Vredesduif met olijftak in snavel.

VredesNieuws

11 februari in Driebergen: Vriendenmiddag van het Palestijnse vredesproject Tent of Nations

17-1-2023 Tent of Nations nodigt u uit voor de Vriendenmiddag van dit Palestijns-christelijke vredesproject op zaterdag 11 februari in Driebergen. Het belooft een inspirerende middag te worden, waarbij Daoud Nassar zelf aanwezig is om ons te ontmoeten.
meer lezen

Henry Kissinger waarschuwt voor nieuwe wereldoorlog

12-1-2023 Op 17 december schreef Henry Kissinger, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS, een opmerkelijk artikel in het Britse blad Spectator. Daarin roept hij op om de gevechten in Oekra´ne snel te beŰindigen en te komen tot vredesonderhandelingen. Anders vreest hij voor een nieuwe wereldoorlog.
meer lezen

Is verzet tegen oorlogspolitiek 'vals pacifisme'?

10-1-2023 In bepaalde linkse kringen krijgt de vredesbeweging het verwijt 'valse pacifisten' te zijn omdat ze zich niet solidair zou opstellen met het Oekra´ense verzet tegen het Russische imperialisme. Gelijkaardige verwijten weerklinken ook in de mainstream media en politiek waar sommigen zover gaan om de vredesbeweging af te schilderen als 'nuttige' instrumenten ten dienste van het Poetinregime.
meer lezen

Nieuwe IsraŰlische regering dreigt duizend Palestijnen te deporteren

6-1-2023 De nieuwe IsraŰlische regering is van plan duizend Palestijnen te deporteren en hun dorpen te verwoesten. Nederland moet alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Dat stelt de in Amsterdam gevestigde mensenrechtenorganisatie The Rights Forum, die daartoe een petitie is gestart.
meer lezen

De Russische organisatie Christenen voor Vrede verklaart zich tegen de oorlog in Oekra´ne

5-1-2023 De Russische organisatie Christenen voor Vrede heeft met Kerst een verklaring uitgegeven met de oproep aan de Russische machthebbers om hun troepen onmiddellijk terug te trekken uit Oekra´ne. Ze acht het pijnlijk dat in Rusland normaal Kerst gevierd wordt met versierde straten enz., terwijl in Oekra´ne de oorlog verwoesting en dood brengt.
meer lezen

Kerstbrief van Kerk en Vrede, over de zin van pacifisme nu het oorlog is in Oekra´ne

3-1-2023 De vredesorganisatie Kerk en Vrede publiceerde in de aanloop naar Kerst een brief waarin zij een antwoord formuleert op de kritiek die wel wordt op haar pacifisme naar aanleiding van de oorlog in Oekra´ne. Ook Kerk en Vrede kan die oorlog niet, als bij toverslag, laten verdwijnen, maar geeft wel een weg aan om escalatie te voorkomen. Vijanddenken mag niet tot een nog veel groter lijden leiden.
meer lezen

20 januari Utrecht: Film en debatavond over antimilitarisme toen, klimaatacties nu

28-12-2022 Actiegroepen als Extinction Rebellion, Greenpeace en Amelisweerd Niet Geasfalteerd voeren actie tegen de klimaatverandering en de aantasting van het milieu, die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de aarde. Zij kiezen voor directe actie met een hoge persoonlijke opoffering. 20 januari is er in Utrecht een film en debatavond over.
meer lezen

Onderzoek onthult: Europese betrokkenheid bij Turkse agressie

27-12-2022 Sinds 2016 kreeg de Turkse betrokkenheid bij het conflict in SyriŰ een uiterst gewelddadig karakter. Het Turkse leger viseerde zowel militaire als burgerdoelwitten met verschillende militaire operaties en trad daarbij vaak het internationaal humanitair recht met de voeten. Er blijkt Europese betrokkenheid te zijn.
meer lezen

Internationale overeenkomst wil burgers beschermen tegen explosieve wapens

23-12-2022 Op 19 november hebben 82 landen, waaronder Nederland, in Dublin een internationale overeenkomst ondertekend om burgerleed door het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden tegen te gaan. Staten
moeten strengere normen voor de bescherming van burgers invoeren en hun (militaire) beleid en operationele inzetregels daartoe aanpassen.
meer lezen

Internationale petitie voor kerstbestand in Oekra´ne

22-12-2022 Laten we oproepen tot een staakt-het-vuren in Oekra´ne voor Kerst 2022/2023, van 25 december tot 7 januari, als teken van onze gedeelde menselijkheid, verzoening en vrede. Deze gedachte zit achter de petitie van het International Peace Bureau, die ook u kunt ondertekenen.
meer lezen

Petitie voor bescherming deserteurs en dienstweigeraars uit Rusland, Belarus en Oekra´ne

20-12-2022 De internationale petitie die landen vraagt om deserteurs en dienstweigeraars uit Rusland, Belarus en Oekra´ne bescherming en asiel te bieden, is inmiddels ca. 7000 keer getekend. Dat moet meer worden! Ondertekenen kan nog steeds. De petitie wordt gesteund door een groot aantal organisaties waaronder Vredesbeweging Pais en Kerk en Vrede.
meer lezen

Bordspellen met een vredesthema allemaal weer leverbaar

16-12-2022 Bordspellen zijn populair maar meestal niet erg vreedzaam. Dit ligt anders bij de spellen die in de webshop van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid te koop zijn. Die hebben wereldvrede als thema en zijn bovendien niet-competitief. Alle speler winnen of alle spelers verliezen. Nu zijn alle vier de titels weer leverbaar en binnenkort komen daar nog twee bij.
meer lezen

Oorlogsmisdaden met westerse wapens in Jemen

14-12-2022 Terwijl de media in Europa en de VS exclusief focussen op de oorlogsmisdaden die worden begaan tijdens de Russische invasie van Oekra´ne negeren zij compleet de actieve medewerking van meerdere westerse landen aan identieke oorlogsmisdaden in Jemen, door middel van massale wapenleveringen aan Saoedi-ArabiŰ en de Verenigde Arabische Emiraten.
meer lezen

Brengt de Amerikaanse luchtoorlog in SomaliŰ vrede of escalatie?

12-12-2022 De VS vechten al jaren in SomaliŰ tegen Al Shabaab. Een nieuw PAX-rapport vraagt aandacht voor de desastreuze gevolgen van jarenlange Amerikaanse luchtaanvallen op burgers die in door Al Shabaab gecontroleerd gebied wonen. Het rapport is kritisch over deze Amerikaanse militaire strategie, die brengt geen vrede maar wel aanzienlijke burgerleed.
meer lezen

Zend gevangenen voor de vrede een kaartje of brief met Kerst of Nieuwjaar

9-12-2022 Jaarlijks publiceert War Resisters' International een lijst van mensen die gevangen zitten omdat ze militaire dienst weigerden, deserteerden of actie voerden voor vrede. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen hen met Kerst of Nieuwjaar een brief of kaartje zenden, om hen zo een hart onder de riem te steken. Dit jaar ligt de nadruk op Rusland en Oekra´ne.
meer lezen

IsraŰl dwingt Oekra´ense vluchtelingen in het IsraŰlische leger te gaan

5-12-2022 Oekra´ense vluchtelingen in IsraŰl worden daar direct verplicht om in het IsraŰlische leger te gaan. New Profile's Counseling Network bied aan hen die dat niet willen rechtsbijstand. Inna, zelf afkomstig uit Rusland, bericht over haar werk voor het Counseling Network en haar ervaringen als vredeswerker in een gemilitariseerd land.
meer lezen

Oproep voor bijdragen aan een tijdschriftnummer over Kunst, Vrede en Verzet

30-11-2022 De European Peace Research Association roept, in samenwerking met het Journal of Resistance Studies, op tot het indienen van bijdragen aan een speciaal nummer getiteld 'Arts, Peace and Resistance', gewijd aan verzet en vrede door middel van kunst. Uw voorstellen zijn van harte welkom.
meer lezen

13 januari online: Geweldloos ouderschap - wat bedoelen we daarmee?

22-11-2022 Op 13 januari a.s. organiseert War Resisters' International een eerste online bijeenkomst over geweldloos ouderschap. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders, grootouders en andere opvoeders. In hoeverre verwachten wij dat onze opvoeding "radicaal", "geweldloos", "antimilitaristisch", enz. is?
meer lezen

Voorstel VN-resolutie voor vredesonderhandelingen over Oekra´ne

22-11-2022 De president van Mexico heeft, in de pers weinig opgemerkte, voorstellen aan de VN gedaan om te komen tot een wereldwijde wapenstilstand. Daarop inhakend heeft de Nederlandse vredesorganisatie Peace SOS het initiatief genomen voor een oproep tot vredesonderhandelingen over Oekra´ne. Deze oproep ondervindt wereldwijde steun. Vredesbeweging Pais is ÚÚn van de ondertekenaars.
meer lezen

Nieuw onderzoek: militaire uitgaven rijkste landen dertig keer hoger dan hun klimaatfinanciering

21-11-2022 Een nieuw rapport onthult dat militaire uitgaven de klimaatcrisis verdiepen door de uitstoot te verhogen, geld te onttrekken aan klimaatuitgaven en conflicten in de meest klimaatgevoelige landen aan te wakkeren. Het rapport 'Climate Collateral' onderzoekt de impact van stijgende wereldwijde militaire uitgaven op de klimaatcrisis.
meer lezen

Net mensen? Hoe varkens ruzie maken en zich weer verzoenen

21-11-2022 Wetenschappers hebben de manier van ruzie maken van zo'n honderd varkens bestudeerd. Zij ontdekten dat het vaak verzoenend werkte wanneer de agressor door een "omstander" gekalmeerd werd door een neusknuffel of een aai met een oor. Deze varkens gingen later ook minder vaak in de aanval. Het troosten van het slachtoffer werkte minder de-escalerend maar wel rustgevend.
meer lezen

Oproep: Geen eerste gebruik, nooit enig gebruik van kernwapens

16-11-2022 Op initiatief van vredesorganisaties van wetenschappers, vooral natuurkundigen, is een verklaring opgesteld over de oorlog in Oekra´ne en het gevaar van escalatie tot een kernoorlog. Stop met oorlogstaal en vermijd beslissingen die de toekomst van iedereen vernietigen, is de boodschap. In Nederland is deze verklaring medeondertekend door Vredesbeweging Pais.
meer lezen

Not Our War! Verslag van bijeenkomst met o.a. Oekra´ense, Russische en Belarussische pacifisten

15-11-2022 Op 10 september jl. werd in Utrecht de bijeenkomst 'Not Our War!' gehouden. Daarin werd de pacifistische visie op de oorlog in Oekra´ne belicht. Sprekers waren vertegenwoordigers van pacifistische organisaties uit o.a. Oekra´ne, Rusland en Belarus. Er is nu een uitvoerig verslag van verschenen, met de teksten van redevoeringen, foto's en achtergrondinformatie.
meer lezen

De KNMG organiseert op 10 december een online dag over 'Arts en oorlog, moraal en werkelijkheid'

14-11-2022 De artsenorganisatie KNMG organiseert op 10 december een online dag over 'Arts en oorlog, moraal en werkelijkheid'. Op het programma staan lezingen over o.a. medische ethiek in relatie tot oorlog, ervaringen van artsen in oorlogssituaties en het zoeken naar een oorlogsprofylaxe. Jannes Mulder van de NVMP is een van de sprekers.
meer lezen

Vredesactie zet vraagtekens bij het Vlaamse wapenexportbeleid

10-11-2022 Het Vlaams parlement bespreekt het Jaarverslag Wapenhandel 2021. Hierin zet de Vlaamse regering onder meer haar algemene beleidslijnen uiteen met betrekking tot IsraŰl en Turkije. Hoewel deze stevig klinken, wijst Vredesactie er in een nieuwe nota op dat deze niet toegepast worden op een groot deel van de export van defensiegerelateerd materiaal.
meer lezen

Boek van Fleur Ravensbergen: Ontwapend, mijn leven als vredesonderhandelaar

8-11-2022 Fleur Ravensbergen praat met terroristen. Zij bemiddelt sinds zij vijfenwtintig is in gewapende conflicten over de hele wereld. Het is haar doel vrede te bereiken, of tenminste een afname van het geweld te bewerkstelligen. Dat is haar werk als medeoprichter van de onafhankelijke Amsterdamse stichting DAG.
meer lezen

Peace Brigades International zendt regelmatig vredeswerkers uit naar spanningsgebieden

7-11-2022 Voor ge´nteresseerden in veldvrijwilligerswerk organiseerde PBI op 23 oktober een webinar met voormalige veldvrijwilligers. Tijdens het webinar vertelden zij over hun ervaringen. Denk je er weleens aan om jezelf aan te melden voor vredeswerk in spanningsgebieden? Kijk het webinar dan terug.
meer lezen

Wie beschermt de planeet? Klimaatcrisis en de Nederlandse krijgsmacht

4-11-2022 Het is onduidelijk hoe het Ministerie van Defensie zijn emissiereductiedoelen wil halen, zeker nu de militaire budgetten fors verhoogd worden. Dat is de conclusie van de briefing 'Wie beschermt de planeet? Klimaatcrisis en de Nederlandse krijgsmacht' van Stop Wapenhandel, die verschijnt aan de vooravond van de klimaattop in Egypte.
meer lezen

Gush Shalom: IsraŰlische verkiezingen en het Palestijnse verzet

1-11-2022 De IsraŰlische vredesorganisatie Gush Shalom heeft een verklaring uitgegeven waarin de IsraŰlische verkiezingen in verband worden gebracht met het oplaaiende Palestijnse verzet. De Palestijnen leven nu al 55 jaar onder een harde en wrede militaire dictatuur, opgelegd door regeringen die IsraŰli's hebben gekozen.
meer lezen

Actie Belgische coalitie tegen Kernwapens tegen nucleaire NAVO-oefening

31-10-2022 Op 19 oktober heeft de Belgische Coalitie tegen Kernwapens geprotesteerd tegen de militaire nucleaire oefening 'Steadfast Noon' die dit jaar doorgaat op Belgisch grondgebied. De coalitieleden trokken naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel om er hun verontwaardiging te uiten.
meer lezen

The World Justice Project constateert voor het 5e jaar op rij een afbrokkeling van de rechtsstaat

27-10-2022 The World Justice Project publiceert elk jaar cijfers over de staat van de rechtsstaat in 140 landen. In 2022 blijkt wederom een wereldwijde achteruitgang van de rechtsstaat. Dat al voor het vijfde jaar op rij. De grootste achteruitgang vond plaats in factoren die verband houden met toenemend autoritarisme.
meer lezen

28 oktober: avond over vrede, burgerschapskunde en de prijsuitreiking journalist voor de vrede 2022

26-10-2022 Op 28 oktober zal de nieuwe module burgerschapskunde worden gepresenteerd door "Huis van Erasmus" en de vredesprijs voor journalistiek 2022 worden uitgereikt door Carolien Roelants, winnaar van 2020.
meer lezen

Webinar 28 okt: Building a culture of peace and critical study of armed conflicts in civic education

25-10-2022 You can participate in the discussion "Approaches to building of a culture of peace and critical study of armed conflicts in civic education". How to study war without militaristic indoctrination? Webinar 28 October 2022, 8pm Kyiv time.
meer lezen

Open brief van Nobelprijs voor de Vrede winnaars en wereldburgers tegen oorlog en kernwapens

24-10-2022 16 winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede schreven een open brief waarin zij oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Oekra´ne. Verder roepen zij Rusland en de NAVO op om uitdrukkelijk te verklaren dat zij geen kernwapens zullen gebruiken. Reeds meer dan een miljoen mensen hebben deze open brief mede ondertekend. U kunt dat ook doen.
meer lezen

Dinsdag 8 november 19.30 uur: Webinar wapenbudgetten en vijandbeelden

21-10-2022 De vreselijke beelden van moord en verwoesting in Oekra´ne drukken ons met de neus op de feiten: vrede is kwetsbaar. Wie de vrede wil beschermen moet de oorzaken van oorlog aanpakken. Maar de enige reactie van onze regeringen is: wapens, wapens en nog meer wapens.
meer lezen

Ter ondertekening: Oproep aan o.a. president Biden om F35-programma te schrappen

18-10-2022 Op 17 oktober publiceerde CODEPINK een brief aan o.a. president Biden, ondertekend door meer dan 220 organisaties uit de hele wereld, waarin wordt opgeroepen het F-35 gevechtsvliegtuigprogramma te schrappen en het budget te herinvesteren in programma's als universele gezondheidszorg, huisvestingsgaranties enz. Iedereen kan deze brief nu meeondertekenen.
meer lezen

Oorlog in Oekra´ne: hoe gevaarlijk is de dreiging met nucleaire wapens?

14-10-2022 Sinds president Poetin gedreigd heeft om kernwapens te gebruiken om zijn invasie in Oekra´ne veilig te stellen, zitten we volgens experten met de grootste nucleaire bedreiging voor de wereldveiligheid, sinds de Cubaanse rakettencrisis van 1962. Wat zijn 'tactische' kernwapens, over welke hoeveelheden gaat het, wat zijn mogelijke scenario's en wie zijn de mogelijke doelwitten bij het gebruik ervan?
meer lezen

Aantal activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Vrede sterk toegenomen

12-10-2022 Het Culture of Peace News Network heeft uitgezocht dat het aantal activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Vrede (21 september) in heel de wereld sterk is toegenomen. Een uitzondering vormen Oekra´ne en Rusland. Toch waren ook daar nog behoorlijk wat activiteiten, resp. 61 en 45.
meer lezen

De oorlog in Oekra´ne: zorgen over escalatie en nucleair conflict

10-10-2022 Uit onderzoek van Kantar blijkt dat de oorlog in Oekra´ne, die nu al acht maanden woedt, nog steeds de grootste zorg is voor de helft van de wereldbevolking. De helft van de Europeanen is vooral bezorgd dat ook andere landen worden meegesleurd in de oorlog (51%) of zal escaleren tot een nucleair conflict (48%).
meer lezen

Kritiek vanuit de Oekra´ense vredesbeweging op Nobelprijs voor Center for Civil Liberties

7-10-2022 De Oekra´ense Pacifistische Beweging heeft kritiek geuit op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan o.a. het Oekra´ense Center for Civil Liberties. Deze organisatie pleit niet voor vredesonderhandelingen maar voor meer directe deelname aan de oorlog door het Westen. Ook zegt zij nooit iets over Oekra´ense mensenrechtenschendingen.
meer lezen

Italiaanse Vredescaravaan naar Oekra´ne verdedigt recht op gewetensbezwaren

5-10-2022 Deze week kwam de vierde Vredescaravaan vanuit ItaliŰ aan in Oekra´ne. Het konvooi is een initiatief van 175 Italiaanse katholieke en seculiere organisaties. De nadruk lag weer op de levering van hulpgoederen, maar deze keer werden Oekra´ne en Rusland ook nadrukkelijk opgeroepen om het recht op gewetensbezwaren te erkennen.
meer lezen

Oproep: Schaf de militaire dienstplicht in Nederland onmiddellijk en definitief af!

3-10-2022 De anti-militaristische groep 'Onkruit vergaat niet' heeft een oproep gepubliceerd waarin wordt opgeroepen de militaire dienstplicht onmiddellijk en definitief af te schaffen. Iedereen kan deze oproep mee ondertekenen. Jongeren die ingeschreven worden in het dienstplichtregister worden opgeroepen om daar tegen te
protesteren.
meer lezen

Zondag 2 oktober op de Dam: vredesdemonstratie t.g.v. de Internationale Dag van de Geweldloosheid

30-9-2022 Peace SOS organiseerde op 2 oktober een vredesdemonstratie voor Oekra´ne op de Dam. We vinden het tragisch dat er elke dag vijf kinderen overlijden in Oekra´ne (onderschatting), zijn geschocked door de massagraven en maken ons zorgen om de oplopende spanningen. Zoals Antonio Guterres (Secretaris Generaal van de VN) zegt is het nodig om de spanningen te bedaren.
meer lezen

Oekra´ense studenten protesteren, hen wordt niet toegestaan studie in het buitenland voort te zetten

28-9-2022 Op YouTube verscheen een filmpje van Oekra´ense studenten die bij een grenspost protesteren omdat ze het land niet uit mogen om hun studie in het buitenland voort te zetten. Ze klagen over mishandeling door grenswachten en doen een beroep op de vrije wereld om hen te steunen.
meer lezen

Oekra´ense Pacifistische Beweging eist een einde aan de oorlog

26-9-2022 Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede, 21 september, gaf de Oekra´ense Pacifistische Beweging een verklaring uit waarin ze een einde aan de oorlog eist. Ook vragen ze om eerbiediging van het recht op dienstweigering. Vrede, niet oorlog, hoort de norm te zijn. Oorlog is georganiseerde massamoord.
meer lezen

ICAN: Nucleaire dreigingen zijn altijd bluf, totdat ze dat niet meer zijn

23-9-2022 Sommige analisten noemen de dreigementen van Poetin bluf en zeggen dat we er niet bang voor moeten zijn. Maar nucleaire dreigingen zijn altijd bluf, totdat ze dat niet meer zijn. En niemand weet waar de grens ligt tussen bluffen en uitvoeren. Daarom zijn deze nieuwe, meer agressieve dreigementen met kernwapens zo gevaarlijk.
meer lezen

Petitie voor bescherming deserteurs en gewetensbezwaarden uit Rusland, Belarus en Oekra´ne

22-9-2022 Op 21 september, de internationale Dag van de Vrede, lanceerde een coalitie van 4 internationale vredesorganisaties een petitie-campagne om deserteurs en gewetensbezwaarden uit Rusland, Belarus en Oekra´ne internationale bescherming en asiel te bieden. U kunt de petitie ook tekenen.
meer lezen

Resultaat verhalenwedstrijd met als thema: 'Generatie vrede'

20-9-2022 Enschede voor Vrede organiseerde ook in 2022 weer een verhalenwedstrijd. Dit keer met het thema 'Generatie Vrede'. Elf schrijvers deden mee. Hun verhalen werden gepubliceerd in een bundel die u hier kunt downloaden.
meer lezen

Joods-Duitse organisatie klaagt leiders IsraŰl aan voor oorlogsmisdaden

16-9-2022 De Joods-Duitse organisatie 'JŘdische Stimme fŘr gerechten Frieden in Nahost' heeft bij het federale gerecht klacht ingediend voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tegen eerste minister Yair Lapid en defensieminister Benny Gantz van IsraŰl, voor hun rechtstreekse bevelvoering over de bombardementen van augustus 2022 op Gaza, waarbij 50 mensen omkwamen, onder wie 17 kinderen.
meer lezen

Actie voor minder uitstoot broeikasgassen door NAVO-landen

15-9-2022 The Conflict and Environment Observatory is een actie begonnen om de NAVO en haar leden op te roepen serieus werk te maken van het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen bij militaire activiteiten. Organisaties worden opgeroepen om deze actie te steunen. Vredesbeweging Pais heeft dat al gedaan.
meer lezen