Vredesduif met olijftak in snavel.

Geen nieuwe kernwapens in NL

24-3-2014 88 jarige & zo'n 70 anderen gearresteerd uit zorg voor nucleaire veiligheid.

 

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/hVandaag verzamelde om vijf voor twaalf (11:55 uur) een kleine 100 honderd burgers zich in Den Haag, die, net als de staatshoofden op de NSS-conferentie, erg bezorgd zijn over nucleaire veiligheid. Zij wilden de staatshoofden op de NSS een brief aanbieden en vragen om de wereld veiliger te maken door niet alleen radio-actief materiaal te beveiligen, maar juist kernwapens en kernenergie af te schaffen.


De bezorgdheid van gewone burgers in de 'Stad van Vrede en Recht' wordt tijdens de conferentie echter niet op prijs gesteld. In tegenstelling tot Amsterdam waar† president Obama tulpen kreeg van een scholier en velen hem bijna konden aanraken, was de sfeer in Den Haag al bij voorbaat grimmig.

Ondanks de beveiliging door 13.000 agenten, 3.000 marechaussees, 4.000 militairen, twee F-16's en marineschepen voor de kust, vond burgemeester Van Aarsten dat deze vreedzame demonstratie tijdens de NSS niet 'beveiligd' zou kunnen worden.

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

Eerder maakte ook de OVSE (de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) zich zorgen over het gebrek aan demonstratievrijheid in Den Haag tijdens de NSS-top.
Doordat de demonstranten geen genoegen namen met het aangeboden plekje uit het zicht op het Malieveld en kozen voor een wandeling richting Vredespaleis en World Forum (de conferentie-locatie), werd dit gebrek aan demonstratievrijheid ook zichtbaar gemaakt tegenover de nationale en internationale pers.

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

Geen nieuwe kernwapens

Terwijl de Nuclear Security Summit (NSS) zich bezig houdt met de relatief kleine kans dat terroristen radio-actief materiaal in handen krijgen, zijn de werkelijke gevaren veel groter. Dat betreft niet alleen de gevaren van kernenergie en kernwapens in het algemeen, de demonstranten zijn vooral bezorgd over de aangekondige modernisering en vernieuwing van kernwapens in Rusland, de VS en Europese NAVO-landen.
In totaal zou deze modernisering van kernwapens zo'n 10,4 miljard dollar gaan kosten.

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

Ook de Amerikaanse kernwapens in Nederland zouden gemoderniseerd moeten worden, terwijl de meederheid in Tweede Kamer de kernwapens die op vliegbasis Volkel liggen, juist wil retourneren naar de VS.

Op het stationsplein spraken hierover Harry van Bommel, lid van de tweede kamerfractie van de SP, en Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede en Frits ter Kuile van Catholic Worker Amsterdam

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

Vervolgens ging de demonstratie, onder aanhef van vredelievende doch strijdbare liederen, op pad om te proberen de verzamelde machthebbers de brief met hun zorgen te overhandigen.

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

De demonstranten werden al snel tot stoppen gedwongen, omsingeld en aangehouden. De jongsten waren twintigers, de oudsten ver in de tachtig, veteranen uit de tijd van de dreigende plaatsing van kruisraketten in de tachtiger jaren.
Na uren op het politie bureau doorgebracht te hebben, werd iedereen na verhoor met een boete van 150 euro vrijgelaten. Waarschijnlijk zullen de meesten deze boete niet betalen en de zaak bij de rechter voor laten komen.

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

De volgende organisaties & verbanden riepen op tot deze actie:
Catholic Worker Amsterdam, Franciscaanse Vredeswacht, Haags Vredes Platform, Kerk en Vrede, Time to Turn, Vrouwen voor Vrede.

Meer informatie:

Josť van Leeuwen 06- 24706559, Henk Baars 06-41170229 of Frits ter Kuile 06-30295461
www.noelhuis.nl/actie-24-maart-nucleair-summit-haag/

†Onder de foto's: de brief voor verzamelde machthebbers op de Nuclear Security Summit

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

http://vredessite.nl/nieuws/afb/2014/h

Dank voor foto's aan o.a. Janneke, Jan Bervoets en Gerrit Frijstein.

Meer foto's en links:
twitter.com/stopdenss
stopdenss.nl

-------------------------------------------------------------------------------

Bijlage: de brief voor verzamelde machthebbers op de Nuclear Security Summit

To: the rulers of the World gathered in The Hague for the Nuclear Security Summit
C/o the Host of the Summit, prime minister drs. M. Rutte
World Forum
Churchillplein 10
The Hague

Re: nuclear safety: no new nuclear weapons but nuclear disarmament

24 March 2014

Honorable Ladies and Gentlemen,

It is a hopeful pleasure to us that as rulers of the world you are concerned about nuclear safety. We share your concern for global nuclear safety. Perhaps you would agree with us that nuclear terrorism seems a mere speck compared to the log of thousands of nuclear weapons on hair-trigger alert in the worldwide arsenals? Many nations currently present at the NSS pledged in the Non Proliferation Treaty to create the conditions for a halt to the production of nuclear weapons, and to work for general and complete disarmament that liquidates, in particular, nuclear weapons and their delivery vehicles from national arsenals. But some of those same nations present at the NSS have advanced plans to produce and deploy a new generation of nuclear weapons! Let us mention in particular the Russian, French, English, and American governments and NATO countries like the Netherlands if they would accept these new nuclear weapons on their soil and demand their pilots to be ready to drop them on targets when ordered.

As you are gathered to discuss nuclear safety in the world, we want to urge you to abstain from a new generation of nuclear weapons. And please do remember your common commitment to nuclear disarmament under the aforementioned treaty and unite your capacities to create real, verifiable, worldwide and complete nuclear disarmament.
On behalf of those subject to your rule and the future generations on this planet, we thank you for your efforts for nuclear safety.

Catholic Worker Amsterdam
Franciscaanse Vredeswacht
Haags Vredes Platform
Kerk en Vrede
Time to Turn
Vrouwen voor Vrede

C/o Postbus 12622
1100 AP Amsterdam

24-3-2014