Vredesduif met olijftak in snavel.

VredesNieuws

Belgische organisaties doen aanbevelingen om het bloedvergieten in Oekra´ne te stoppen

12-7-2023 Een werkgroep van het platform 'Europa voor Vrede en Solidariteit', dat sinds de Russische invasie in Oekra´ne verschillende acties en betogingen organiseerde, doet aanbevelingen voor vrede in Oekra´ne en een ander veiligheidsbeleid. Daaronder ook: stoppen met eenzijdige uitbreiding van de NAVO. Opvallend is dat ook enkele grote vakcentrales het stuk ondertekenden.
meer lezen

Oproep Beweging van Gewetensbezwaarden Rusland aan EU

11-7-2023 De Beweging van Gewetensbezwaarden Rusland heeft, in samenwerking met andere antimilitaristische Russische organisaties, een oproep opgesteld aan de Europese Commissie en het Europees Parlement om dringende maatregelen te nemen voor de internationale bescherming van Russische gewetensbezwaarden, deserteurs enz Organisaties kunnen deze oproep mee ondertekenen.
meer lezen

Opinieartikel: Werk aan vrede voor Oekra´ne op NAVO-top

6-7-2023 May-May Meijer van Peace SOS schreef een opinieartikel dat gepubliceerd is op Joop. Het is een pleidooi voor het zoeken naar een vreedzame oplossing om de oorlog in Oekra´ne te beŰindigen. Ze refereert aan de honderdduizenden doden en gewonden en aan het risico van een kernoorlog.
meer lezen

Vredesburo Eindhoven maakt folder voor jongeren over dienstplichtbrief van Defensie

4-7-2023 Vredesburo Eindhoven heeft een folder gemaakt voor jongeren rond de 17 jaar. De inhoud geeft extra informatie omtrent de 'dienstplichtbrief' van het Ministerie van Defensie, die alle jongeren ontvangen in het jaar dat ze 17 worden. De jongeren worden aangezet tot nadenken over de opties die ze hebben om te reageren op deze brief.
meer lezen

Pacifistische kijk op de muiterij van Wagner

29-6-2023 De belangrijkste les die we kunnen leren uit de Wagner-muiterij en het stille einde ervan is dat Russische militaristen, zelfs oorlogsmisdadigers als Poetin en Prigozjin, in staat zijn om te onderhandelen en een einde te maken aan bloedvergieten. Het gedemoniseerde vijandbeeld rond deze mensen wordt daardoor aan het wankelen gebracht. Een geweldloze correctie van hun slechte gedrag is mogelijk.
meer lezen

De Russische Beweging voor Dienstweigeraars is nu officieel aangemerkt als 'buitenlandse agent'

27-6-2023 In een verklaring maakt de Russische Beweging voor Dienstweigeraars bekend dat ze nu, door de Russische autoriteiten, officieel is aangemerkt als 'buitenlands agent'. Ze beschouwt dit als een discriminerende wetstoepassing, maar ook als een bewijs van de effectiviteit van haar werk. Ze zal voortgaan met de ondersteuning van Russen die niet willen vechten in Oekra´ne of elders.
meer lezen

Kissinger legt uit hoe we een derde wereldoorlog kunnen vermijden

22-6-2023 De bijna honderdjarige Henry Kissinger is een van de meest ervaren strategische denkers van deze tijd. In een uitgebreid interview in The Economist maakt hij zich ernstig zorgen over de gevaarlijke wereldsituatie en geeft hij aan hoe een confrontatie tussen de VS en China kan vermeden worden.
meer lezen

Oekra´ne-oorlog: onderhandelen nu!

20-6-2023 Het Platform tegen de Oorlog in Oekra´ne gaf een nieuwe verklaring uit onder de titel "Oekra´ne-oorlog: onderhandelen nu!" Het Platform is betrokken bij het protest dat iedere 24e van de maand op het Spui in Amsterdam wordt aangetekend tegen de Russische inval in Oekra´ne en tegen de dreigende escalatie van de oorlog. De verklaring kan meeondertekend worden door organisaties en personen.
meer lezen

Online Vredesmuseum: nieuwe tentoonstelling Fabels en Feiten over oorlog en vrede

16-6-2023 In het online Vredesmuseum is nu de nieuwe tentoonstelling Fabels en Feiten te zien. In deze tentoonstelling worden twintig oorlogsfabels en vredesfeiten gevisualiseerd door de cartoonisten Len Munnik en Lex Dirkse. Daarnaast worden deze fabels en feiten becommentarieerd.
meer lezen

Reis eind juli mee naar Letland en leer meer over het vredesspel Peace Please

15-6-2023 Wil jij meer leren over een cultuur van vrede en die aanmoedigen door middel van een dynamisch kaartspel? Dan kun je mee op een gesubsidieerde reis naar Letland om meer te leren over het kaartspel 'Peace Please'. Dit is ontwikkeld om organisaties te helpen bij het bouwen aan een cultuur of vrede in hun team en werksituatie.
meer lezen

Eis bescherming voor gewetensbezwaarden uit Rusland, Wit-Rusland, en Oekra´ne die dienstweigeren

12-6-2023 Duizenden mensen worden gedwongen mee te vechten in een oorlog die ze niet goedkeuren. Help Connection e.V. nu om de leiders van de Europese Unie te herinneren aan hun toezegging van steun aan deze mensen die bescherming nodig hebben. Nog steeds ondervinden Russen die een mobilisatiebevel negeren moeilijkheden bij het verkrijgen van asiel in de EU.
meer lezen

Leden vredeskorps aangevallen in Hebron

8-6-2023 Cassandra Dixon (64) van de Mary House Catholic Worker in Oxford, Wisconsin, is op 7 maart ernstig gewond geraakt bij een aanval van IsraŰlische kolonisten. Zij was in de streek rondom Hebron aanwezig als waarnemer van Operazione Colomba (Operatie Duif), het 'geweldloze vredeskorps' van de Paus Johannes XXIII-gemeenschap in ItaliŰ. De organisatie is al bijna twintig jaar actief in IsraŰl.
meer lezen

Duitsland: al 800.000 handtekeningen voor petitie tegen escalatie en voor onderhandelingen Oekra´ne

6-6-2023 In Duitsland loopt een petitie over de oorlog in Oekra´ne die al 800.000 ondertekenaars heeft. In de petitie wordt de bondskanselier opgeroepen om te stoppen met de escalatie van van de wapenleveranties en zich sterk te maken voor een wapenstilstand en vredesonderhandelingen.
meer lezen

Hiroshima-top G7: pas op de plaats op het gebied van nucleaire ontwapening

2-6-2023 De leiders van de G7 hebben in het slotcommuniquÚ van hun top in Hiroshima beweerd dat ze concrete stappen hebben gezet in de richting van een wereld zonder kernwapens met onverminderde veiligheid voor iedereen, maar ze zeggen niet welke stappen. Dat kan ook niet omdat die stappen helemaal niet gezet zijn.
meer lezen

Oekra´ens Hooggerechtshof laat dienstweigeraar vrij

29-5-2023 Op 25 mei heet het Hooggerechtshof van Oekra´ne de veroordeling door een lagere rechtbank van de dienstweigeraar Vitaly Aleseenko ongedaan gemaakt en zijn onmiddellijke vrijlating gelast. Er komt een nieuw proces, maar hopelijk is dit een stap op weg naar herstel van het recht op dienstweigering in Oekra´ne.
meer lezen

NVMP tegen tentoonstellen vernietigde Russische tank op het Leidseplein

26-5-2023 De NVMP vindt het tentoonstellen van dit soort 'oorlogstrofeeŰn' gÚÚn goede zaak en grenzen aan oorlogspropaganda. Vooral zal het gezien worden als een oproep tot het leveren van meer en nog zwaardere wapens, als enige oplossing om de oorlog in Oekra´ne te beslechten. Met vele duizenden slachtoffers tot gevolg.
meer lezen

22 juni Nijmegen: Gespreksavond 'Wat weten we echt over de oorlog in Oekra´ne'

26-5-2023 Veel mensen, zeker ook mensen met een links kloppend hart, zijn in verwarring. Rusland pleegde een ongekende daad van agressie door buurland Oekra´ne binnen te vallen, de Westerse steun aan Oekra´ne lijkt logisch, maar de strijd kost vele tienduizenden doden en ongekend leed en verwoesting. En waar is het einde van deze oorlog Waar is de uitgang naar vrede?
meer lezen

16-18 juni Londen: Conferentie 'Antimilitarist Roots: nonviolent resistance for a world in crisis'

25-5-2023 Het War Resisters' International netwerk organiseert van 16-18 juni in Londen een wereldconferentie met als titel 'Antimilitarist Roots: nonviolent resistance for a world in crisis'. De conferentie is ten dele ook online bij te wonen.
meer lezen

Pinksterboodschap Kerk en Vrede 2023: Christus is onze vrede

24-5-2023 Kerk en Vrede heeft een Pinksterboodschap opgesteld die wordt verspreid onder de leden van Kerk en Vrede, vredesorganisaties, media, politieke partijen, de leden van de 1e en 2e kamer e.a. "Christus de vredestichter mag niet tot oorlogsvorst worden omgevormd; de Geest van Pinksteren mag niet verworden tot een oorlogsgeest."
meer lezen

Elke 24ste van de maand protest tegen oorlog in Oekra´ne op het Spui in Amsterdam

22-5-2023 De wekelijkse acties voor vrede in Oekra´ne op het Museumplein worden vanaf 24 mei maandelijks en vinden plaats op het Spui te Amsterdam. Met sprekers, dichters, muziek en het herdenken de slachtoffers aan beide kanten met twee minuten stilte. Aan het eind wordt samen gezongen: Dona Nobis Pacem - Geef Ons Vrede!
meer lezen

PAX: Nederlandse afkeuring kernwapens Belarus is nodig, maar hypocriet

19-5-2023 Rusland gaat kernwapens plaatsen in Belarus. Een kernwapenwedloop heeft vreselijke gevolgen. Nederland moet daarom afzien van opslag van kernwapens in eigen land, bepleitte PAX-directeur Rolien Sasse 11 april in Trouw.
meer lezen

Moederdagpetitie voor vrede in Oekra´ne

16-5-2023 Oorspronkelijk, vˇˇr de commercialisering, was Moederdag een radicale viering, het geesteskind Julia Ward Howe, die geschokt was door het bloedbad en het lijden tijdens de Burgeroorlog en de economische verwoesting die daarop volgde. Daarom organiseert de Amerikaanse vredesorganisatie Code Pink nu een moederdagpetitie voor vrede in Oekra´ne.
meer lezen

Deelnemers gezocht voor training in RoemeniŰ 'No war, no warming' in juli

11-5-2023 De training heeft als doel jongerenwerkers vredesopbouwende vaardigheden te leren en tools te geven waarmee jongeren actieve burgers kunnen worden die zich uitspreken tegen oorlog en de opwarming van de aarde. Deelnemers werken aan hun vaardigheden voor emotionele veerkracht, leren methoden voor interpersoonlijke conflictbeheersing en voor verandering in de samenleving.
meer lezen

IPPNW-wereldcongres: De wereld behoeft andere koers om nucleaire uitroeiing te voorkomen

11-5-2023 De wereld zal dringend van koers moeten veranderen. Dat zegt de vredesorganisatie van gezondheidswerkers IPPNW in de slotverklaring van haar wereldcongres in Mombasa. De wereld wordt geconfronteerd met een dubbele existentiŰle crises: het risico van een nucleaire oorlog en een versnelling van de klimaatcrisis.
meer lezen

World Beyond War publiceert nieuwe serie kaarten die inzicht geven in het militarisme wereldwijd

9-5-2023 De vredesorganisatie World Beyond War heeft een nieuwe serie kaarten gepubliceerd die inzicht geven in het militarisme wereldwijd. U ziet waar er oorlogen woeden, hoeveel geld landen besteden aan bewapening, hoe het VS-imperium in elkaar zit, enz. Door op landen te klikken krijgt u gegevens per land.
Bekijk de kaarten
Bron: World Beyond War

Programma Nakba-herdenking 2023: de ramp die al 75 jaar voortduurt

8-5-2023 Dit jaar herdenkt het Palestijnse volk voor de 75e keer de Nakba, de ramp of catastrofe die zich voltrok toen de staat IsraŰl in 1948 eenzijdig werd uitgeroepen. De ramp die al 75 jaar voortduurt. Op 14 en 17 mei zijn er in Amsterdam bijeenkomsten in het kader van deze herdenking.
meer lezen

Motie stad Luik over IsraŰl, tegen apartheid, bezetting en kolonisatie

4-5-2023 De motie die de Stad Luik op 24 april heeft goedgekeurd is een juridisch uitstekend onderbouwde tekst, die als inspiratie kan dienen voor andere lokale besturen. De tekst vat alle argumenten samen waarom samenwerking met apartheid, bezetting en kolonisatie in IsraŰl en de Palestijnse bezette gebieden onverenigbaar is met het internationaal recht en VN-resoluties.
meer lezen

4 t/m 10 augustus: vredeskamp Focus op klimaat en een toekomst zonder kernwapens

3-5-2023 Meerdaagse actie bij vliegbasis Volkel: blokkade, digging-for-life, spontane creatieve acties, zwemmen, kampvuurtje, bidden, workshops en meer. Want: F-35 jachtbommenwerpers stoten 10 ton CO2 uit per vlieguur om de verwoesting van de Aarde te oefenen met nieuwe kernbommen... Volg de geweldloze actie-training!
meer lezen

IPPNW co-voorzitter Ira Helfand wint de prestigieuze "Gandhi, King, Ikeda Community Builders' Prize

28-4-2023 Op 13 april ontving IPPNW co-voorzitter Ira Helfand de prestigieuze "Gandhi, King, Ikeda Community Builders' Prize" van het Morehouse College. "The prize is awarded annually to a person who promotes peace and positive social transformation through nonviolent means. These individuals use their global leadership to affirm peace, justice, diversity, and pluralism."
meer lezen

Documentaire film 'Radicale Actie, Onkruit en XR' nu op YouTube te zien

26-4-2023 De documentaire film 'Radicale Actie, Onkruit en XR' is nu via het YouTube kanaal van 'Onkruit vergaat niet' te zien. De film was eerder te zien op verschillende debatavonden en tijdens het 2.dH5-festival in Amsterdam.
meer lezen

Jolle Demmers: Dialoog in onzekere tijden, over oorlogsroes en de vijf oorlogen in Oekraine

20-4-2023 Dialoog in onzekere tijden: over oorlogsroes en de vijf oorlogen in Oekraine. Onder deze titel sprak Jolle Demmers, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit van Utrecht, op 29 maart j.l. over de oorlog in Oekra´ne bij de presentatie van het jaarverslag van het Vlaams Vredesinstituut. Bekijk de video.
meer lezen

WILPF UK roept op tot stoppen oorlog in Oekra´ne door onderhandelingen

19-4-2023 De Britse afdeling van Women's International League for Peace and Freedom is ontzet over - en rouwt om - het lijden, de verwoesting en de levens die in meer dan een jaar oorlog in Oekra´ne verloren zijn gegaan. Ze roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden door naleving van het internationaal recht en door bemiddeling om via onderhandelingen tot een regeling te komen.
meer lezen

NVMP verontrust over modernisering Amerikaanse kernwapens in Nederland

17-4-2023 De Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie uit in een brief aan minister Hoekstra zorg over de modernisering van de Amerikaanse kernwapens in Nederland. Juist nu Poetin tactische kernwapens in Belarus wil plaatsen, moeten wij geen vergelijkbare stap zetten.
meer lezen

VN Mensenrechtenraad veroordeelt economische sancties

13-4-2023 De Mensenrechtenraad van de VN heeft met een overweldigende meerderheid het instellen van economische sancties door landen veroordeeld. De enige landen die hun steun uitspraken voor unilaterale dwangmaatregelen waren de VS, het VK, de EU-lidstaten, GeorgiŰ en Oekra´ne.
meer lezen

Veel dienstweigeraars in Belarus

12-4-2023 Van de Belarussische vredesorganisatie Our House vernemen we dat er in Belarus veel strafzaken zijn wegens ontduiking van de dienstplicht. Het is bekend dat in 2022 alleen al in Minsk 79 personen hiervoor zijn vervolgd, waarvan de meeste (96,2%) voor het ontduiken van de oproep voor actieve militaire dienst.
meer lezen

Petitie tegen militaire samenwerking met IsraŰl

7-4-2023 De Nederlandse regering is van plan de militaire samenwerking tussen Nederland en IsraŰl te versterken. Rights Forum heeft een petitie opgezet, waarvoor zij jullie urgente actie vragen.
meer lezen

Pacifisme Nu, website over een eigentijdse vorm van pacifisme met een bedenkelijke signatuur

5-4-2023 De website Pacifisme Nu, biedt veel informatie over pacifisme. De website biedt een breed perspectief, benadert pacifisme positief maar ook kritisch. De site maakt de indruk een wetenschappelijke inslag hebben, maar er worden ook bedenkelijke, nogal rechtse, opvattingen naar voren gebracht als het over b.v. de Islam en asielzoekers gaat. Een herleving van het rechts-pacifisme?
5-4-2023

Opmerkelijk Duits vredesinitiatief roept op tot snelle vredesonderhandelingen

4-4-2023 In een open brief roepen prominente sociaaldemocraten, vakbondsleiders en bekende vertegenwoordigers uit de vredesbeweging kanselier Scholz op om meer inspanningen te doen om te bemiddelen bij een staakt-het-vuren in de oorlog in Oekra´ne. Vrede kan volgens hen alleen maar worden bereikt "op basis van het internationale recht en ook alleen met Rusland".
meer lezen

Mythe: vredesbewegingen veranderen niets. Realiteit: niets is minder waar

31-3-2023 Het is een hardnekkige mythe die al lang meegaat: anti-oorlogsbewegingen hebben niets veranderd, veranderen niets en zullen niets veranderen. Niets is minder waar. Om dat te weten moet je niet gaan zoeken in de commentaren van de grote media.
meer lezen

3 april 20 uur: Debatavond Vrede voor Oekra´ne? in de Nieuwe Kerk te Amsterdam

30-3-2023 Wat moet er gebeuren om de oorlog in Oekra´ne te stoppen? Over die vraag willen we op maandag 3 april met elkaar in gesprek gaan in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Deelnemers zijn Katya Tolstoi (Theoloog des Vaderlands), Henk Baars (voorzitter van Kerk en Vrede), Ton van der Kroon (schrijver en publicist) en NRC-journalist Hubert Smeets, oud-correspondent in Rusland.
meer lezen

Feministisch verzet in Rusland

28-3-2023 Na een jaar oorlog in Oekra´ne een interview met Mira en Bella van de Russische Socialistische Beweging (RSD) en Liliya Vezhevatova, een van de co÷rdinatoren van het Feministisch Anti-Oorlogs Verzet (FAS) over het verzet in Rusland tegen de oorlog.
meer lezen

Palestina: Annexatie zonder reactie

23-3-2023 De IsraŰlische autoriteiten hebben officieel bevoegdheden over de bezette gebieden overgedragen van de militaire commandant naar het IsraŰlische ministerie van Defensie. Dit lijkt een weinig opvallende bureaucratische verandering, maar betekent dat de annexatie van de Westelijke Jordaanoever een beklonken feit is.
meer lezen

Gepensioneerde generaal-majoor Harald Kujat: "Rusland wil onderhandelen!"

21-3-2023 De gepensioneerde generaal-majoor Harald Kujat legt in een interview met Thomas Kaiser uit waarom de oorlog allang afgelopen had kunnen zijn en klaagt over media die zelf politiek willen bedrijven. De voormalige hoogste Duitse militair en oud-voorzitter van de NAVO Rusland Raad zegt: "Misschien wordt ooit de vraag gesteld wie deze oorlog niet heeft willen voorkomen."
meer lezen

Europese leiders willen uitzonderingen in wetgeving voor wapenindustrie

17-3-2023 De EU bereidt wetgeving voor rond Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De wet verplicht bedrijven verantwoord te ondernemen. Europese regeringsleiders willen de wapenindustrie uitsluiten van die wetgeving. PAX en meer dan 40 andere organisaties roepen het Europees Parlement nu op dat ongedaan te maken. Organisaties hunnen de verklaring nog ondertekenen.
meer lezen

Het Zuiden en de oorlog in Oekra´ne bij de VN

14-3-2023 Op 23 februari heeft de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot 'een alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede' tussen Rusland en Oekra´ne. Hoewel 141 van de 193 leden voor de tekst stemden, wezen hun verklaringen voor en na de stemming op aanzienlijke meningsverschillen over de manier waarop het beoogde resultaat kan worden bereikt.
meer lezen

Vertel Biden: Zeg nee tegen de oorlog op Internationale Vrouwendag!

9-3-2023 De feministische vredesorganisatie CodePink uit de VS, kwam ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag met een petitie aan president Biden. Daarin wordt gezegd dat er geen militaire oplossing voor de oorlog in Oekra´ne is en er onderhandelingen moeten komen. Verder wordt opgeroepen tot samenwerking in plaats van competitie met China. U kunt de petitie ook tekenen.
meer lezen

Beurzen voor academisch onderzoek naar de afschaffing van kernwapens

8-3-2023 Na een succesvol eerste jaar vraagt de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons om voorstellen voor beurzen voor academische onderzoek in 2023-24. Een breed gebied van onderzoek komt in aanmerking, als het maar een ondersteuning is voor het streven naar afschaffing van kernwapens. Voorstellen moeten voor 27 maart worden ingediend.
meer lezen

De wereld is verdeeld over de oorlog in Oekra´ne

6-3-2023 Het Culture of Peace News Network publiceerde een overzicht waaruit blijkt hoe verschillend er in de wereld gedacht wordt over de oorlog in Oekra´ne. De nadruk ligt op landen met een min of meer neutrale opstelling, zoals BraziliŰ, India en Afrikaanse landen.
meer lezen

Pax Christi voor onderhandelen, PAX voor wapenleveranties

3-3-2023 De kerkelijke vredesorganisatie Pax Christi International pleitte in een verklaring ter herdenking van ÚÚn jaar oorlog in Oekra´ne voor dialoog en vreedzaam verzet. Het Nederlandse PAX, toch voorgekomen uit o.a. Pax Christi, laat een heel ander geluid horen en ziet alleen heil in wapenleveranties omdat onderhandelingen met Rusland toch niks zouden opleveren.
meer lezen

IFOR-verklaring over kolonialisme en Afrika

2-3-2023 De International Fellowship Of Reconciliation heeft in november 2022 vergaderd in Zuid-Soedan en daar een verklaring uitgegeven over (neo-)kolonialisme en Afrika. In die verklaring spreekt de IFOR uit zich te schamen voor de zonden van onze Europese voorouders en tevens de hoop op verzoening en vrede met en in Afrika.
meer lezen