Vredesduif met olijftak in snavel.

VredesNieuws

Greenpeace bezet plek in TsjechiŽ waar VS radarstation wil bouwen

1-5-2008 Eind april 2008 hebben leden van Greenpeace in TsjechiŽ de plek bezet waar de VS een radarstation willen bouwen voor de verdediging tegen raketaanvallen.
meer lezen

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering

24-4-2008 De werkgroep Voor de Verandering presenteerde op de 4e Dag van Alternatieven de brochure 'Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering - Beleid en praktijk'.
meer lezen

Oproep aan Griekenland, Cyprus en Turkije om recht op dienstweigering goed in te vullen

16-4-2008 Organisaties die opkomen voor het recht van gewetensbezwaarden om militaire dienst te weigeren hebben Griekenland, Cyprus en Turkije opgeroepen om dat recht te erkennen en in praktijk te brengen overeenkomstig de Europese en internationale normen.
meer lezen

VredesMagazine gaat door!

16-4-2008 Begin deze maand verscheen het 2e nummer van VredesMagazine. Het was nog een proefnummer, maar inmiddels hebben de 6 vredesorganisaties, die er achter zitten, besloten om door te gaan.
meer lezen

Museum voor Vrede en Geweldloosheid zoekt nieuw bestuurslid

16-4-2008 Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid zit dringend verlegen om een nieuw bestuurslid. Het liefst een secretaris, omdat die is weggevallen. Maar we kunnen ook schuiven met de functies binnen het bestuur.
meer lezen

Handtekeningenactie tegen clustermunitie

14-4-2008 Er is een handtekeningenactie gestart om de Nederlandse regering op te roepen om zich sterk te maken voor een verbod op clustermunitie. Dit i.v.m. de internationale conferentie die in mei 2008 hierover gehouden wordt.
meer lezen

Helft Belgische burgemeesters is 'Burgemeester voor Vrede'

3-4-2008 Door de aansluiting van de 295e burgemeester, is nu 50% van de Belgische burgemeesters lid van het netwerk 'Burgemeesters voor Vrede'.
meer lezen

Leden van War Resisters League worden lastig gevallen door de FBI

22-3-2008 Sedert medio maart worden leden van de WRL geconfronteerd met FBI-agenten die hen vragen stellen over vernielingen aan een wervingskantoor van de VS-strijdkrachten.
meer lezen

Team voor vredescultuur in IsraŽl en Palestina

13-3-2008 In het kader van de onderhandelingen tussen de regeringen van IsraŽl en Palestina is een team bezig met het uitdenken van maatregelen om een vredescultuur te bevorderen.
meer lezen

TU/e Vredescentrum gaat verder als onafhankelijke stichting

10-3-2008 Per 1 april 2008 beŽindigt de Technische Universiteit Eindhoven de ondersteuning van het aan die universiteit verbonden Vredescentrum. Het Vredescentrum gaat verder als Vredesstichting Eindhoven.
meer lezen

Verklaring Latijns Amerikaanse vredesorganisaties tegen de oorlogsdreiging

10-3-2008 Vredesorganisaties uit Ecuador, Columbia, Venezuela en andere Zuid-Amerikaanse landen hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven tegen de oorlogsdreiging na het Columbiaanse militaire optreden tegen de FARC op Ecuadoriaans grondgebied.
meer lezen

Vredeswebsites deden het goed in 2007

7-3-2008 5 vredeswebsites maakten recent bezoekcijfers over 2007 bekend. Het bezoek stijgt nog steeds, maar minder sterk dan in het verleden. Er worden pogingen ondernomen om tot meer samenwerking op internetgebied te komen in de vredesbeweging.
meer lezen

Mijnbouw als brandstof voor oorlog

6-3-2008 Het nieuwe nummer van 'The Broken Rifle' het blad van War Resisters International, heeft als thema 'mining as a fuel for war'. Aluminium in India, olie in Ecuador, diamanten in Afrika. Het complete blad leest u in de online-leeszaal van het Vredesmuseum op Internet www.vredesmuseum.nl/download/inhoud.php.
6-3-2008

Fraude met invoer uit IsraŽlische nederzettingen in bezet gebied

5-3-2008 Over producten uit IsraŽlische nederzettingen in Palestijns gebied is een hoog invoerrecht verschuldigd omdat die nederzettingen illegaal zijn. Dat invoerrecht wordt op grote schaal ontdoken. PEACE consumenten vereniging doet er aangifte van.
meer lezen

GI Rights Hotline helpt US-soldaten te ontkomen aan de 'war on terror'

5-3-2008 Veel soldaten van de VS zien in dat ze in Irak en Afghanistan meer kwaad dan goed doen. Het is echter niet eenvoudig je aan de dienst te onttrekken. GI Rights Hotline girightshotline.org helpt ze daarbij. Ook de in Europa gelegerde militairen worden niet vergeten.
meer lezen

Onrechtmatige inzet hospitaalsoldaten voor gewapende dienst

5-3-2008 De Duitse hospitaalsoldate Christiane Ernst-Zettl kreeg toen ze in 2005 dienst deed in Afghanistan opdracht om haar Rode Kruisarmband af te doen en te helpen bij het fouilleren van Afghaanse vrouwen. Dat weigerde ze als in strijd met het internationale recht.
meer lezen

Steun publiek voor militaire missie Uruzgan steeds minder

26-2-2008 Uit een rapport van Defensie zelf blijkt dat de steun onder de bevolking voor het Nederlandse militaire optreden in Uruzgan afneemt.
Citaten uit het rapport:
meer lezen

Footprints for Peace

20-2-2008 Op 26 april, precies 22 jaar na de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl vertrekt vanuit het Battersea Park in Londen een internationale groep vredes-activisten voor een voettocht van 84 dagen. Na een vredes-mars van 1500 km dwars door Frankrijk, zullen ze op 16 juli arriveren in Geneve. Iedereen kan een eindje meelopen.
meer lezen

Amerikaanse vredesactivist Ralph DiGia overleden

14-2-2008 Op 1 februari 2008 overleed Ralph DiGia op 93-jarige leeftijd. Hij was in de Tweede Wereldoorlog dienstweigeraar en zijn hele leven actief in de War Resisters League. Hij deed mee aan vele demonstraties, hongerstakingen, enz. die hem vele malen in de cel deden belanden.
meer lezen

Palestijns geweldloos verzet

13-2-2008 Uit een brief van de Palestijnse Geweldloze Verzetsbeweging:
'... stenen gooien werkte niet en zelfmoordbommen werkten zeker niet. In deze nieuwe tijd moeten we geweldloze methoden gebruiken, maar zelfs die worden door de IsraŽlische bezetters als agressief gezien.'
meer lezen

Nieuwe website tegen NAVO

12-2-2008 Op de nieuwe website www.mcmilitary.org vinden vredesactivisten veel gegevens over de NAVO, de acties ertegen en handleidingen voor geweldloze directe actie. Als u over informatie beschikt die er nog niet op staat kunt u deze zelf toevoegen.
meer lezen

Oorlog met Irak na zeker 935 leugens

29-1-2008 In de aanloop van de oorlog met Irak hebben president Bush en hoge regeringsfunctionarissen gedurende twee jaar zeker 935 onwaarheden verkondigd over bedreiging door Irak van de veiligheid van de VS.
meer lezen

Oorlogskosten olie

28-1-2008 'Duurzame energie duur?
Kijk dan eens naar de prijs van olie als je de oorlogskosten voor diezelfde olie meerekent.'
Uitspraak van Zac Goldsmith, Brits conservatief parlementslid in AD 26-1-2008

Criminalisering van Bomspotters in BelgiŽ

23-1-2008 De Belgische Vredesorganisatie 'Vredesactie', een zusterorganisatie van Pais, voert actie tegen de NAVO en de aanwezigheid van kernwapens. Ze wordt nu door de overheid extremistisch genoemd en gecriminaliseerd.
meer lezen

Spaanse pacifist Gonzalo Arias Bonet overleden

15-1-2008 Op 11 januari 2008 overleed, 81 jaar oud, de pionier van het Spaanse pacifisme Gonzalo Arias Bonet. Hij verwierf bekendheid door zijn geweldloze strijd tegen het Franco-regime.
meer lezen

WILPF en Vrouwen voor Vrede geven commentaar op rijksbegroting

15-1-2008 De Politieke Werkgroep van Vrouwen voor Vrede en WILPF heeft, zoals elk jaar, in november een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin ze commentaar geeft op de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Defensie.
meer lezen

Wereldvredesvlam

13-1-2008 Het idee voor een Wereldvredesvlam is ontstaan op initiatief van de Nederlandse tak van de Life Foundation International onder leiding van Savriti MacCuish.
meer lezen

Grote banken steunen bedrijven in illegale wapens

11-1-2008 In november 2007 publiceerden het Netwerk Vlaanderen en de vakbond LBC een rapport over de betrokkenheid van de grote banken bij bedrijven die illegale wapens produceren, daarin handelen of op andere wijze de mensenrechten schenden.
meer lezen

Levende ster in Bethlehem

11-1-2008 Op vrijdag 21 december 2007 werd door inwoners van Bethlehem en bezoekende buitenlanders met fakkels bij de Muur bij het graf van Rachel een levende ster gevormd.
meer lezen

Burmees leger bestaat voor 30% uit kinderen

5-1-2008 Het Burmese leger zet nog altijd volop kinderen in. De militaire junta
in Myanmar maakt gebruik van kindsoldaten van soms maar tien jaar oud.
meer lezen

Vrouwen voor Vrede gaat door

23-12-2007 Na rijp beraad heeft Vrouwen voor Vrede besloten om niet te stoppen maar door te gaan als vereniging.
meer lezen

Humanist Henk Bos overleden

19-12-2007 3 december 2007 is Henk Bos overleden, oud-voorzitter van het Humanistisch Vredesberaad. Henk Bos was nauw betrokken bij de eerste initiatieven om tot een humanistische vredeswerkgroep te komen. Deze werkstichting Humanistisch Vredesberaad is in 1981 in het leven geroepen. Tevens was Henk Bos oprichter van het LBVO, Landelijk Beraad Vredesorganisaties. Een humanist in hart en nieren, die zich in wilde zetten voor een menswaardig samenleving.
19-12-2007

Arnhems project is 'meest vernieuwende en waardevolle alternatief voor geweld' van 2007

19-12-2007 Op woensdag 28 november 2007 is in het stadhuis van Arnhem de Anke Kooke prijs uitgereikt aan het project 'Vertrouwenspersonen huiselijk geweld' in de Arnhemse wijk Malburgen.
meer lezen

Eerste nummer van Vredesmagazine verschenen

6-12-2007 Eind november 2007 verscheen het eerste nummer van een nieuw Vredesblad. Het het heet Vredesmagazine en is het resultaat van samenwerking tussen 6 vredesorganisaties.
meer lezen

UCP biedt mensenrechtenambassadeur petitie tegen illegale scheidingsmuur aan

5-12-2007 United Civilians for Peace (UCP) heeft een petitie tegen de IsraŽlische scheidingsmuur aangeboden aan de Nederlandse mensenrechtenambassadeur. Met de petitie roepen meer dan drieduizend burgers en 76 maatschappelijke organisaties de politiek op ervoor te zorgen dat de IsraŽlische regering de illegale muur afbreekt.
meer lezen

Giften blijven aftrekbaar

26-11-2007 Vanaf 1 januari 2008 zijn giften aan instellingen alleen nog aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting als de betrokken instelling door de Belastingdienst erkend is als algemeen nut beogende instelling. Pais heeft deze erkenning onlangs ontvangen. Uw giften aan Pais zijn dus, evenals voorgaande jaren, aftrekbaar.
26-11-2007

Marteling door de VS

26-11-2007 'Het is onthutsend dat er in Amerika werkelijk een open discussie is over de vraag welk type marteling kan worden toegestaan.'

Uitspraak van democratisch presidentskandidaat John Edwards voor CNN.
26-11-2007

Europe for Peace

26-11-2007 De campagne 'Europe for Peace' ontstond spontaan op het European Humanist Forum van november 2006. De campagne voert actie voor een kernwapenvrij Europa en richt zich speciaal tegen de vestiging van VS-bases voor het raketschild in Oost-Europa.
meer lezen

VN heeft politieke gevangene in Kosovo

26-11-2007 Albin Kurti wordt sedert 10 februari 2007 gevangen gehouden door de VN-Missie in Kosovo. Hij is de leider van de geweldloze beweging 'LŽvizja VETňVENDOSJE!' die streeft naar een geweldloze democratische beslissing over de toekomstige status van Kosovo.
meer lezen

Wereldwijde activiteiten voor een cultuur van vrede en geweldloosheid

26-11-2007 Het 'Decennium voor een cultuur van vrede en geweldloosheid' is in Nederland tot dusverre geen groot succes. Elders in de wereld zijn er wel veel activiteiten. Op de website cpnn-world.org vindt u er meer informatie over.
meer lezen

Zend een kaart naar een gevangene voor de vrede

17-11-2007 Ieder jaar publiceert War Resisters International een erelijst van mensen die gevangen zitten vanwege hun vredeswerk.
meer lezen

Burgemeester van Nagasaki vermoord

14-11-2007 Op 18 april 2007 werd de burgemeester van Nagasaki, M. Itoh Iccho, vermoord. Hij was vice-voorzitter van het netwerk van de Burgemeesters voor Vrede en voorzitter van de Japanse vereniging van steden en gemeenten voor vrede.
meer lezen

Italiaanse regering erkent sterfgevallen door verarmd uranium

14-11-2007 In de periode 1996 to 2006 zijn 37 Italiaanse militairen overleden aan kanker na blootstelling aan verarmd uranium. 218 militairen werden ziek. Ze dienden in BosniŽ en Kosovo.
meer lezen

Overheidssteun wapenexport

14-11-2007 Weinig mensen weten dat de export van wapens naar arme en door oorlogen verscheurde landen wordt ondersteund met veel overheidsgeld.
Het European Network Against Arms Trade stelde er een onderzoek naar in.
meer lezen

Vredesagenda

10-11-2007 Housmans Peace Diary 2008 is weer verkrijgbaar! Deze Engelstalige agenda bevat, naast het agendadeel, veel informatie over 2000 vredesorganisaties in 150 landen.
meer lezen

Nieuwe aanbiedingen in de Museumwinkel

10-11-2007 Gewoonlijk verschijnt omstreeks oktober een nieuwe folder van de Museumwinkel van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.
meer lezen

Oorlogskas

10-11-2007 Gevonden in het toch zo populistische Algemeen Dagblad:
"Amerika pompte tot dusver 333 miljard euro in de oorlog in Irak. Voor dit bedrag kon het land ook 11.000 Van Goghs kopen. Of de allerarmsten ter wereld 5,5 jaar lang voedsel en onderwijs geven."
10-11-2007

Handboek voor Geweldloze Actie

4-11-2007 Pais heeft van de HaŽlla Stichting een subsidie van 3.000 euro gekregen voor het maken van een Internationaal Handboek voor Geweldloze Actie.
meer lezen