Vredesduif met olijftak in snavel.

VredesNieuws

Rechten IsraŽlisch parlementslid Haneen Zoabi beknot

8-4-2011 Een meerderheid van de IsraŽlische parlementsleden in de Knesset zette recent het licht op groen om de IsraŽlisch-Palestijnse Haneen Zoabi haar parlementaire voorrechten af te nemen, omdat ze vorig jaar op het Turkse schip Mavi Marmara richting Gaza zat.
meer lezen

Palestijnse Jasmine Rishmawi in Nederland: nodig haar uit!

6-4-2011 Van 27 mei tot 9 juni is de 24 jarige Palestijnse Jasmine Rishmawi in Nederland. Jasmine komt uit een christelijke familie in Beit Sahour (Westbank) en is net afgestudeerd in de Werktuigbouwkunde aan de Birzeit Universiteit. Ze vertelt graag haar verhaal in kerk, moskee, school of buurthuis.
meer lezen

Noodkreet voor recht in IsraŽl

4-4-2011 Dit is een oproep voor steun aan de arrestanten van het geweldloos verzet tegen de muur die in strijd met het internationaal recht op Palestijns grondgebied wordt aangelegd of tegen totalitaire wetten van de IsraŽlische regering..
meer lezen

Nederlands initiatief om de blokkade van Gaza te doorbreken

30-3-2011 Eind mei 2011 vertrekt een flotilla van ongeveer 15 schepen met 1000 passagiers en 3 vrachtschepen met medicijnen, medische en onderwijs hulpmiddelen, waterpompen, etc naar Gaza. Het is de bedoeling dat daar ditmaal ook een Nederlands schip bij zal zijn.
meer lezen

Symposium over actualiteit van het ethisch Ťn politiek pacifisme van Hannes de Graaf

28-3-2011 Ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van prof. dr. Hannes de Graaf organiseert de vereniging Kerk en Vrede op zaterdag 2 april een symposium onder de titel "Pacifistische strategie voor Afghanistan vanuit het gedachtegoed van Hannes de Graaf".
meer lezen

Demonstratie tegen de westerse luchtacties boven LibiŽ

28-3-2011 Zo'n 150 mensen hebben 27 maart op de Dam gedemonstreerd tegen de westerse luchtacties boven LibiŽ. Ze vrezen voor een escalatie die tot een uitzichtloze situatie zonder vrede zal leiden.
meer lezen

Patstelling en partij worden in het conflict grote risico 'LibiŽ-coalitie'

28-3-2011 Oorlogen en militaire interventie gaan altijd gepaard met rechtvaardiging. De Britse premier Cameron noemt zijn militaire interventie 'nodig, wettig en gerechtvaardigd'. Daar is echter wel wat op af te dingen.
meer lezen

LibiŽ en de sabotage van een politieke oplossing

23-3-2011 Links toont zich verdeeld in het debat over een no-flyzone boven LibiŽ. Een niet-militaire aanpak is echter nooit ernstig genomen. Het portretteren van oorlog als een humanitaire interventie is een contradictio in terminis.
meer lezen

Oorlog beschermt geen mensenrechten

23-3-2011 Het Belgische Vredesactie betreurt de militaire interventie in LibiŽ. Vredesactie verzet zich tegen de perverse logica dat oorlog in dienst kan staan van mensenrechten. Als pacifistische beweging pleit Vredesactie juist voor meer inzet bij het zoeken en implementeren van vreedzame oplossingen.
meer lezen

Symposium Vredeseducatie en jaarvergadering Pais

23-3-2011 Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert Pais een symposium waarin aandacht zal worden geschonken aan de verschillende wijzen waarop vanuit de vredesbeweging invulling wordt gegeven aan vredeseducatie.
meer lezen

Kerk en Vrede roept het Westen op niet militair in te grijpen in LibiŽ

18-3-2011 Kerk en Vrede meent dat de kans aanwezig is dat militair ingrijpen tot een escalatie van geweld kan leiden en tot meer slachtoffers. Ze wil dat de interventie beperkt blijft tot politieke en economische middelen en dat niet alleen in LibiŽ maar ook in b.v. Bahrein.
meer lezen

Oecumenische raden pleiten voor terugtrekking Amerikaanse kernwapens uit Europa

18-3-2011 Vier grote internationale en nationale oecumenische organisaties hebben de NAVO gevraagd om de resterende Amerikaanse tactische kernwapens uit Europa te verwijderen. Het gaat om ca. 200 kernwapens die in vijf landen liggen opgeslagen, waaronder Nederland.
meer lezen

Opheffing bureau United Civilians for Peace

18-3-2011 Wegens een tekort aan financiŽle middelen wordt het bureau van UCP opgeheven. Het werk van UCP, dat ijvert voor gerechtigheid en vrede in Palestina, valt hiermee grotendeels stil.
meer lezen

Peace Brigades International vlucht uit IndonesiŽ

15-3-2011 Verontrustend nieuws. De Peace Brigades International hebben besloten zich terug te trekken uit IndonesiŽ, omdat hun werk te zeer wordt bemoeilijkt door bedreigingen en vervolging.
meer lezen

Een schaakspel van mensenvlees

13-3-2011 Tot 13 juni wordt de bezoeker van het Haagse museum GEM geconfronteerd met de diorama's, collages en films van Marcel Dzama over absurde werelden, waarin het bijna altijd oorlog is.
meer lezen

Staat het Egyptische leger achter de revolutie?

10-3-2011 De Egyptische dienstweigeraar Maikel Nabil nam vanaf de eerste dag deel aan de revolutie. Zijn uitgebreide verslag in woord en beeld en allerminst juichende analyse kunt u lezen op: www.maikelnabil.com/2011/03/army-and-people-wasnt-ever-one-hand.html
Bron: WRI, 9-3-2011

Dienstweigeraar achter Tralies

8-3-2011 De tentoonstelling Dienstweigeraar Achter Tralies biedt voor het eerst een uniek beeld van het verschijnsel totaalweigeren in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Te zien in Museum Blokhuispoort te Leeuwarden van 26 maart tot en met 30 juli 2011.
meer lezen

Matthew Hoh bepleit Nederlands-Scandinavisch Afghanistan-initiatief

7-3-2011 Matthew Hoh, Afghanistan veteraan en medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nam in 2009 ontslag omdat hij zich niet langer met de Amerikaanse strategie kon verenigen. In Den Haag lichtte hij zijn visie toe, die door veel militairen en diplomaten gedeeld zou worden.
meer lezen

Palestijns verzet en geweldloosheid

3-3-2011 In Engeland verscheen onlangs het boek 'Palestinian Resistance en NONVIOLENCE' van Andrew Rigby. Daarin wordt de verborgen geschiedenis van het geweldloze verzet in de door IsraŽl bezette gebieden beschreven.
meer lezen

Petitie: Geen wapens naar mensenrechtenschenders

28-2-2011 De Campagne tegen Wapenhandel is een petitie gestart: Stop wapenhandel naar het Midden-Oosten. De petitie zal op 16 maart worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie kan worden getekend op: stopwapenhandel.petities.nl
meer lezen

Dictators onderdrukken met Nederlandse wapens eigen volk

22-2-2011 Regimes in landen als LibiŽ, Bahrein en Jemen zijn de afgelopen jaren via Nederland voorzien van wapens. Voor meer dan vierduizend vuurwapens, 150 pantservoertuigen, achttien miljoen stuks munitie en 190 duizend granaten was Nederland producent of doorvoerhaven.
meer lezen

Nederlandse pantservoertuigen in Bahrein

17-2-2011 Op de beelden van demonstraties in de Golfstaat Bahrein, die tonen hoe politie en veiligheidstroepen op gewelddadige wijze ingrijpen bij demonstraties voor democratie en burgerlijke vrijheiden, zijn pantservoertuigen te zien die door Nederland midden jaren '90 aan de golfstaat zijn verkocht.
meer lezen

Prijs voor Bang for your buck?

15-2-2011 In een wedstrijd Shooting Poverty, door Oxfam Novib, staat onder drie genomineerden de film Bang for your buck bovenaan. Deze film van Seth Chase en Brice Blondel gaat over de gevolgen van wapenhandel in Burundi, waar overal te koop aangeboden handgranaten dood en verderf zaaien.
meer lezen

Hoe een geweldloosheidstripverhaal de Egyptische revolte mede-ondersteunt

15-2-2011 In het centrum van de inspirerende revolutie in Egypte bevindt zich een gemeenschap van jonge bloggers. Deze activisten bouwen voort op een verhaal over geweldloze verandering die ze al maanden en jaren aan het verspreiden zijn.
meer lezen

De voorlopige prijs van de Egyptische omwenteling

14-2-2011 Sinds de demonstraties en stakingen tegen het regime van Mubarak op 25 januari uitbraken hebben de Egyptische militaire machten duizenden mensen opgepakt, gemarteld, maar ook doen "verdwijnen". Aldus het Britse blad The Guardian en tal van mensenrechtenorganisaties.
meer lezen

Vasten voor vrede in de moordhoofdstad van de wereld

8-2-2011 Na tienen gaat niemand meer de straat op in Ciudad JuŠrez, de Mexicaanse grensstad waar vorig jaar meer dan 3000 moorden werden gepleegd. Toch brachten afgelopen weekend tientallen mensen de nacht door op een plein om te vasten voor vrede.
meer lezen

Vredesorganisaties bundelen zich voor actie tegen kernbommen

29-1-2011 Dit jaar zal opnieuw aandacht worden gevraagd voor kernwapens. Die zijn nog steeds de wereld niet uit. Dat blijkt uit een eerste overlegbijeenkomst, georganiseerd door 'No nukes'.
meer lezen

Principieel nee zeggen tegen misie enige antwoord

25-1-2011 Neen zeggen tegen de voorgestelde trainingsmissie in Afghanistan is het enige authentieke antwoord, dat de fracties van D'66, GrLinks en de CU kunnen geven.
meer lezen

Een historicus over Tolstojs Oorlog en Vrede

25-1-2011 In het november-decembernummer van Geschiedenis Magazine nr. 8 (2010), p. 16-18, geeft Eelco Bunia een merkwaardige visie op Tolstojs beroemdste boek Oorlog en Vrede. Hij zou de geschiedenis als het kwaad zien.
meer lezen

Nigeriaanse vredes- en mensenrechtenactivist Chidi Nwosu vermoord

17-1-2011 Op 29 december 2010 werd de vredes- en mensenrechtenactivist Chidi Nwosu vermoord in zijn huis. Hij was de oprichter en voorzitter van de Human Rights Peace and Justice Foundation en ook actief binnen War Resisters International.
meer lezen

Private militaire en beveiligingssector Nederland in opmars

17-1-2011 Er is een snelle groei van het aantal Nederlandse bedrijfjes dat diensten aanbiedt in de private militaire en veiligheidssector. Ze verrichten vaak voorheen als militair beschouwde taken. Dit blijkt uit een door de Campagne tegen Wapenhandel gepubliceerd rapport.
meer lezen

Oorlog met computervirus

17-1-2011 Iraanse uraniumverrijkingsfabrieken blijken al geruime tijd te worden aangevallen met het computervirus Stuxnet. Het Iraanse atoomprogramma is hierdoor mogelijk met ruim een jaar vertraagd.
meer lezen

Scherp rapport tegen Netanyahu door Vrouwen voor Vrede

15-1-2011 In december 2010 liet de IsraŽlische Coalitie van Vrouwen voor Vrede een rapport het licht zien met de titel 'Totale oorlog: IsraŽl tegen de democratie'. Dit rapport beschrijft de toenemende politieke vervolging van vredesgroepen en mensenrechtenorganisaties.
meer lezen

Rosenthal tikt kerkelijke organisatie ICCO op de vingers

15-1-2011 De Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingshulp ICCO heeft met verontwaardiging mededeling gedaan van een berisping door Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, wegens haar steun aan het nieuwsnet Electronic Intifada.
meer lezen

Actie tegen 'politietrainingsmissie' in Aghanistan

10-1-2011 Van verschillende kanten worden oproepen gedaan om in actie te komen tegen de voorgenomen 'politiemissie' in Afghanistan. Steeds duidelijker wordt dat het in werkelijkheid vooral gaat om het opleiden van para-militairen. Hieronder de oproep van Kerk en Vrede.
meer lezen

Jonathan Pollak veroordeeld voor geweldloze actie

28-12-2010 Langzamerhand begint de IsraŽlische regering niet alleen Palestijnen, maar ook zijn eigen staatsburgers op te sluiten voor hun geweldloze acties tegen de muur. Op 27 december vond de eerste veroordeling tot gevangenisstraf plaats voor Jonathan Pollak.
meer lezen

Oplossing voor Afghanistan is 'niet militair'

27-12-2010 'De oplossing voor Afghanistan is niet militair', zegt Staffan de Mistura, de hoogste VN-functionaris in Afghanistan. De Amerikanen geloven dat stabiliteit in Afghanistan het meest gediend is bij extra troepen, maar daar zijn andere diplomaten bij de VN het niet mee eens.
meer lezen

Vredesmuseum op YouTube

24-12-2010 Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid beschikt sinds kort over een eigen kanaal op YouTube: www.youtube.com/user/vredesmuseum
meer lezen

Vredescoalitie van oorlogsveteranen in de Balkan

24-12-2010 Organisaties van oorlogsveteranen uit BosniŽ, ServiŽ en KroatiŽ hebben besloten een coalitie te vormen om de vrede in de regio te bevorderen. Er komen gezamenlijke bijeenkomsten van veteranen en trainingen in vredesopbouw.
meer lezen

Maak kennis met U.S. Labour Against War

9-12-2010 Vanaf 2003 bestaat er in de Verenigde Staten een organisatie U.S. Labour Against War. De voorzitter Nichael Eisencher gaf onlangs een interview. Hierin zei hij ongeveer het volgende:
meer lezen

Geweldloze vredesactivisten worden in Portugal geweerd tijdens NAVO-top

20-11-2010 Anti-NAVO groepen hebben op donderdag 18 november tegen de Portugese regering protest aangetekend omdat meer dan 100 activisten de toegang tot het land werden ontzegd als een deel van de veiligheidsmaatregelen die bij een top van de leiders van de NAVO worden ingevoerd.
meer lezen

Caterpillar levert geen bulldozers aan IsraŽl

18-11-2010 De IsraŽlische pers bericht dat Caterpillar de levering van 10 militaire bulldozers aan IsraŽl heeft opgeschort. De bulldozers zouden gebruikt worden voor de vernietiging van Palestijnse huizen.
meer lezen

Plundering als oorlogsmisdaad door bedrijven

18-11-2010 Tijdens gewelddadige conflicten maken bedrijven zich vaak schuldig aan oorlogsmisdaden. Veelal gaat het daarbij om de plundering van natuurlijke hulpbronnen.
meer lezen

Invloed Jewish Voice for Peace groeit in VS

11-11-2010 Onlangs deed de meest vooraanstaande Joodse krant in de VS, de Jewish Daily Forward, het ondenkbare. Rebecca Vilkomerson, directeur van Jewish Voice for Peace, werd door deze krant op de lijst van 50 belangrijkste Joodse leiders gezet.
meer lezen

Marokko in het nauw door geweldloze protestactie Saharanen

5-11-2010 Een nieuw en ongekend fenomeen vindt plaats in het door Marokko bezette deel van de Westelijke Sahara: meer dan 12.000 Saharaanse mannen, vrouwen en kinderen zijn letterlijk de steden uitgelopen om hun tenten op te zetten buiten de steden El Aaiun, Smara, Dahkla en Boujdour.
meer lezen

Antimiltaristen willen de wapenstilstand van 1918 in Turijn anders herdenken

4-11-2010 Antimilitaristen hebben in de nacht van 3 op 4 november 'bloedig' geprotesteerd tegen de oorlogen waarin ItaliŽ nog steeds verwikkeld is, ook al vieren ze op 4 november het einde van de eerste wereldoorlog in 1918.
meer lezen

Kindsoldaat uit Guantanamo tot acht jaar veroordeeld

2-11-2010 Omar Kadr, waarover eerder bericht werd dat hij op 25 oktober zou terecht staan, is door de Amerikaanse militaire rechtbanken tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld zonder aftrek van de acht jaar die hij in Guantanamo heeft gezeten.
2-11-2010

Antimilitaristen kraken een NAVO-basis in Bťtera (Valencia)

2-11-2010 Antimiltaristen hebben even de NAVO-basis bezet en veranderd in een speelplaats met de eis dat de basis wordt gesloten, de troepen uit Afghanistan worden teruggetrokken en het leger wordt afgeschaft.
meer lezen

Beveiliging Belgische atoombasis is lachertje

23-10-2010 Vredesactivisten zijn er de afgelopen maanden wederom in geslaagd diverse malen ongehinderd rond te lopen op de atoombasis Kleine Brogel in BelgiŽ. Ze slaagden er zelfs in een hangar binnen te dringen waar ondergronds kernwapens liggen opgeslagen
meer lezen

Kindsoldaat in Guantanamo tweemaal tot bekentenis gedwongen

23-10-2010 In Guantanamo zit al vanaf 2002 een arrestant, die op vijftienjarige leeftijd daarheen werd gebracht als kindsoldaat. Het is Omar Kadr, die acht jaar later op 25 oktober moet voorkomen.
meer lezen