Vredesduif met olijftak in snavel.

VredesNieuws

Liever radar op de stranden dan vluchtelingen en badgasten

12-7-2011 De strijd tegen de invasie van vluchtelingen uit Noord-Afrika leidt in ItaliŽ tot bezetting van het kustgebied. Op verschillende plaatsen zetten militaire politie-eenheden zonder inspraak van de bevolking radarposten neer, waartegen de bevolking in opstand komt.
meer lezen

Europees Hof bevestigt recht op dienstweigeren

10-7-2011 Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft op 7 juli verklaard dat grond van het Europees verdrag daarover dienstweigering voor gewetensbezwaarden een mensenrecht is. Aanleiding was de zaak-Bayatyan versus de Armeense staat.
meer lezen

Gaza begint in Griekenland

5-7-2011 Waar de laster en bedreiging tegen de Flotilla van de kant van Israel te verwachten was, is het teleurstellend om te ontdekken dat de regering van Griekenland nu medeplichtig is aan de illegale en onmenselijke blokkade van Gaza.
meer lezen

Succesvol geweldloos verzet tegen landroof langs de Palestijnse Muur

1-7-2011 Al meer dan acht jaar vechten Palestijnse grensdorpen geweldloos tegen de Muur, die bedoeld zou zijn op IsraŽl van Palestina te scheiden, maar die ook wordt gebruikt voor landroof. Hieronder volgt bericht van een miniem succes.
meer lezen

Waarom ik wel meevaar

29-6-2011 De Gaza Freedom Flotilla II heeft een groot doel en nog grotere tegenstanders. Naar mate de voorbereidingen verder vorderen wordt dit eens te meer duidelijk. Op alle fronten worden we tegengewerkt door de Amerikaans-IsraŽlische alliantie, wiens machtige arm ver reikt.
meer lezen

Airco kost Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan elk jaar 20 miljard dollar

28-6-2011 Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan geven per jaar 20 miljard dollar uit aan airconditioning. Dat is meer dan het totale nationaal inkomen van Afghanistan! Vooral het vervoer van de benodigde brandstof is duur. Bovendien komen daar veel mensen bij om.
Bron: www.dewereldmorgen.be, 26-6-2011

Gaza-vloot: ťťn stem, ťťn strijd

25-6-2011 De wind van vrijheid laat zich door niemand tegenhouden. De wereld hijst haar zeilen en de vredelievende mensen laten zich voortstuwen met de wind in de rug, tegen de stroom in, zullen wij ons doel bereiken.
meer lezen

Agent bij zaak Baars ten onrechte niet als getuige opgeroepen

21-6-2011 Het proces tegen Henk Baars is op 20 juni verdaagd. Baars had zijn identiteitsbewijs niet willen tonen, en daarmee was volgens de officier van justitie de kous af. Maar zo zat het niet helemaal: de aanleiding was het vertonen van een vredesvlag en er waren dus grondrechten in het geding...
meer lezen

Doorbreek de geweldsspiraal!

21-6-2011 Een breed platform met christelijke, islamitische, joodse en seculiere organisaties in Nederland heeft zich bij de geweldloze internationale actie, Flotilla 2, aangesloten. Een vergelijkbare vloot werd in mei 2010 in internationale wateren aangevallen door de IsraŽlische marine.
meer lezen

Actie in BelgiŽ tegen NAVO-oorlog in LibiŽ

13-6-2011 Een vijftigtal vertegenwoordigers van verschillende Belgische vredesorganisaties, verenigd in het Anti-oorlogsplatform, uitten op 8 juni bij het ministerie van Defensie hun ongenoegen over de NAVO-operatie in LibiŽ. Ze eisen dat BelgiŽ zich onmiddellijk uit de oorlog terugtrekt.
meer lezen

Kerk en Vrede voorzitter voor de rechter

10-6-2011 Op maandagochtend 20 juni a.s. om 10.15 uur moet Kerk en Vrede voorzitter Henk Baars voor de Haagse kantonrechter (Prins Clauslaan 60) verschijnen vanwege een vlagincident dat zich twee jaar eerder in Den Haag heeft voorgedaan.
meer lezen

In de geest van Erasmus: de Vreedzame School

8-6-2011 Op Internationale Vredesdag 21 september 2011 wil het 'Huis van Erasmus' als eerbetoon aan Erasmus aandacht schenken aan zijn idealen van zowel vrede als onderwijs en educatie. Daarom wil zij op die dag een bijeenkomst beleggen waarin het concept van 'De Vreedzame School' centraal staat.
meer lezen

Wilt u vredeslessen geven op basisscholen?

1-6-2011 Het VredesInformatieCentrum verzorgt nu al vredeslessen op vele basisscholen. Het heeft daarvoor een succesvolle methode ontwikkeld. Meer leerlingen in het hele land zouden daarvan kunnen genieten als er meer vrijwilligers zouden zijn om de lessen te geven.
meer lezen

Vredeseducatie in theorie en praktijk

31-5-2011 Op 28 mei jl. organiseerde Vredesbeweging Pais een symposium over vredeseducatie dat vooral bedoeld was als ontmoetingsplaats voor mensen die daarmee zelf actief bezig zijn of zouden willen zijn. Het werd een levendige uitwisseling van ervaringen en en ideeŽn.
meer lezen

Aandeelhouders EADS hebben bloed aan hun handen

27-5-2011 Bij een jaarvergadering van de wapenproducent EADS werden donderdag de aandeelhouders onder luid gejoel opgewacht door vredesactivisten. De zakenlieden waren not amused.
meer lezen

Demonstraties tegen dienstplicht in Rusland

25-5-2011 Er wordt in Rusland openlijk geprotesteerd tegen de dienstplicht; met name tegen de uitzending van dienstplichtige soldaten voor de "ordehandhaving" in TjetsjeniŽ en IngoesetiŽ.
meer lezen

Pleinbezetting in Polen als protest tegen de oorlog

25-5-2011 De pleinbezettingen van de Arabische lente, nu ook in Spanje en zelfs op de Dam in Amsterdam, waaien nu over naar Polen. Ditmaal ook als een actie tegen de oorlog en de milieuvervuiling
meer lezen

400 klachten tegen Belgische oorlogseconomie

19-5-2011 In BelgiŽ kan iedere burger bij de overheid een klacht indienen tegen een wanpraktijk. Vredesactie riep daarom op om klacht in te dienen tegen bedrijven die in BelgiŽ actief zijn en hun winsten halen uit de exploitatie van door IsraŽl bezette gebieden in Palestina.
meer lezen

Welk idee verandert jouw wereld?

13-5-2011 Op de website van Upact (www.upact.nl) worden 9 creatieve voorstellen gepresenteerd voor projecten die informatie geven over de oorzaken van conflicten en de mogelijkheden om bij te dragen aan duurzame vrede.
meer lezen

Nieuwe vredeswebsite Need4Peace

9-5-2011 Sedert kort is er een nieuwe vredeswebsite online. De site www.need4peace werd ontwikkeld door 2 idealistische internetcreatievelingen. De site toont foto's van mensen die het welbekende vredesteken geven en dat met een statement motiveren.
meer lezen

Verslag Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid verschenen

3-5-2011 Bij het Platform Vredescultuur verscheen onlangs een uitgebreid verslag van de vele activiteiten van het Platform en zijn lidorganisaties in het door de VN uitgeroepen Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid (2001-2010).
meer lezen

Nico Faber krijgt lintje voor zijn vredeswerk

29-4-2011 Op 29 april kreeg Nico Faber een koninklijke onderscheiding. Hij werd lid in de orde van Oranje Nassau. Voor zover ons bekend is dit pas de tweede keer dat iemand vanwege werk als vredesactivist een lintje krijgt.
meer lezen

Bush hoort voor het Internationaal Strafhof

26-4-2011 Oud-president Bush zou voor het Internationaal Strafhof moeten worden gedaagd voor het nodeloos beginnen van de oorlog tegen Irak. Dit is de mening van het toenmalige hoofd van het Internationale Atoomagentschap El Baradei.
meer lezen

Uraniumverrijking en wapenproductie, Paasmars in Almelo

26-4-2011 Zo'n 100 mensen namen op Paasmaandag deel aan de jaarlijkse Paasmars voor Vrede en Ontwapening die dit jaar in Almelo werd gelopen.
Een uitgebreid verslag met veel foto's vindt u hier: vredessite.nl/nieuws/2011/paasmars.html
26-4-2011

Egyptische publicist door het militaire regime veroordeeld in schijnproces

11-4-2011 De Egyptische gewetensbezwaarde Maikel Nabil Sanad is voor zijn publicitaire activiteiten op 10 april door een militaire rechtbank tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens "belediging van het leger".
meer lezen

War Resisters International over gemilitariseerd onderwijs

10-4-2011 In het laatste VredesMagazine (2011/2) verscheen een artikel van Marc Akkerman over de rol van het leger in de Nederlandse scholen. Dit artikel is een onderdeel van een wereldwijd onderzoek van War Resisters' International over de militarisering van het onderwijs.
meer lezen

Bezuiniging op Defensie biedt kansen

8-4-2011 Kerk en Vrede heeft een verklaring uitgegeven n.a.v. de ophef rond de bezuinigingen op Defensie. Wellicht een kans om meer burgervredesteams in te zetten in conflictgebieden. Niet alleen veel goedkoper maar ook veel effectiever.
meer lezen

Rechten IsraŽlisch parlementslid Haneen Zoabi beknot

8-4-2011 Een meerderheid van de IsraŽlische parlementsleden in de Knesset zette recent het licht op groen om de IsraŽlisch-Palestijnse Haneen Zoabi haar parlementaire voorrechten af te nemen, omdat ze vorig jaar op het Turkse schip Mavi Marmara richting Gaza zat.
meer lezen

Palestijnse Jasmine Rishmawi in Nederland: nodig haar uit!

6-4-2011 Van 27 mei tot 9 juni is de 24 jarige Palestijnse Jasmine Rishmawi in Nederland. Jasmine komt uit een christelijke familie in Beit Sahour (Westbank) en is net afgestudeerd in de Werktuigbouwkunde aan de Birzeit Universiteit. Ze vertelt graag haar verhaal in kerk, moskee, school of buurthuis.
meer lezen

Noodkreet voor recht in IsraŽl

4-4-2011 Dit is een oproep voor steun aan de arrestanten van het geweldloos verzet tegen de muur die in strijd met het internationaal recht op Palestijns grondgebied wordt aangelegd of tegen totalitaire wetten van de IsraŽlische regering..
meer lezen

Nederlands initiatief om de blokkade van Gaza te doorbreken

30-3-2011 Eind mei 2011 vertrekt een flotilla van ongeveer 15 schepen met 1000 passagiers en 3 vrachtschepen met medicijnen, medische en onderwijs hulpmiddelen, waterpompen, etc naar Gaza. Het is de bedoeling dat daar ditmaal ook een Nederlands schip bij zal zijn.
meer lezen

Symposium over actualiteit van het ethisch Ťn politiek pacifisme van Hannes de Graaf

28-3-2011 Ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van prof. dr. Hannes de Graaf organiseert de vereniging Kerk en Vrede op zaterdag 2 april een symposium onder de titel "Pacifistische strategie voor Afghanistan vanuit het gedachtegoed van Hannes de Graaf".
meer lezen

Demonstratie tegen de westerse luchtacties boven LibiŽ

28-3-2011 Zo'n 150 mensen hebben 27 maart op de Dam gedemonstreerd tegen de westerse luchtacties boven LibiŽ. Ze vrezen voor een escalatie die tot een uitzichtloze situatie zonder vrede zal leiden.
meer lezen

Patstelling en partij worden in het conflict grote risico 'LibiŽ-coalitie'

28-3-2011 Oorlogen en militaire interventie gaan altijd gepaard met rechtvaardiging. De Britse premier Cameron noemt zijn militaire interventie 'nodig, wettig en gerechtvaardigd'. Daar is echter wel wat op af te dingen.
meer lezen

LibiŽ en de sabotage van een politieke oplossing

23-3-2011 Links toont zich verdeeld in het debat over een no-flyzone boven LibiŽ. Een niet-militaire aanpak is echter nooit ernstig genomen. Het portretteren van oorlog als een humanitaire interventie is een contradictio in terminis.
meer lezen

Oorlog beschermt geen mensenrechten

23-3-2011 Het Belgische Vredesactie betreurt de militaire interventie in LibiŽ. Vredesactie verzet zich tegen de perverse logica dat oorlog in dienst kan staan van mensenrechten. Als pacifistische beweging pleit Vredesactie juist voor meer inzet bij het zoeken en implementeren van vreedzame oplossingen.
meer lezen

Symposium Vredeseducatie en jaarvergadering Pais

23-3-2011 Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert Pais een symposium waarin aandacht zal worden geschonken aan de verschillende wijzen waarop vanuit de vredesbeweging invulling wordt gegeven aan vredeseducatie.
meer lezen

Kerk en Vrede roept het Westen op niet militair in te grijpen in LibiŽ

18-3-2011 Kerk en Vrede meent dat de kans aanwezig is dat militair ingrijpen tot een escalatie van geweld kan leiden en tot meer slachtoffers. Ze wil dat de interventie beperkt blijft tot politieke en economische middelen en dat niet alleen in LibiŽ maar ook in b.v. Bahrein.
meer lezen

Oecumenische raden pleiten voor terugtrekking Amerikaanse kernwapens uit Europa

18-3-2011 Vier grote internationale en nationale oecumenische organisaties hebben de NAVO gevraagd om de resterende Amerikaanse tactische kernwapens uit Europa te verwijderen. Het gaat om ca. 200 kernwapens die in vijf landen liggen opgeslagen, waaronder Nederland.
meer lezen

Opheffing bureau United Civilians for Peace

18-3-2011 Wegens een tekort aan financiŽle middelen wordt het bureau van UCP opgeheven. Het werk van UCP, dat ijvert voor gerechtigheid en vrede in Palestina, valt hiermee grotendeels stil.
meer lezen

Peace Brigades International vlucht uit IndonesiŽ

15-3-2011 Verontrustend nieuws. De Peace Brigades International hebben besloten zich terug te trekken uit IndonesiŽ, omdat hun werk te zeer wordt bemoeilijkt door bedreigingen en vervolging.
meer lezen

Een schaakspel van mensenvlees

13-3-2011 Tot 13 juni wordt de bezoeker van het Haagse museum GEM geconfronteerd met de diorama's, collages en films van Marcel Dzama over absurde werelden, waarin het bijna altijd oorlog is.
meer lezen

Staat het Egyptische leger achter de revolutie?

10-3-2011 De Egyptische dienstweigeraar Maikel Nabil nam vanaf de eerste dag deel aan de revolutie. Zijn uitgebreide verslag in woord en beeld en allerminst juichende analyse kunt u lezen op: www.maikelnabil.com/2011/03/army-and-people-wasnt-ever-one-hand.html
Bron: WRI, 9-3-2011

Dienstweigeraar achter Tralies

8-3-2011 De tentoonstelling Dienstweigeraar Achter Tralies biedt voor het eerst een uniek beeld van het verschijnsel totaalweigeren in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Te zien in Museum Blokhuispoort te Leeuwarden van 26 maart tot en met 30 juli 2011.
meer lezen

Matthew Hoh bepleit Nederlands-Scandinavisch Afghanistan-initiatief

7-3-2011 Matthew Hoh, Afghanistan veteraan en medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nam in 2009 ontslag omdat hij zich niet langer met de Amerikaanse strategie kon verenigen. In Den Haag lichtte hij zijn visie toe, die door veel militairen en diplomaten gedeeld zou worden.
meer lezen

Palestijns verzet en geweldloosheid

3-3-2011 In Engeland verscheen onlangs het boek 'Palestinian Resistance en NONVIOLENCE' van Andrew Rigby. Daarin wordt de verborgen geschiedenis van het geweldloze verzet in de door IsraŽl bezette gebieden beschreven.
meer lezen

Petitie: Geen wapens naar mensenrechtenschenders

28-2-2011 De Campagne tegen Wapenhandel is een petitie gestart: Stop wapenhandel naar het Midden-Oosten. De petitie zal op 16 maart worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie kan worden getekend op: stopwapenhandel.petities.nl
meer lezen

Dictators onderdrukken met Nederlandse wapens eigen volk

22-2-2011 Regimes in landen als LibiŽ, Bahrein en Jemen zijn de afgelopen jaren via Nederland voorzien van wapens. Voor meer dan vierduizend vuurwapens, 150 pantservoertuigen, achttien miljoen stuks munitie en 190 duizend granaten was Nederland producent of doorvoerhaven.
meer lezen

Nederlandse pantservoertuigen in Bahrein

17-2-2011 Op de beelden van demonstraties in de Golfstaat Bahrein, die tonen hoe politie en veiligheidstroepen op gewelddadige wijze ingrijpen bij demonstraties voor democratie en burgerlijke vrijheiden, zijn pantservoertuigen te zien die door Nederland midden jaren '90 aan de golfstaat zijn verkocht.
meer lezen

Prijs voor Bang for your buck?

15-2-2011 In een wedstrijd Shooting Poverty, door Oxfam Novib, staat onder drie genomineerden de film Bang for your buck bovenaan. Deze film van Seth Chase en Brice Blondel gaat over de gevolgen van wapenhandel in Burundi, waar overal te koop aangeboden handgranaten dood en verderf zaaien.
meer lezen