljard aan activa. NIBC had al beleid om bedrijven uit te sluiten die andere controversiŽle wapens, zoals kernwapens en clustermunitie, maken. Het heeft autonome wapens nu toegevoegd aan de lijst met wapens die het als controversieel beschouwt en waar het niet in wil investeren.

Bron: PAX