Vredesduif met olijftak in snavel.

VredesNieuws 2022

20 januari Utrecht: Film en debatavond over antimilitarisme toen, klimaatacties nu

28-12-2022 Actiegroepen als Extinction Rebellion, Greenpeace en Amelisweerd Niet Geasfalteerd voeren actie tegen de klimaatverandering en de aantasting van het milieu, die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de aarde. Zij kiezen voor directe actie met een hoge persoonlijke opoffering. 20 januari is er in Utrecht een film en debatavond over.
meer lezen

Onderzoek onthult: Europese betrokkenheid bij Turkse agressie

27-12-2022 Sinds 2016 kreeg de Turkse betrokkenheid bij het conflict in SyriŰ een uiterst gewelddadig karakter. Het Turkse leger viseerde zowel militaire als burgerdoelwitten met verschillende militaire operaties en trad daarbij vaak het internationaal humanitair recht met de voeten. Er blijkt Europese betrokkenheid te zijn.
meer lezen

Internationale overeenkomst wil burgers beschermen tegen explosieve wapens

23-12-2022 Op 19 november hebben 82 landen, waaronder Nederland, in Dublin een internationale overeenkomst ondertekend om burgerleed door het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden tegen te gaan. Staten
moeten strengere normen voor de bescherming van burgers invoeren en hun (militaire) beleid en operationele inzetregels daartoe aanpassen.
meer lezen

Internationale petitie voor kerstbestand in Oekra´ne

22-12-2022 Laten we oproepen tot een staakt-het-vuren in Oekra´ne voor Kerst 2022/2023, van 25 december tot 7 januari, als teken van onze gedeelde menselijkheid, verzoening en vrede. Deze gedachte zit achter de petitie van het International Peace Bureau, die ook u kunt ondertekenen.
meer lezen

Petitie voor bescherming deserteurs en dienstweigeraars uit Rusland, Belarus en Oekra´ne

20-12-2022 De internationale petitie die landen vraagt om deserteurs en dienstweigeraars uit Rusland, Belarus en Oekra´ne bescherming en asiel te bieden, is inmiddels ca. 7000 keer getekend. Dat moet meer worden! Ondertekenen kan nog steeds. De petitie wordt gesteund door een groot aantal organisaties waaronder Vredesbeweging Pais en Kerk en Vrede.
meer lezen

Bordspellen met een vredesthema allemaal weer leverbaar

16-12-2022 Bordspellen zijn populair maar meestal niet erg vreedzaam. Dit ligt anders bij de spellen die in de webshop van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid te koop zijn. Die hebben wereldvrede als thema en zijn bovendien niet-competitief. Alle speler winnen of alle spelers verliezen. Nu zijn alle vier de titels weer leverbaar en binnenkort komen daar nog twee bij.
meer lezen

Oorlogsmisdaden met westerse wapens in Jemen

14-12-2022 Terwijl de media in Europa en de VS exclusief focussen op de oorlogsmisdaden die worden begaan tijdens de Russische invasie van Oekra´ne negeren zij compleet de actieve medewerking van meerdere westerse landen aan identieke oorlogsmisdaden in Jemen, door middel van massale wapenleveringen aan Saoedi-ArabiŰ en de Verenigde Arabische Emiraten.
meer lezen

Brengt de Amerikaanse luchtoorlog in SomaliŰ vrede of escalatie?

12-12-2022 De VS vechten al jaren in SomaliŰ tegen Al Shabaab. Een nieuw PAX-rapport vraagt aandacht voor de desastreuze gevolgen van jarenlange Amerikaanse luchtaanvallen op burgers die in door Al Shabaab gecontroleerd gebied wonen. Het rapport is kritisch over deze Amerikaanse militaire strategie, die brengt geen vrede maar wel aanzienlijke burgerleed.
meer lezen

Zend gevangenen voor de vrede een kaartje of brief met Kerst of Nieuwjaar

9-12-2022 Jaarlijks publiceert War Resisters' International een lijst van mensen die gevangen zitten omdat ze militaire dienst weigerden, deserteerden of actie voerden voor vrede. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen hen met Kerst of Nieuwjaar een brief of kaartje zenden, om hen zo een hart onder de riem te steken. Dit jaar ligt de nadruk op Rusland en Oekra´ne.
meer lezen

IsraŰl dwingt Oekra´ense vluchtelingen in het IsraŰlische leger te gaan

5-12-2022 Oekra´ense vluchtelingen in IsraŰl worden daar direct verplicht om in het IsraŰlische leger te gaan. New Profile's Counseling Network bied aan hen die dat niet willen rechtsbijstand. Inna, zelf afkomstig uit Rusland, bericht over haar werk voor het Counseling Network en haar ervaringen als vredeswerker in een gemilitariseerd land.
meer lezen

Oproep voor bijdragen aan een tijdschriftnummer over Kunst, Vrede en Verzet

30-11-2022 De European Peace Research Association roept, in samenwerking met het Journal of Resistance Studies, op tot het indienen van bijdragen aan een speciaal nummer getiteld 'Arts, Peace and Resistance', gewijd aan verzet en vrede door middel van kunst. Uw voorstellen zijn van harte welkom.
meer lezen

13 januari online: Geweldloos ouderschap - wat bedoelen we daarmee?

22-11-2022 Op 13 januari a.s. organiseert War Resisters' International een eerste online bijeenkomst over geweldloos ouderschap. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders, grootouders en andere opvoeders. In hoeverre verwachten wij dat onze opvoeding "radicaal", "geweldloos", "antimilitaristisch", enz. is?
meer lezen

Voorstel VN-resolutie voor vredesonderhandelingen over Oekra´ne

22-11-2022 De president van Mexico heeft, in de pers weinig opgemerkte, voorstellen aan de VN gedaan om te komen tot een wereldwijde wapenstilstand. Daarop inhakend heeft de Nederlandse vredesorganisatie Peace SOS het initiatief genomen voor een oproep tot vredesonderhandelingen over Oekra´ne. Deze oproep ondervindt wereldwijde steun. Vredesbeweging Pais is ÚÚn van de ondertekenaars.
meer lezen

Nieuw onderzoek: militaire uitgaven rijkste landen dertig keer hoger dan hun klimaatfinanciering

21-11-2022 Een nieuw rapport onthult dat militaire uitgaven de klimaatcrisis verdiepen door de uitstoot te verhogen, geld te onttrekken aan klimaatuitgaven en conflicten in de meest klimaatgevoelige landen aan te wakkeren. Het rapport 'Climate Collateral' onderzoekt de impact van stijgende wereldwijde militaire uitgaven op de klimaatcrisis.
meer lezen

Net mensen? Hoe varkens ruzie maken en zich weer verzoenen

21-11-2022 Wetenschappers hebben de manier van ruzie maken van zo'n honderd varkens bestudeerd. Zij ontdekten dat het vaak verzoenend werkte wanneer de agressor door een "omstander" gekalmeerd werd door een neusknuffel of een aai met een oor. Deze varkens gingen later ook minder vaak in de aanval. Het troosten van het slachtoffer werkte minder de-escalerend maar wel rustgevend.
meer lezen

Oproep: Geen eerste gebruik, nooit enig gebruik van kernwapens

16-11-2022 Op initiatief van vredesorganisaties van wetenschappers, vooral natuurkundigen, is een verklaring opgesteld over de oorlog in Oekra´ne en het gevaar van escalatie tot een kernoorlog. Stop met oorlogstaal en vermijd beslissingen die de toekomst van iedereen vernietigen, is de boodschap. In Nederland is deze verklaring medeondertekend door Vredesbeweging Pais.
meer lezen

Not Our War! Verslag van bijeenkomst met o.a. Oekra´ense, Russische en Belarussische pacifisten

15-11-2022 Op 10 september jl. werd in Utrecht de bijeenkomst 'Not Our War!' gehouden. Daarin werd de pacifistische visie op de oorlog in Oekra´ne belicht. Sprekers waren vertegenwoordigers van pacifistische organisaties uit o.a. Oekra´ne, Rusland en Belarus. Er is nu een uitvoerig verslag van verschenen, met de teksten van redevoeringen, foto's en achtergrondinformatie.
meer lezen

De KNMG organiseert op 10 december een online dag over 'Arts en oorlog, moraal en werkelijkheid'

14-11-2022 De artsenorganisatie KNMG organiseert op 10 december een online dag over 'Arts en oorlog, moraal en werkelijkheid'. Op het programma staan lezingen over o.a. medische ethiek in relatie tot oorlog, ervaringen van artsen in oorlogssituaties en het zoeken naar een oorlogsprofylaxe. Jannes Mulder van de NVMP is een van de sprekers.
meer lezen

Vredesactie zet vraagtekens bij het Vlaamse wapenexportbeleid

10-11-2022 Het Vlaams parlement bespreekt het Jaarverslag Wapenhandel 2021. Hierin zet de Vlaamse regering onder meer haar algemene beleidslijnen uiteen met betrekking tot IsraŰl en Turkije. Hoewel deze stevig klinken, wijst Vredesactie er in een nieuwe nota op dat deze niet toegepast worden op een groot deel van de export van defensiegerelateerd materiaal.
meer lezen

Boek van Fleur Ravensbergen: Ontwapend, mijn leven als vredesonderhandelaar

8-11-2022 Fleur Ravensbergen praat met terroristen. Zij bemiddelt sinds zij vijfenwtintig is in gewapende conflicten over de hele wereld. Het is haar doel vrede te bereiken, of tenminste een afname van het geweld te bewerkstelligen. Dat is haar werk als medeoprichter van de onafhankelijke Amsterdamse stichting DAG.
meer lezen

Peace Brigades International zendt regelmatig vredeswerkers uit naar spanningsgebieden

7-11-2022 Voor ge´nteresseerden in veldvrijwilligerswerk organiseerde PBI op 23 oktober een webinar met voormalige veldvrijwilligers. Tijdens het webinar vertelden zij over hun ervaringen. Denk je er weleens aan om jezelf aan te melden voor vredeswerk in spanningsgebieden? Kijk het webinar dan terug.
meer lezen

Wie beschermt de planeet? Klimaatcrisis en de Nederlandse krijgsmacht

4-11-2022 Het is onduidelijk hoe het Ministerie van Defensie zijn emissiereductiedoelen wil halen, zeker nu de militaire budgetten fors verhoogd worden. Dat is de conclusie van de briefing 'Wie beschermt de planeet? Klimaatcrisis en de Nederlandse krijgsmacht' van Stop Wapenhandel, die verschijnt aan de vooravond van de klimaattop in Egypte.
meer lezen

Gush Shalom: IsraŰlische verkiezingen en het Palestijnse verzet

1-11-2022 De IsraŰlische vredesorganisatie Gush Shalom heeft een verklaring uitgegeven waarin de IsraŰlische verkiezingen in verband worden gebracht met het oplaaiende Palestijnse verzet. De Palestijnen leven nu al 55 jaar onder een harde en wrede militaire dictatuur, opgelegd door regeringen die IsraŰli's hebben gekozen.
meer lezen

Actie Belgische coalitie tegen Kernwapens tegen nucleaire NAVO-oefening

31-10-2022 Op 19 oktober heeft de Belgische Coalitie tegen Kernwapens geprotesteerd tegen de militaire nucleaire oefening 'Steadfast Noon' die dit jaar doorgaat op Belgisch grondgebied. De coalitieleden trokken naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel om er hun verontwaardiging te uiten.
meer lezen

The World Justice Project constateert voor het 5e jaar op rij een afbrokkeling van de rechtsstaat

27-10-2022 The World Justice Project publiceert elk jaar cijfers over de staat van de rechtsstaat in 140 landen. In 2022 blijkt wederom een wereldwijde achteruitgang van de rechtsstaat. Dat al voor het vijfde jaar op rij. De grootste achteruitgang vond plaats in factoren die verband houden met toenemend autoritarisme.
meer lezen

28 oktober: avond over vrede, burgerschapskunde en de prijsuitreiking journalist voor de vrede 2022

26-10-2022 Op 28 oktober zal de nieuwe module burgerschapskunde worden gepresenteerd door "Huis van Erasmus" en de vredesprijs voor journalistiek 2022 worden uitgereikt door Carolien Roelants, winnaar van 2020.
meer lezen

Webinar 28 okt: Building a culture of peace and critical study of armed conflicts in civic education

25-10-2022 You can participate in the discussion "Approaches to building of a culture of peace and critical study of armed conflicts in civic education". How to study war without militaristic indoctrination? Webinar 28 October 2022, 8pm Kyiv time.
meer lezen

Open brief van Nobelprijs voor de Vrede winnaars en wereldburgers tegen oorlog en kernwapens

24-10-2022 16 winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede schreven een open brief waarin zij oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Oekra´ne. Verder roepen zij Rusland en de NAVO op om uitdrukkelijk te verklaren dat zij geen kernwapens zullen gebruiken. Reeds meer dan een miljoen mensen hebben deze open brief mede ondertekend. U kunt dat ook doen.
meer lezen

Dinsdag 8 november 19.30 uur: Webinar wapenbudgetten en vijandbeelden

21-10-2022 De vreselijke beelden van moord en verwoesting in Oekra´ne drukken ons met de neus op de feiten: vrede is kwetsbaar. Wie de vrede wil beschermen moet de oorzaken van oorlog aanpakken. Maar de enige reactie van onze regeringen is: wapens, wapens en nog meer wapens.
meer lezen

Ter ondertekening: Oproep aan o.a. president Biden om F35-programma te schrappen

18-10-2022 Op 17 oktober publiceerde CODEPINK een brief aan o.a. president Biden, ondertekend door meer dan 220 organisaties uit de hele wereld, waarin wordt opgeroepen het F-35 gevechtsvliegtuigprogramma te schrappen en het budget te herinvesteren in programma's als universele gezondheidszorg, huisvestingsgaranties enz. Iedereen kan deze brief nu meeondertekenen.
meer lezen

Oorlog in Oekra´ne: hoe gevaarlijk is de dreiging met nucleaire wapens?

14-10-2022 Sinds president Poetin gedreigd heeft om kernwapens te gebruiken om zijn invasie in Oekra´ne veilig te stellen, zitten we volgens experten met de grootste nucleaire bedreiging voor de wereldveiligheid, sinds de Cubaanse rakettencrisis van 1962. Wat zijn 'tactische' kernwapens, over welke hoeveelheden gaat het, wat zijn mogelijke scenario's en wie zijn de mogelijke doelwitten bij het gebruik ervan?
meer lezen

Aantal activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Vrede sterk toegenomen

12-10-2022 Het Culture of Peace News Network heeft uitgezocht dat het aantal activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Vrede (21 september) in heel de wereld sterk is toegenomen. Een uitzondering vormen Oekra´ne en Rusland. Toch waren ook daar nog behoorlijk wat activiteiten, resp. 61 en 45.
meer lezen

De oorlog in Oekra´ne: zorgen over escalatie en nucleair conflict

10-10-2022 Uit onderzoek van Kantar blijkt dat de oorlog in Oekra´ne, die nu al acht maanden woedt, nog steeds de grootste zorg is voor de helft van de wereldbevolking. De helft van de Europeanen is vooral bezorgd dat ook andere landen worden meegesleurd in de oorlog (51%) of zal escaleren tot een nucleair conflict (48%).
meer lezen

Kritiek vanuit de Oekra´ense vredesbeweging op Nobelprijs voor Center for Civil Liberties

7-10-2022 De Oekra´ense Pacifistische Beweging heeft kritiek geuit op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan o.a. het Oekra´ense Center for Civil Liberties. Deze organisatie pleit niet voor vredesonderhandelingen maar voor meer directe deelname aan de oorlog door het Westen. Ook zegt zij nooit iets over Oekra´ense mensenrechtenschendingen.
meer lezen

Italiaanse Vredescaravaan naar Oekra´ne verdedigt recht op gewetensbezwaren

5-10-2022 Deze week kwam de vierde Vredescaravaan vanuit ItaliŰ aan in Oekra´ne. Het konvooi is een initiatief van 175 Italiaanse katholieke en seculiere organisaties. De nadruk lag weer op de levering van hulpgoederen, maar deze keer werden Oekra´ne en Rusland ook nadrukkelijk opgeroepen om het recht op gewetensbezwaren te erkennen.
meer lezen

Oproep: Schaf de militaire dienstplicht in Nederland onmiddellijk en definitief af!

3-10-2022 De anti-militaristische groep 'Onkruit vergaat niet' heeft een oproep gepubliceerd waarin wordt opgeroepen de militaire dienstplicht onmiddellijk en definitief af te schaffen. Iedereen kan deze oproep mee ondertekenen. Jongeren die ingeschreven worden in het dienstplichtregister worden opgeroepen om daar tegen te
protesteren.
meer lezen

Zondag 2 oktober op de Dam: vredesdemonstratie t.g.v. de Internationale Dag van de Geweldloosheid

30-9-2022 Peace SOS organiseerde op 2 oktober een vredesdemonstratie voor Oekra´ne op de Dam. We vinden het tragisch dat er elke dag vijf kinderen overlijden in Oekra´ne (onderschatting), zijn geschocked door de massagraven en maken ons zorgen om de oplopende spanningen. Zoals Antonio Guterres (Secretaris Generaal van de VN) zegt is het nodig om de spanningen te bedaren.
meer lezen

Oekra´ense studenten protesteren, hen wordt niet toegestaan studie in het buitenland voort te zetten

28-9-2022 Op YouTube verscheen een filmpje van Oekra´ense studenten die bij een grenspost protesteren omdat ze het land niet uit mogen om hun studie in het buitenland voort te zetten. Ze klagen over mishandeling door grenswachten en doen een beroep op de vrije wereld om hen te steunen.
meer lezen

Oekra´ense Pacifistische Beweging eist een einde aan de oorlog

26-9-2022 Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede, 21 september, gaf de Oekra´ense Pacifistische Beweging een verklaring uit waarin ze een einde aan de oorlog eist. Ook vragen ze om eerbiediging van het recht op dienstweigering. Vrede, niet oorlog, hoort de norm te zijn. Oorlog is georganiseerde massamoord.
meer lezen

ICAN: Nucleaire dreigingen zijn altijd bluf, totdat ze dat niet meer zijn

23-9-2022 Sommige analisten noemen de dreigementen van Poetin bluf en zeggen dat we er niet bang voor moeten zijn. Maar nucleaire dreigingen zijn altijd bluf, totdat ze dat niet meer zijn. En niemand weet waar de grens ligt tussen bluffen en uitvoeren. Daarom zijn deze nieuwe, meer agressieve dreigementen met kernwapens zo gevaarlijk.
meer lezen

Petitie voor bescherming deserteurs en gewetensbezwaarden uit Rusland, Belarus en Oekra´ne

22-9-2022 Op 21 september, de internationale Dag van de Vrede, lanceerde een coalitie van 4 internationale vredesorganisaties een petitie-campagne om deserteurs en gewetensbezwaarden uit Rusland, Belarus en Oekra´ne internationale bescherming en asiel te bieden. U kunt de petitie ook tekenen.
meer lezen

Resultaat verhalenwedstrijd met als thema: 'Generatie vrede'

20-9-2022 Enschede voor Vrede organiseerde ook in 2022 weer een verhalenwedstrijd. Dit keer met het thema 'Generatie Vrede'. Elf schrijvers deden mee. Hun verhalen werden gepubliceerd in een bundel die u hier kunt downloaden.
meer lezen

Joods-Duitse organisatie klaagt leiders IsraŰl aan voor oorlogsmisdaden

16-9-2022 De Joods-Duitse organisatie 'JŘdische Stimme fŘr gerechten Frieden in Nahost' heeft bij het federale gerecht klacht ingediend voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tegen eerste minister Yair Lapid en defensieminister Benny Gantz van IsraŰl, voor hun rechtstreekse bevelvoering over de bombardementen van augustus 2022 op Gaza, waarbij 50 mensen omkwamen, onder wie 17 kinderen.
meer lezen

Actie voor minder uitstoot broeikasgassen door NAVO-landen

15-9-2022 The Conflict and Environment Observatory is een actie begonnen om de NAVO en haar leden op te roepen serieus werk te maken van het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen bij militaire activiteiten. Organisaties worden opgeroepen om deze actie te steunen. Vredesbeweging Pais heeft dat al gedaan.
meer lezen

Steun IsraŰliŰrs die geen militaire dienst willen doen in de bezette gebieden

13-9-2022 Deze week hebben in IsraŰl vier dienstweigeraars, Shahar Schwartz (18 jaar), Einat Gerlitz (19), Evyatar Moshe Rubin (19), en Nave Shabtay Levin (18), gezamenlijk verklaard dat zij niet willen deelnemen aan de IsraŰlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. U kunt hen steunen.
meer lezen

Oekra´ne heeft het recht opgeschort om militaire dienst te weigeren wegens gewetensbezwaren

5-9-2022 Het Oekra´ense Ministerie van Defensie heeft de Oekra´ense Pacifistische Beweging meegedeeld, dat onder de huidige staat van beleg het bestaande (beperkte) recht op dienstweigering is opgeschort. Meerdere mensen, die toch weigerden zich tot soldaat te laten maken, hebben al gevangenisstraffen gekregen.
meer lezen

10 september in Utrecht: Maak kennis met vredesactivisten uit Rusland, Belarus en Oekra´ne

30-8-2022 Op zaterdag 10 september 2022 (16-23u.) organiseert de initaitiefgroep 'Future Without War' een bijeenkomst in de Kargadoor te Utrecht, waar vredesactivisten uit Rusland, Wit-Rusland en Oekra´ne zich uitspreken over hun geweldloze kijk op en aanpak van de oorlog in Oekra´ne. Deze bijzondere bijeenkomst heeft de naam 'Not Our War!' gekregen.
meer lezen

Politieke gevangenen in de VS? Hier is de lijst

29-8-2022 Om de haverklap beschuldigen de VS hun vijanden van de opsluiting van politieke tegenstanders en beweren ze tegelijk dat er in eigen land geen politieke gevangenen zouden zijn. De Wereld Morgen publiceerde een overzicht van de realiteit in het land dat met 4,25 procent van de wereldbevolking 20 procent van alle gevangenen ter wereld vasthoudt. De lijst is lang, zeer lang...
meer lezen

Nederlandse NGO's: neem actie tegen IsraŰl wegens sluiten Palestijnse mensenrechtenorganisaties

26-8-2022 Nadat het IsraŰlische leger vorige week donderdag met geweld zeven prominente Palestijnse mensenrechtenorganisaties binnenviel en sloot, heeft het dit weekend de directeur van Al Haq (Shawan Jabarin) telefonisch bedreigd en die van Defense for Children International - Palestine (Khaled Quzmar) enige uren voor verhoor vastgehouden.
meer lezen

De zomer is bijna voorbij, maar de oorlog niet

23-8-2022 Sinds 7 maart j.l. houden 13 Amsterdamse organisaties, verenigd in het collectief Stop de Oorlog Amsterdam, elke maandag van 18 - 19 uur een protestbijeenkomst op het Museumplein. De Russische vredesbeweging heeft laten weten dit erg te waarderen. Vandaar dat het collectief de demonstratie van 5 september extra groot wil maken.
meer lezen

Nieuwe schokkende informatie over een beperkte kernoorlog en wereldwijde hongersnood

16-8-2022 Zelfs een beperkte kernoorlog ver weg van Nederland zal een acute klimaatverstoring geven met als gevolg misoogsten en wereldwijde hongersnood. Hiervan zullen in Nederland naar verwachting 1,7 miljoen mensen het slachtoffer zijn. Dit zegt een nieuwe IPPNW-studie.
meer lezen

Wereldwijde uitgaven aan kernwapens in 2021

16-8-2022 Uit het rapport "Squandered: 2021 Global Nuclear Weapons Spending" van de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens (ICAN) blijkt dat in 2021, het jaar voorafgaand aan de Russische invasie in Oekra´ne, de negen kernmachten samen 82,4 miljard dollar hebben uitgegeven aan kernwapens.
meer lezen

Nieuw boek over de bestrijding van het communisme door de Nederlandse geheime dienst

15-8-2022 Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit, door Jos van Dijk geschreven, boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen.
meer lezen

Kaartspel Peace Pleas helpt je in jouw organisatie aan een cultuur van vrede te werken

12-8-2022 Een internationaal team van vijf organisaties heeft een kaartspel voor een cultuur van vrede ontwikkeld: 'Peace Please'. Het spel heeft als doel om de 'vertaling' van een cultuur van vrede - een 'groot' en enigszins abstract politiek concept - naar de context van organisaties te faciliteren, zodat organisaties een cultuur van vrede op de werkvloer kunnen ontwikkelen.
meer lezen

Amnesty International: Oekra´ense gevechtstactieken brengen burgers in gevaar

9-8-2022 Oekra´ense troepen brachten burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in dichtbevolkte woonwijken, waaronder scholen en ziekenhuizen.
meer lezen

No Border Camp 2022 in Rotterdam, tegen repressief grens- en migratiebeleid

8-8-2022 Van 8 t/m 13 augustus vond het No Border Camp 2022 plaats in Rotterdam. Enkele honderden internationale activisten kwamen samen voor acties, bijeenkomsten, workshops, discussie en meer in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en bewegingsvrijheid voor iedereen. 'Abolish Frontex' was een belangrijk speerpunt van het kamp.
meer lezen

De gevaarlijke provocatie van Nancy Pelosi

5-8-2022 Pelosi omschrijft haar tumultueus bezoek aan Taiwan als "een etappe in de strijd voor democratie". In werkelijkheid is het een stap naar de afscheuring van Taiwan. Tekst en uitleg door Chinakenner Peter Franssen.
meer lezen

8-14 augustus: Internationaal No Border Camp in Rotterdam: 'Abolish Frontex'

3-8-2022 Van maandag 8 t/m zondag 14 augustus vindt in Rotterdam het No Border Camp 2022 plaats. Honderden internationale activisten komen een week lang samen voor acties, bijeenkomsten, workshops, discussie en cultuur in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en bewegingsvrijheid voor iedereen. De internationale campagne 'Abolish Frontex' is een belangrijk speerpunt van het kamp.
meer lezen

Nomineer een persoon of organisatie voor de War Abolisher Awards 2022

1-8-2022 World Beyond War reikt jaarlijks prijzen uit aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de afschaffing van oorlog. Iedereen kan nomineren. Dat moet wel uiterlijk 5 augustus. Dit jaar wordt er actie gevoerd om War Resisters' International te nomineren.
meer lezen

Naar een nieuw anarchistisch manifest tegen de oorlog

28-7-2022 De Federatie van Italiaanse Anarchisten heeft in juni een verklaring opgesteld over de oorlog in de Oekra´ne: Naar een nieuw anarchistisch manifest tegen de oorlog. Hierin wordt opgeroepen tot verzet tegen de staat en het leger. Meevechten betekent partij kiezen voor de NATO of de pro-Russische tegenhanger OTSC, die allebei autoritair zijn. Antimilitarisme van onderop is het enige antwoord.
meer lezen

Antimilitarisme toen, klimaatacties nu: tentoonstelling, film, debat en muziek

25-7-2022 De oorlog in Oekra´ne leidt ook in de Westerse wereld tot enorme verhogingen van de defensieuitgaven en hernieuwd geloof in militaire oplossingen. Bijna niemand ziet een andere oplossing. Ook in de jaren 50 vierde het vijanddenken hoogtij. Maar in de jaren 80 kwam Nederland met massale demonstraties in opstand tegen de militarisering en bewapening.
meer lezen

25 september: vredesevenement 'Peace in the park Eindhoven'

20-7-2022 In het kader van de Vredesweek wordt op 25 september in Eindhoven het vredesevenement Peace in the park' gehouden. Er zijn o.a. activiteiten voor kinderen, muziek en een vredestalentenjacht. Het doel is hoop bieden, verbinding creŰren en saamhorigheid bevorderen tussen mensen onderling en tussen mensen en de natuur als hun leefomgeving.
meer lezen

25 september Den Haag: Walk of Peace 2022

19-7-2022 Op 25 September 2022, zal de jaarlijkse Walk of Peace plaatsvinden in Den Haag. De Walk of Peace is een wandeling in, van en voor Vrede. Een wandeling om te ervaren Ún te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen.
meer lezen

Rapport van Palestijnse christenen: IsraŰl is schuldig aan apartheid

13-7-2022 Kairos Palestine, een beweging van Palestijnse christenen die zich op vreedzame wijze verzetten tegen de illegale IsraŰlische bezetting, en Global Kairos for Justice hebben een dossier gepubliceerd waarin zij IsraŰl beschuldigen van de misdaad van apartheid.
meer lezen

Grootste Europese banken financieren foute wapenproducenten

12-7-2022 De vijftien grootste banken in Europa investeren samen 87,7 miljard euro in wapenbedrijven die wapens verkopen aan staten die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of gewapende conflicten. ING investeert meer dan een miljard in wapenproducenten die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen.
meer lezen

De IFOR sprak in de VN over schending van het recht op dienstweigering in Oekra´ne

7-7-2022 5 juli sprak de IFOR in de plenaire vergadering van de VN-Mensenrechtenraad over de situatie in Oekra´ne. De IFOR ging in op het recht van hen die weigeren te doden en de wapens op te nemen, en verwees daarbij naar individuele gevallen van gewetensbezwaarden die onlangs tot gevangenisstraf zijn veroordeeld.
meer lezen

NAVO-top in Madrid kiest voor verdere militaristische en mondiale koers

6-7-2022 De NAVO-top in Madrid op 29 en 30 juni kwam op een scharniermoment in de moderne Europese geschiedenis. Ludo De Brabander nam ter plaatse deel aan de manifestaties van de Europese vredesbewegingen, waar zij hun alternatief voor de oorlogsopbouw van de NAVO verdedigden.
meer lezen

Frits ter Kuile voor 30 dagen in de gevangenis wegens actie tegen kernwapens

4-7-2022 Vanaf 4 juli zit Frits ter Kuile voor 30 dagen in de gevangenis (JVA Wittlich, Duitsland) omdat hij in de zomer van 2018 met anderen een Onze Vader heeft gebeden op een atoombombunker op de vliegbasis BŘchel. Zowel met die actie als met de gevangenisstraf hoopt hij te waarschuwen voor de aanwezigheid van kernwapens in Europa en de dreigende komst van nieuwe.
meer lezen

Nieuw Nederlands e-magazine Loving Geopolitics Magazine verschenen

29-6-2022 Op 28 juni verscheen het eerste halfjaarlijkse e-nummer van Loving Geopolitics Magazine. Het enige geopolitieke e-magazine in Nederland! Het vormt een platform waarop een enthousiaste redactie en betrokken burgers hardop vragen en inzichten delen. Je kunt een voorlopig gratis abonnement nemen.
meer lezen

War on West Papua, nieuwe website over de bezetting van West Papoea door IndonesiŰ

28-6-2022 WagePeace, War Resisters' International en Make West Papua Safe maakten een nieuwe website met veel informatie over West Papoea. Aan de orde komen o.a. de geschiedenis van West Papoea, de bezetting door IndonesiŰ, het verzet hiertegen en de betrokkenheid van andere landen o.a. door wapenleveranties. Op 6 juli is er een webinar t.g.v. de lancering van de site.
meer lezen

Palestijns vredesproject 'Tent of Nations' in Bethlehem zoekt vrijwilligers voor in het najaar

24-6-2022 Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Voor de maanden september, oktober en november worden nog vrijwilligers gezocht die daar enige tijd willen helpen. Op 4 juli is er een online informatiebijeenkomst. Er is ook een solidariteitsreis in oktober.
meer lezen

Ouders bezorgd over slechte invloed op kinderen van evenementen Armed Forces Day

22-6-2022 In Groot BrittanniŰ hebben bezorgde ouders gewaarschuwd dat bij de op kinderen gerichte evenementen op Armed Forces Day het welzijn van hun kinderen niet serieus wordt genomen. Zij vrezen dat kinderen een beeld krijgen van wapens en oorlog als leuk en opwindend. Dit kan een negatief effect hebben op kinderen en op hun houding tegenover anderen.
meer lezen

Stuur een ansichtkaart naar Poetin met vraag om vrede

20-6-2022 Op 29-5-22 riep de Algemene Vergadering van de Duitse afdeling van de International Fellowship of Reconciliation op om ansichtkaarten naar president Poetin te sturen waarin er bij hem beleefd op wordt aangedrongen om de Russische troepen uit Oekra´ne terug te trekken. Het zou geweldig zijn als velen deze actie ondersteunen en zouden deelnemen!
meer lezen

Een actuele en informatieve folder: "Aan VREDE moet je BOUWEN"

17-6-2022 Onlangs is een folder verschenen over de recente ontwikkelingen in defensiebeleid en -uitgaven. De folder wil hulp bieden bij de vragen die de oorlog in Oekra´ne bij velen oproept en over de richting van het defensiebeleid in de toekomst. Rode draad is daarbij dat meer wapens geen antwoord zijn op de bedreigingen van dit moment. Integendeel: op diverse manieren vergroten ze de problemen.
meer lezen

Nieuw nummer VredesMagazine met veel over Oekra´ne en manifestatie Future Without War

15-6-2022 Het derde kwartaalnummer van VredesMagazine is verschenen! U vindt er veel in over de achtergronden van de oorlog in Oekra´ne en wat dat in de vredesbeweging oproept. Verder een uitgebreid dossier in het kader van de manifestatie 'Future Without War' die 9-11 september in Utrecht zal plaatsvinden.
meer lezen

Helft Nederlandse bevolking: sprake van apartheid in IsraŰl en de bezette Palestijnse gebieden

13-6-2022 51% van de Nederlandse bevolking vindt dat er sprake is van apartheid in IsraŰl en de bezette Palestijnse gebieden. Slechts acht procent is het daarmee oneens. De meeste Nederlanders houden IsraŰl en Hamas verantwoordelijk voor het voortduren van het conflict, zijn tegen de bouw en uitbreiding van illegale IsraŰlische nederzettingen zijn Ún verwachten van de overheid daarop te handelen.
meer lezen

Oproep tot bescherming en asiel voor deserteurs en dienstweigeraars uit Rusland, Belarus en Oekra´ne

10-6-2022 In een oproep aan het Europees Parlement en de Raad van Europa heeft een brede alliantie van maatschappelijke organisaties uit 20 landen een beroep gedaan op de Europese regeringen om bescherming en asiel te verlenen aan Russische en Wit-Russische en Oekra´ense dienstweigeraars en deserteurs. Zij hebben onmiddellijk bescherming en asiel nodig.
meer lezen

Habermas: "De bekering van voormalige pacifisten leidt tot fouten en misverstanden"

8-6-2022 In een oorlog lopen de emoties begrijpelijkerwijze hoog op. De prominente Duitse filosoof Habermas roept echter op om ons niet te laten leiden door oorlogszucht of door een 'politiek van angst'. Hij dringt aan op redelijkheid en 'allesomvattende afweging'.
meer lezen

Verslag symposium 'Belemmert nucleaire dreiging onze strijd voor een kernwapenvrije wereld?'

3-6-2022 Op 14 mei vond het symposium 'Belemmert nucleaire dreiging onze strijd voor een kernwapenvrije wereld?' plaats. Er waren inspirerende inleidingen en een discussie daarna. Nu is er een verslag gemaakt van deze bijeenkomst beschikbaar.
meer lezen

18 - 19 juni in Wenen en online: ICAN Nuclear Ban Forum

1-6-2022 De 'International campaign to abolish nuclear weapons' organiseert van 18 - 19 juni in Wenen een bijeenkomst waarop ervaren en beginnende activisten tegen kernwapens elkaar kunnen ontmoeten en plannen maken. De bijeenkomst is ook online bij te wonen. De bijeenkomst gaat vooraf aan een bijeenkomst van staten over het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt.
meer lezen

Open brief: Verleng de wapenstilstand, laat alle kinderen in Jemen spelen

31-5-2022 Op initiatief van May-May Meijer van Peace SOS zonden 24 vertegenwoordigers van vredesorganisaties uit vele landen een dringende oproep aan de betrokken machthebbers om de wapenstilstand in Jemen te verlengen. Onder de ondertekenaars was Vredesbeweging Pais.
meer lezen

Vredesplatform Heerlen stuurt oproep om oorlog te stoppen aan Russische ambassadeur

27-5-2022 Vredesplatform Heerlen heeft een brief aan de Russische ambassadeur gestuurd. Daarin een oproep om de oorlog in Oekra´ne te stoppen, tenminste door per direct een eenzijdige wapenstilstand in acht te nemen zonder voorwaarden vooraf. Vervolgens zouden de inhoudelijke geschillen besproken kunnen worden.
meer lezen

Zaterdag 4 juni: DoenDenkDag 'Oorlog is geen oplossing' bij Omslag in Eindhoven

25-5-2022 Op zaterdag 4 juni organiseert Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling in Eindhoven een DoenDenkDag met als thema 'Oorlog is geen oplossing'. Met presentaties, ontmoeting en uitwisseling over wapenhandel, oorlog en klimaat en de noodzaak van geweldloze vredesactie. Iedereen is welkom!
meer lezen

30 juni: Stille tocht als de eerste F-35's op Volkel landen

23-5-2022 Op donderdag 30 juni komen nieuwe F-35 jachtbommenwerpers naar de vliegbasis Volkel. Vanaf volgend jaar dreigen daar ook nieuwe kernbommen te komen. Om te protesteren tegen deze ontwikkelingen kunt u die dag deelnemen aan een stille tocht bij de vliegbasis.
meer lezen

Co÷peratief bordspel UFO weer verkrijgbaar bij webshop Vredesmuseum

20-5-2022 Na enige tijd uitverkocht te zijn geweest, is het bordspel UFO weer verkrijgbaar! De spelers zijn buitenaardse wezens die stranden op een planeet met nogal veel problemen. Het lijkt de aarde wel. Hoe kunnen ze samenwerken om weer weg te komen zonder geweld te gebruiken?
meer lezen

Verklaring van Athene roept op tot beŰindiging van oorlog in Oekra´ne en duurzame vrede

20-5-2022 Een groep internationale progressieve leiders heeft begin mei een verklaring vrijgegeven waarin wordt aangedrongen op een dringende terugtrekking van de Russische troepen uit Oekra´ne, een wereldwijd einde aan het "ongebreidelde militarisme" en het opzetten van een beweging om te strijden voor duurzame vrede en een planeet die gevrijwaard blijft van een klimaatcatastrofe.
meer lezen

Verhalenwedstrijd met als thema: Generatie vrede

17-5-2022 In Enschede organiseren vredesorganisaties in samenwerking met de Centrale Bibliotheek een verhalenwedstrijd met het thema: Generatie vrede. Hetzelfde thema als de Vredesweek dus. Maak in een verhaal duidelijk wat vrede betekent. Verhalen van buiten Enschede zijn ook welkom.
meer lezen

Thema Vredesweek: Generatie Vrede

16-5-2022 Als thema van de Vredesweek 2022 is door PAX gekozen: Generatie Vrede. De oorlog in Oekra´ne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar Úlke dag aan moet worden gebouwd. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!
meer lezen

Russische protesten tegen oorlog in Oekra´ne

11-5-2022 Het is ook hier wel doorgedrongen dat er in Rusland veel protest is tegen de oorlog in Oekra´ne. We publiceren hier een aantal berichten die we van vredesactivisten uit Rusland kregen. Er blijkt uit dat ze het zwaar hebben, maar ook dat ze inventief zijn in het, ondanks onderdrukking, uiten van hun protest. Dat is dus zeker niet verstomd.
meer lezen

Vredesblok Klimaatmars 19 juni Rotterdam

10-5-2022 Op zondag 19 juni gaan we massaal de straat op in Rotterdam voor een #Klimaatmars. Stop Wapenhandel organiseert een Vredesblok in deze mars. In het vredesblok willen we zichtbaar maken dat we samen optrekken voor vrede, klimaatrechtvaardigheid en bescherming van vluchtelingen. Sluit je aan!
meer lezen

PAX steunt wapenleveranties aan Oekra´ne

6-5-2022 Wat Nederland kan doen volgens PAX om de Russische oorlogsmachine te stoppen is de geldstroom blokkeren, een embargo op Russisch gas en olie en alle Russische banken uitsluiten van SWIFT. PAX is daarnaast voor het leveren van wapens aan Oekra´ne met de reden dat Oekra´ne het recht heeft om de eigen burgers te beschermen.
meer lezen

Geen bommen maar bomen, actie van Extinction Rebellion bij vliegbasis Leeuwarden

5-5-2022 Met deze slogan hebben 11 activisten van Extinction Rebellion op 8 april 2022 vanaf 7:30 uur de hoofdingang van vliegbasis Leeuwarden geblokkeerd. Zij vroegen hiermee aandacht voor de effecten van oefeningen zoals 'Frisian Flag' op de natuur en het klimaat. Als roze 'vredes-soldaten' hadden ze zich aan bomen en aan elkaar vastgeketend.
meer lezen

De oorlogscultuur maakt het overal journalisten en anderen moeilijk om de waarheid te berichten

4-5-2022 Het Culture of Peace Network publiceerde recent een overzicht van de strijd die journalisten en anderen, moeten leveren om de waarheid te berichten. Het bevat voorbeelden uit de VS, Rusland, Oekra´ne en China. Er blijkt uit dat, zeker in oorlogstijd, de waarheid het nergens makkelijk heeft.
meer lezen

Wereldwijde militaire uitgaven overschrijden voor het eerst 2 biljoen dollar

29-4-2022 Op 25 april heeft SIPRI nieuwe gegevens gepubliceerd over de wereldwijde militaire uitgaven. Die zijn in 2021 verder toegenomen en bereikten een recordhoogte van 2,1 biljoen dollar. Dit was het 7e achtereenvolgende jaar dat de uitgaven stegen. De vijf grootste spenders waren de Verenigde Staten, China, India, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, samen goed voor 62 procent van de uitgaven.
meer lezen

Britse minister speelt Poetin in de kaart met oproep tot verhoging militaire uitgaven

28-4-2022 De Peace Pledge Union heeft bezwaar gemaakt tegen de oproep van de Britse minister van Buitenlandse Zaken om de militaire uitgaven te verhogen en oorlogsvliegtuigen naar Oekra´ne te sturen. De PPU vindt het na´ef te suggereren dat diepgewortelde problemen kunnen worden opgelost door steeds meer wapens te sturen.
meer lezen

Vacature co÷rdinator CPT-Nederland

27-4-2022 CPT-Nederland is op zoek naar een nieuwe co÷rdinator. Ben jij degene die we zoeken? reageer voor 18 mei. Details via de website van CPT Nederland
meer lezen

Play Store verwijdert apps die o.a. moslims bespioneren voor VS-inlichtingendiensten

26-4-2022 Google heeft ruim een dozijn apps uit zijn Play Store verwijderd die illegaal gebruikersgegevens aftappen en doorsturen naar VS-inlichtingendiensten. Daaronder zitten o.a. een weer-app, een QR-codescanner en diverse gebedsapps voor moslims.
meer lezen

Online informatiebijeenkomst over het Europees Burgerinitiatief 'Stop Handel met Nederzettingen'

25-4-2022 Een coalitie van 150 Europese organisaties - in Nederland o.a. The Rights Forum en Humanitas - heeft een Europees Burgerinitiatief op touw gezet. Dat beoogt een Europees verbod op handel met illegale 'nederşzettingen' in bezette gebieden. Daaronder vallen de IsraŰlische nederzettingen in Palestijns en Syrisch gebied, maar het gaat om alle nederşzetştingen in alle bezette gebieden ter wereld.
meer lezen

Het recht op terugkeer levend houden

22-4-2022 Net als alle vluchtelingen, hebben Palestijnen het recht om terug te keren naar de plaats vanwaar zij gedwongen waren te vluchten. Helaas wordt de uitoefening van dat recht niet gerespecteerd. Om de hoop hierop levend te houden is het belangrijk de verhalen van voor de Nakba te blijven vertellen. CPT'er Ameera Al-Rajabi interviewt bewoners van vluchtelingenkamp Arub en deelt hun verhalen.
meer lezen

NOS reportage: 'Niet Poetins oorlog is fout, maar oorlog in het algemeen'

21-4-2022 De NOS zond met Pasen een reportage uit over de Paasmarsen voor vrede in Duitsland, onder de titel 'Niet Poetins oorlog is fout, maar oorlog in het algemeen'. Hoewel de verslaggever zijn best doet om demonstranten als Poetinsympathisanten te ontmaskeren, interessant genoeg om hier te bekijken.
meer lezen

Verklaring van de Oekra´ense Pacifistische Beweging tegen het voortduren van de oorlog

20-4-2022 De Oekra´ense Pacifistische Beweging is ernstig bezorgd over het door beide zijden actief verbranden van bruggen naar een vreedzame oplossing van het conflict tussen Rusland en Oekra´ne en over signalen die duiden op intenties om het bloedvergieten voor onbepaalde tijd voort te zetten teneinde nationalistische ambities te verwezenlijken.
meer lezen

7 mei: Toekomstdag vredesbeweging

15-4-2022 Binnenkort organiseert een viertal vredesactivisten een Toekomstdag voor de vredesbeweging. Op deze dag willen we kijken naar hoe we samen vredeswerk vorm kunnen geven de komende jaren, waar samenwerking mogelijk en wenselijk is, wat men voort wilt zetten en waar men wil vernieuwen.
meer lezen

Kruitvat Oekra´ne - een reeks discussies over de oorlog

15-4-2022 In april en mei organiseert politiek-cultureel Grand cafÚ Utopie - in samenwerking met de Haagse Mug - een aantal discussie-avonden over de oorlog in Oekra´ne. Met sprekers uit binnen- en buitenland buigen we ons over de vraag wat die oorlog met oude zekerheden doet. De eerste discussie-avond is op 19 april.
meer lezen

Standpunt Vredesactie: Russische agressie onaanvaardbaar, sterke NAVO geen goed antwoord

13-4-2022 De Vlaamse vredesorganisatie Vredesactie heeft een uitgebreid gemotiveerd standpunt gepubliceerd over de oorlog in Oekra´ne. Samenvatting: Russische agressie in strijd met internationaal recht, een sterke NAVO is deel van het probleem, niet meer wapens naar Oekra´ne en geld naar defensie maar wel effectievere sancties tegen Rusland.
meer lezen

Oorlogspropaganda: Twijfel altijd, over wat men ons opdringt Ún over wat we zelf menen te weten

11-4-2022 In 2001 publiceerde Anne Morelli haar boek 'Elementaire principes van oorlogspropaganda'. 21 jaar later gelden haar 10 principes nog steeds volledig. DeWereldMorgen.be vroeg haar ze toe te passen op de oorlog van Rusland tegen Oekra´ne.
meer lezen

14 mei symposium: Belemmert nucleaire dreiging de strijd voor een kernwapenvrije wereld?

8-4-2022 Op 14 mei organiseert de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie een symposium met de titel 'Belemmert nucleaire dreiging de strijd voor een kernwapenvrije wereld?'. Gespreksonderwerpen: de Russische nucleaire dreiging, werkt nucleaire afschrikking nog, is een kernwapenvrije wereld een utopie?
meer lezen

CODEPINK: Steun onderhandelingen voor vrede in Oekra´ne

6-4-2022 Ook in de VS is de vredesbeweging in actie tegen de oorlog in Oekra´ne. Het door vrouwen geleide CODEPINK is daarin bijzonder actief. Zij organiseert demonstraties op 9 april a.s. en een petitie. Daarbij vergeet ze niet dat ze is opgericht om de door de VS gevoerde oorlogen en de daarbij gepleegde misdrijven aan de kaak te stellen.
meer lezen

Nationale Vredesmanifestatie in Brussel: Europe For Peace And Solidarity!

4-4-2022 Ruim 2.500 actievoerders stapten op zondag 27 maart mee in de nationale vredesmanifestatie Europe For Peace And Solidarity!, georganiseerd op initiatief van de vredesbeweging en de vakbonden. Meer dan 90 organisaties riepen op om deel te nemen aan de mars in Brussel.
meer lezen

De Russische vredesbeweging in actie tegen de oorlog in Oekra´ne

1-4-2022 Het Culture of Peace News Network bracht de activiteiten van de Russische vredesbeweging tegen de oorlog in Oekra´ne in kaart. Ze constateren dat er de afgelopen maand een enorme mobilisatie van die vredesbeweging heeft plaatsgevonden. Ze maakten er een uitgebreid verslag van.
meer lezen

12 Nobelprijswinnaars voor de Vrede deden een oproep tegen de oorlog in Oekra´ne en tegen kernwapens

30-3-2022 Onlangs deden 12 Nobelprijswinnaars voor de Vrede in een open brief een oproep tegen de oorlog in Oekra´ne en tegen kernwapens. U kunt deze brief nu zelf mede ondertekenen en daardoor dit geluid te versterken. De teller gaat al richting de 1 miljoen.
meer lezen

Elke dag vredeswake bij de Russische ambassade in Den Haag

29-3-2022 Iedere dag tussen 12.30 en 13.00 u. is er een vredeswake/demonstratie bij de Russische ambassade door Nederlanders, Russen en Oekra´ners. Meedoen? Neem een vredesvlag of tekstbord mee. Soms wordt er wat gezongen, maar het is ook ontmoeting met mensen van allerlei slag die ÚÚn ding gemeen hebben: grote bezorgdheid, afgrijzen en angst over de oorlog in Oekra´ne.
meer lezen

Herstart delegatiereizen Christian Peacemaker Teams

25-3-2022 Het kan weer! Ga mee met een CPT delegatie en ervaar aan den lijve de kracht van geweldloos vredeswerk in verschillende conflictgebieden.
meer lezen

Elke maandag protest tegen de oorlog in Oekra´ne op het Museumplein in Amsterdam

25-3-2022 Het Amsterdams initiatief 'Stop de oorlog' gaat maandag 28 maart om 18 uur voor de 4e keer actie voeren op het Museumplein. Met medewerking van het Vredeskoor Amsterdam-West en met diverse sprekers laten we ons protest horen en uiten we ons verdriet over de slachtoffers van het afschuwelijke geweld. Kom ook, laat je horen en zing mee.
meer lezen

Nieuw nummer VredesMagazine met veel informatie over Oekra´ne

24-3-2022 In het onlangs verschenen nummer van VredesMagazine vindt u veel informatie over de achtergronden van de oorlog in Oekra´ne. O.a. een artikel vanuit de Oekra´ense Pacifistische Beweging. Verder ook een artikel over echte vredesopbouw in Oekra´ne. Geschreven voor de Russische inval, maar daardoor niet achterhaald.
meer lezen

De OVSE, het alternatief voor de NAVO

23-3-2022 Vredesbewegingen veroordelen unaniem de Russische invasie in Oekra´ne, net als de meeste landen ter wereld. Ze distantiŰren zich even krachtig van de NAVO die ze als een deel van het probleem zien, in geen enkel geval als de oplossing. Er bestaat reeds lang een alternatief voor deze militaire alliantie, de onderbenutte Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
meer lezen

Oekra´ense Pacifistische Beweging: Verspreid geen leugens zoals Boris Johnson over de oorlog

21-3-2022 De vredesactivist en secretaris van de Oekra´ense Pacifistische Beweging, Yurii Sheliazhenko, maakte vanuit Kiev een YouTube-filmpje waarin hij de leugens van Boris Johnson over de oorlog aan de kaak stelt. Yurii pleit ervoor om te stoppen met oorlogstaal en -propaganda en serieus werk te maken van onderhandelingen.
meer lezen

Pacifisme geen passivisme

16-3-2022 Nederland stuurt wapens, helmen, voertuigen en meer naar Oekra´ne. Ze doet dit om de Oekra´ners te ondersteunen de invasie van Poetin tegen te houden. Ook die munitie en raketten zullen ergens neerkomen.
meer lezen

WRI solidair met allen die zich geweldloos verzetten tegen de oorlog in Oekra´ne

16-3-2022 War Resisters' International betuigt steun aan en is solidair met hen die zich geweldloos verzetten tegen de oorlog in Oekra´ne. In het bijzonder betuigt zij erkentelijkheid voor de moed van al diegenen die onlangs in Rusland zijn gearresteerd.
meer lezen

Tegendraadse opinie van dienstweigeraar en journalist Willem de Haan 'Zelenski: Stop deze oorlog!'

15-3-2022 Oekraine's president Zelenski wil doorvechten "tot het einde", het zou beter zijn om juist direct de wapens neer te leggen om verder bloedvergieten te voorkomen.
meer lezen

Maandag 21 maart 18 uur Museumplein Amsterdam: Demonstratie tegen oorlog in Oekra´ne

10-3-2022 Het Amsterdams initiatief 'Stop de oorlog' protesteert maandagavond 21 maart tussen 6 en 7 uur opnieuw tegen het geweld in Oekraine. Plek: Russische Handelsvertegenwoordiging, Museumplein 13/15 Amsterdam.
meer lezen

Chomsky: "Militaire escalatie VS tegen Rusland kan leiden tot doodvonnis van de menselijke soort"

8-3-2022 De invasie van Rusland in Oekra´ne is een ongerechtvaardigde aanval die de geschiedenis zal ingaan als een van de belangrijkste oorlogsmisdaden van de 21e eeuw, betoogt Noam Chomsky. De VS moeten kiezen voor urgente diplomatie in plaats van voor militaire escalatie want die zou wel eens "zonder overwinnaars het doodvonnis voor de menselijke soort kunnen betekenen".
meer lezen

Maandag 7 maart 18 uur Museumplein Amsterdam: Demonstratie tegen oorlog in Oekra´ne

7-3-2022 Het Amsterdams initiatief Stop de Oorlog roept op tot een demonstratie tegen de oorlog in Oekra´ne bij de Russische Handelsvertegenwoordiging, Museumplein 13/15, Amsterdam. De demonstratie is op maandag 7 maart en begint om 18 uur.
meer lezen

Nederland staat open voor de opvang van Oekra´ense vluchtelingen, als ze maar niet zwart zijn

4-3-2022 Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat twee derde van de Nederlanders positief staat tegenover het opvangen van vluchtelingen uit Oekra´ne. Dan moeten het echter geen zwarte mensen zijn die als arbeidsmigrant in Oekra´ne werkten. Tegenover hun opvang staat slechts een kwart positief.
Bron: Motivaction

De oorlog in Oekra´ne: reflecties van een vredesactivist

4-3-2022 In een op 28 februari geschreven artikel kijkt de Belgische vredesactivist Ludo De Brabander met groeiende verbazing naar de manier waarop de Oekra´necrisis op een oorlog is uitgedraaid, naar de oorlogszucht van het politiek establishment en naar de eenzijdige berichtgeving daarover in de media.
meer lezen

Kritiek op GroenLinks: Meer geld voor defensie geen oplossing, bestrijding humanitaire crises wel

3-3-2022 Een lid van GroenLinks schreef aan Jesse Klaver een kritische mail over het GroenLinksstandpunt m.b.t. de oorlog in Oekra´ne. Een verdere verhoging van het defensiebudget zal niet helpen. Meer geld voor armoedebestrijding, democratisering, emancipatie en ontspanning zou het GroenLinks antwoord moeten zijn. Anderen kunnen deze brief als voorbeeld gebruiken.
meer lezen

Zaterdag 5 maart 13 uur op het Malieveld: Demonstratie 'Stop de oorlog!'

2-3-2022 Op zaterdag 5 maart is er om 13 uur op het Malieveld een demonstratie tegen de oorlog in Oekra´ne. Er zal opgeroepen worden tot de-escalatie en een wapenstilstand. De organisatie is in handen van de SP en de Partij voor de Dieren met steun van meerdere vredesorganisaties.
meer lezen

Oekra´ense Pacifistische Beweging: Poetin en Zelensky, praat met elkaar!

1-3-2022 Op 27 februari publiceerde Yurii Sheliazhenko van de Oekra´ense Pacifistische Beweging en World BEYOND War onderstaand artikel. Vanuit Kiev en met de oorlogsgeluiden in zijn oren, houdt hij een pleidooi voor een geweldloze reactie, waar anderen vaak alleen militaire oplossingen zien. Een neutraal Oekra´ne ziet hij als de beste keus voor de toekomst.
meer lezen

Geweldloos verzet tegen de oorlog in Oekra´ne: Lange lijst van acties

1-3-2022 Het Metta Center for Nonviolence houdt een lijst bij van geweldloze acties in relatie tot de oorlog in Oekra´ne. De lijst is verbazend lang en bevat vele acties zowel in Rusland als in Oekra´ne als van daarbuiten. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
meer lezen

Lijst van de vele Russische verklaringen tegen de oorlog met Oekra´ne

28-2-2022 De Russische Beweging van Dienstweigeraars heeft een lijst gemaakt van Russische verklaringen tegen de oorlog met Oekra´ne. Er zijn protesten bij van beroemdheden, bewegingen, beroepsgroepen, enz. alsmede open petities. Een van de petities zal waarschijnlijk morgen een miljoen ondertekenaars hebben.
meer lezen

Verklaring van Kerk en Vrede over de oorlog in Oekra´ne

28-2-2022 Met afgrijzen heeft Kerk en Vrede kennis genomen van de Russische invasie in Oekra´ne. Kerk en Vrede veroordeelt deze Russische militaire agressie op dezelfde gronden als waarop zij in het recente verleden westerse militaire invasies in bijvoorbeeld Irak heeft veroordeeld. Omdat ze leiden tot afschuwelijke oorlogen met enorme aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking.
meer lezen

Vredesmissies zonder Wapens roept op om de vredesvlag uit te hangen voor Oekra´ne

25-2-2022 Vredesmissies zonder Wapens roept op om de vredesvlag uit te hangen als solidariteitsbetuiging met de bevolking van Oekra´ne.
meer lezen

WRI roept Russische soldaten op tot dienstweigering en vraagt Oekra´ne zich geweldloos te verdedigen

25-2-2022 War Resisters' International roept Rusland op zijn troepen terug te trekken uit Oekra´ne en vraagt Russische burgers en soldaten om te weigeren mee te werken aan welke oorlogsdaad dan ook. Aan Oekra´ne vraagt de WRI om geen militair verzet te bieden, maar zich te richten op sociale verdediging.
meer lezen

Vrijwilligers gezocht voor manifestatie Future without War in Utrecht 9-11 september

24-2-2022 Van 9 tot 11 september 2022 is in Utrecht de manifestatie Future without War. Dit evenement staat open voor alle activisten die van elkaar willen leren en hun krachten willen bundelen om de wereld op een geweldloze manier een beetje beter te maken. Voor de voorbereiding worden nog verschillende vrijwilligers gezocht.
meer lezen

Oekra´ense Pacifistische Beweging veroordeelt alle militaire acties en wil onderhandelingen

24-2-2022 Verklaring: De Oekra´ense Pacifistische Beweging veroordeelt alle militaire acties van de zijde van Rusland en Oekra´ne in de context van het huidige conflict. We roepen de leiding van zowel staten als strijdkrachten op om op hun schreden terug te keren en aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Vrede in Oekra´ne en over de hele wereld kan alleen op een geweldloze manier worden bereikt.
meer lezen

Zondag 27 februari 15 uur: Demonstratie voor vrede in Oekra´ne op de Dam in Amsterdam

23-2-2022 Kom je ook naar de Dam in Amsterdam zondag 27 februari om 15 uur voor vrede in Oekra´ne? Wij willen laten zien dat we solidair zijn met de burgers. We willen vrede, liefde en licht. Voor een Oekra´ne, een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen. Neem gerust hartjes en vredesduiven mee.
meer lezen

Oekra´ne: Blijf investeren in inclusieve vredesdialoog

22-2-2022 In de NRC van 15 februari verscheen een ingezonden brief geschreven door May-May Meijer van Peace SOS en Yurii Sheliazhenko van de Oekra´ense vredesbeweging. Daarin wordt gesteld dat de escalatie naar een grootschalige oorlog in Oekra´ne onnodig is en zowel het Westen als het Oosten een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen om deze te vermijden.
meer lezen

22 februari: Picketlines bij Nationale Nederlanden en Aegon tegen investeringen in Poolse grensmuur

21-2-2022 Op dinsdag 22 februari, van 16.30 tot 17.30 uur, organiseren MiGreat, Radical Solidarity en Stop the War on Migrants picketlines bij de kantoren van verzekeraars Aegon (Aegonplein 50) en Nationale Nederlanden (Schenkkade 65) in Den Haag tegen het investeren in de Poolse bouwbedrijven Budimex en Unibep. Deze bedrijven bouwen de muur op de grens tussen Polen en Belarus.
meer lezen

Vrede voor Oekra´ne: dinsdag gebedswake Museumplein, zondag demonstratie op de Dam

21-2-2022 Op dinsdagavond 22 februari wordt om 20 uur gebeden op het Museumplein voor vrede in Oekra´ne. Zondag 27 februari wordt getracht om 15 uur een stille vredesdemonstratie op de Dam te organiseren.
meer lezen

17 februari: Een antimilitaristische discussie over Oekra´ne en Rusland

16-2-2022 De gespannen situatie tussen Oekra´ne en Rusland trekt wereldwijd de aandacht. Hoe zien gewetensbezwaar en dienstplicht, militarisme en antimilitarisme en vredesbeweging er in deze twee landen uit? Heeft de internationale vredesbeweging enige kans om de groeiende militaire spanningen in het gebied te pacificeren? Antwoorden op 17 februari in een zoombijeenkomst.
meer lezen

Oproepen om te de-escaleren rond Oekra´ne van WILPF en IPPN

15-2-2022 Bij de vredesorganisaties die verklaringen over de situatie rond Oekra´ne hebben uitgegeven, hebben zich nu ook de Women's International League for Peace and Freedom en de International Physicians for the Prevention of Nuclear War geschaard. Ze roepen op tot de-escalatie.
meer lezen

Palestijnen in Gaza voeren online protest tegen Hamas

15-2-2022 Honderden Palestijnen uit Gaza hebben begin februari deelgenomen aan een reeks sociale media-evenementen waarin kritiek werd geleverd op het bewind van Hamas. Onder vermelding van de hashtag #TheyKidnappedGaza uitten zij tijdens nachtelijke Twitter-gesprekken hun frustraties over het lot en de leefomstandigheden van Palestijnse burgers in de kustenclave.
meer lezen

Verklaring van War Resisters' International over de voorbereidingen voor een oorlog in Oekra´ne

14-2-2022 War Resisters' International veroordeelt de oorlogsvoorbereidingen van de NAVO en Rusland, die momenteel militaire antwoorden overwegen op de huidige politieke crisis in Oekra´ne. Als de oorlog uitbreekt, zal dat dood, vernietiging, lijden, massale verplaatsing, economische crisis en vele andere gevolgen met zich meebrengen.
meer lezen

Hoe zou echte vredesopbouw in Oekra´ne eruitzien?

11-2-2022 "We moeten de lessen van de vredesopbouw van de 21e eeuw toepassen om in Oekra´ne een vredesproces tot stand te brengen waarin de mens centraal staat, dat geleid wordt door vrouwen en gebaseerd is op rechten." Dit zegt Almut Rochowanski in een artikel met een heel andere invalshoek dan de huidige oorlogspropaganda.
meer lezen

Amnesty International: IsraŰl maakt zich schuldig aan systematische onderdrukking van de Palestijnen

9-2-2022 IsraŰl maakt zich ten aanzien van de Palestijnen schuldig aan een systematische en ge´nstitutionaliseerde onderdrukking die neerkomt op apartheid. Dat is de conclusie van een vandaag door Amnesty International gepubliceerd rapport, getiteld Israels Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity.
meer lezen

Stop killing people and planet! Wapenbeurs geen uitstel maar afstel

8-2-2022 Op donderdag 24 februari organiseren vredes- en klimaatactivisten een gezamenlijk protest bij de lobby-organisatie van de wapenindustrie (NIDV). Wij protesteren tegen de aangekondigde wapenbeurs met als thema Klimaat en Krijgsmacht. We verzamelen om 11h bij de NIDV aan de Bezuidenhoutseweg 161 in Den Haag. Daar wordt onderstaande verklaring voorgelezen en symbolisch aan de deur gespijkerd.
meer lezen

Onkruit herleeft en start project om aandacht te vragen voor directie actie voor politieke doelen

4-2-2022 In de jaren 80 bond Onkruit met het totaal weigeren van de dienstplicht en antimilitaristische acties de strijd aan met het leger en de wapenindustrie. Nu herleeft Onkruit met een project dat de aandacht wil richten op het belang van directe actie om politieke doelen te bereiken. Er wordt gewerkt aan o.a. een film, een debat en een tentoonstelling.
meer lezen

De Oekra´ense vredesbeweging wil een ontwapend en neutraal land

2-2-2022 De Ukrainian Pacifist Movement heeft in een verklaring gezegd dat niet alleen Oekra´ne maar de hele wereld gevaar loopt door de machtsstrijd tussen de atoommachten over haar land. Zij pleit voor naleving van het staakt het vuren, terugtrekking van alle troepen, ontwapening en neutraliteit van Oekra´ne.
meer lezen

Kerk en Vrede: Als Rusland zich niet veilig voelt dan zijn wij ook niet veilig

1-2-2022 Kerk en Vrede heeft een persbericht uitgegeven met de titel 'Als Rusland zich niet veilig voelt dan zijn wij ook niet veilig'. Daarin spreekt Kerk en Vrede grote bezorgdheid uit over het aloude machtsspel dat de grootmachten rond Oekra´ne spelen. Macht en tegenmacht die de ruimte voor diplomatie steeds kleiner maakt.
meer lezen

Verklaring van Russische voorstanders van vrede tegen de oorlogspartij in de leiding van Rusland

31-1-2022 Een grote groep Russische intellectuelen en activisten heeft in een verklaring de regering van Rusland misdadig avonturisme verweten. De huidige politieke lijn in het conflict rond Oekra´ne kan gemakkelijk tot een oorlog leiden die het Russische volk niet wil en waarvoor de gewone mens een hoge en bloedige prijs zal betalen.
meer lezen

Gezamenlijk statement over het besluit van Nederland om de samenwerking met UAWC stop te zetten

27-1-2022 Negenentwintig Nederlandse organisaties spreken in krachtige termen hun bezorgdheid uit over de beslissing van de Nederlandse regering om de samenwerking met de Palestijnse organisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC) voortijdig te beŰindigen en de financiering in te trekken.
meer lezen

De internationale vredesbeweging in actie tegen de oorlogsdreiging rond Oekra´ne

25-1-2022 De Britse pacifistische organisatie Peace Pledge Union heeft een verklaring uitgegeven waarin zij alle partijen verwijt de militaire spanning aan te wakkeren. Daarbij elkaars agressie als rechtvaardiging gebruikend voor de eigen agressie. World Beyond War heeft een online petitie, die u ook kunt tekenen.
meer lezen

Open brief van vredesorganisaties aan Rusland, VS en Oekra´ne met oproep tot vrede

24-1-2022 In een open brief aan o.a. de presidenten van Rusland, de VS en Oekra´ne doen een groot aantal vredesorganisaties uit heel de wereld een oproep tot vrede. Ze vragen om een de-escalatie van de situatie uit respect voor het leven en het tekenen van het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt.
meer lezen

De Doomsday Clock blijft op 100 seconden voor het uitbreken van een atoomoorlog staan

21-1-2022 Het Bulletin van de Atomic Scientists kondigde aan dat zijn iconische Doomsday Clock op 100 seconden voor middernacht blijft staan. De klok, die aangeeft hoe dicht de wereld is genaderd tot de vernietiging door de mens veroorzaakte dreigingen van kernwapens en klimaatverandering, blijft het dichtst bij middernacht tot nu toe.
meer lezen

Wij zijn geen terroristen - Kazachstanen verzetten zich met geweldloze actie tegen corruptie

20-1-2022 In een uitgebreid interview op Nonviolence Radio werpen de journalisten Sher Kashimov en Colleen Wood licht op de repressie en manipulatie van vreedzaam protest in Kazachstan. Een opmerkelijk breed geweldloos verzet is door de machtselite misbruikt om onderlinge geschillen te beslechten.
meer lezen

Vredesbetoging tegen de Europese defensietop in Brest

14-1-2022 Van 12 tot 14 januari 2022 kwamen EU-ministers in Brest bijeen voor een defensietop. Ruim 500 vredesactivisten trokken door de straten van Brest om te eisen dat er een eind komt aan de militarisering van Europa. Ze vragen een andere veiligheidspolitiek die afstapt van de confrontatie en bewapening en kiest voor investeringen in de menselijke veiligheid.
meer lezen

Mailactie: Kabinet, maak de stopzetting van steun aan Palestijnse UAWC ongedaan!

13-1-2022 BDS Nederland is een mailactie gestart om te protesteren tegen het kabinetsbesluit om de steun aan de Palestijnse landbouw ontwikkelingsorganisatie UAWC stop te zetten. Dit ondanks dat een onderzoek geen banden met terroristische organisaties aantoonde. U kunt deelnemen aan de mailactie.
meer lezen

Wees correct met foto's, maar laat je niet intimideren door Permission Machine

7-1-2022 De beheersentiteit voor auteursrechten Permission Machine is geen onbekende voor talrijke non-profit-organisaties. De Belgische ondernemingsrechtbank heeft het bedrijf op 3 november 2021 veroordeeld in een zaak die het zelf had aangespannen tegen Kortom, vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie.
meer lezen

Gemeenteraad van New York neemt wetgeving aan voor kernontwapening

5-1-2022 De gemeenteraad van New York heeft een krachtig pakket wetgeving aangenomen waarin de VS wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij het VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt. Er zijn wettelijke verplichtingen in opgenomen op het gebied van desinvestering, onderwijs en beleid inzake kernwapens.
meer lezen

Vijftig Nobelprijswinnaars ondertekenden een eenvoudig voorstel voor de mensheid

3-1-2022 Vijftig Nobelprijswinnaars hebben een eenvoudig voorstel voor de mensheid: de regeringen van alle lidstaten van de VN onderhandelen over een gezamenlijke verlaging van hun militaire uitgaven met 2% per jaar gedurende vijf jaar. Het vrijkomende geld wordt voor de helft besteed aan oplossing van de grote wereldproblemen en komt voor de rest ten goede aan individuele landen.
meer lezen