Vredesduif met olijftak in snavel.

Open brief aan Daniel Ortega

19-2-2019 In BelgiŽ hebben meer dan zestig personen, afkomstig uit organisaties die in het verleden de strijd van het Sandinistisch Front hebben gesteund, een open brief aan Daniel Ortega gestuurd. In deze brief smeken zij hem zijn politiek van onderdrukking te beŽindigen en terug te keren naar de idealen van destijds.

 

Tekst van de open brief:

Beste president Ortega, wij zij verontwaardigd

Mijnheer de President,

Wij zijn militanten, vroegere vrijwilligers en verantwoordelijken van verenigingen en Niet-Gouvernementele Organisaties met telkens een verschillende politieke en filosofische achtergrond.

De aardbeving van 23 december 1972 was voor velen onder ons het begin van een engagement aan de zijde van het Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding (FSLN). Na de glorieuze opstand van juli 1979 hebben wij verder voor ondersteuning gezorgd tijdens de guerillastrijd die de regering van de Verenigde Staten u oplegde in een poging het land uit te putten en te leiden tot een verkiezingsnederlaag van het FSLN in februari 1990.

In heel deze periode hebben heel wat ęinternationalistenĽ zich, zowel op het terrein als aan uw zijde, geŽngageerd, en dit ook in BelgiŽ en in andere landen wereldwijd. Sommigen bekochten de verdediging van een revolutionair Nicaragua met hun leven. Het was een tijd waarin uw vijanden, de Contra's, nog riepen: ęWees patriot en dood een internationalist!Ľ

Na de vreselijke stormen van orkaan Joanna (1987) en orkaan Mitch (1998) bleven wij solidair met de getroffen bevolking via de projecten ter heropbouw, waarvoor wij ons inzetten.

We hebben meegestreden aan uw zijde voor de idealen van 1979. De verkiezingsoverwinning van het FSLN in november 2006, die zich afspeelde in een nieuwe context, was voor velen onder ons een potentiŽle bron van hernieuwde hoop. Onze meningen over de gevoerde politiek tijdens de laatste 12 jaren, liepen sterk uiteen. Maar sinds het hanteren van een terreurpolitiek in april 2018 tegen al zij die zich kanten tegen de unilaterale beslissingen van de regering, zijn wij met verstomming geslagen. Wij herkennen het Nicaragua van vroeger niet meer, de staat waarvoor wij tijd noch energie spaarden, en we begrijpen niet welke de redenen zouden kunnen zijn van een dergelijke politieke ommekeer.

Als wij ons heden tot u richten, is dat omdat we verontwaardigd zijn. We kunnen alleen maar vaststellen dat u uw rug heeft gekeerd naar de idealen van de revolutie van 1979 waarvoor wij ons in het verleden engageerden. Hoe kan een man die ooit de kracht van het volk belichaamde, die 7 jaar in de cellen van Somoza heeft doorgebracht en die overal de waarden van democratie en vrijheid als enige vorm van rechtvaardigheid heeft uitgedragen, zich in zulke mate afkeren van het volk -dat die waarden trouwens nog steeds opeist?

Zoals zovele anderen hebben wij ons vertrouwen in u gesteld. Hoe kunnen wij dan vandaag uitleggen welke redenen u ertoe brengen om in de voetsporen van uw vijand van gisteren te treden? Hoe kunnen wij uitleggen dat wij de kreten horen weerklinken van zij die de schendingen van mensenrechten en van onze fundamentele vrijheden aan de kaak stellen? Terwijl u, die vroeger zo dicht stond bij het volk, ze niet lijkt te horen?

Honderden mensen zijn vermoord door gewapende groeperingen die niet vervolgd worden of een halt toegeroepen werden. Duizenden, vooral jonge studenten, zijn in de gevangenis beland, zonder enig respect voor de grondwettelijke garanties of gerechtelijke procedures, onder de aanklacht van 'terrorisme', omdat ze toonden dat ze het niet eens zijn met uw politiek.

Een van hen is Amaya Coppens, Belgisch onderdaan en dochter van een van onze kameraad-internationalisten, die zich samen met ons heeft ingezet voor een Nicaragua voor het volk in de jaren 80. De waarheid gebiedt ons te zeggen dat we vandaag in haar acties onze strijd herkennen die we voerden tegen de dictatuur, de economische macht van het patronaat en het imperialisme van de Verenigde Staten.

In naam van die strijd die we aan uw zijde hebben gevoerd, smeken we u terug te keren naar de idealen van Sandino, Rigoberto Lopez Perez en het FSLN van Carlos Fonseca. De essentie en de waardigheid van de revolutie blijken niet enkel uit haar doelstellingen, maar ook uit haar methodes, iets wat we herhaaldelijk uit de geschiedenis van het revolutionaire gedachtegoed hebben geleerd. Met respect voor uw strijd, in naam van de solidariteit die wij u in het verleden krachtdadig hebben betuigd, roepen we u nu plechtig op en vragen u ons uit deze crisis te liften, conform het respect voor de rechtsstaat zoals die ontstaan is uit de grondwet van 1987, de rechten van ieder mens en al onze fundamentele vrijheden.

In dit kader en in naam van al wat ons verbonden heeft en waarover we het daarnet gehad hebben, vragen we uw tussenkomst voor de onmiddellijke vrijlating van onze Belgische landgenote Amaya Coppens, alsook voor al zij die opgesloten zitten zonder gegronde reden en zonder respect voor procedurele bijstand. Voor zij die alsnog vervolgd worden, eisen wij een eerlijk en waardig proces. Voor de moorddadige bendes die al 8 maanden lang ongestraft het land teisteren, vragen wij hetzelfde: een eerlijk en waardig proces.

In de hoop dat u onze tekst leest, ons aanhoort en begrijpt, groeten wij u, Mijnheer de President, bezorgd maar strijdvaardig. In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Tekst met alle ondertekenaars

Bron: De Wereld Morgen