Vredesduif met olijftak in snavel.

Kerk en Vrede over Oekraïne

1-2-2022 Kerk en Vrede heeft een persbericht uitgegeven met de titel 'Als Rusland zich niet veilig voelt dan zijn wij ook niet veilig'. Daarin spreekt Kerk en Vrede grote bezorgdheid uit over het aloude machtsspel dat de grootmachten rond Oekraïne spelen. Macht en tegenmacht die de ruimte voor diplomatie steeds kleiner maakt.

 

Tekst van het persbericht:

 

Als Rusland zich niet veilig voelt dan zijn wij ook niet veilig

 

Met grote bezorgdheid volgt Kerk en Vrede de ontwikkeling in de Oekraïne waarbij de grootmachten hun aloude machtsspel spelen. Macht en tegenmacht die de ruimte voor diplomatie steeds kleiner maakt. Ondanks veel retoriek lijken beide partijen toch te rekenen op militaire middelen en met name het dreigen ermee, waarvan we al zo­lang weten dat die een oplossing niet dichterbij brengen. Militaire middelen zijn afge­sleten en bot geworden en te eendimensionaal om tot vrede te komen. Maar ook economische middelen raken vergiftigd met oorlogs - en conflict taal. De speelruimte wordt steeds kleiner. Diplomatie is de kunst van het haalbare, maar met inzet van het onhaalbare om elkaar over een streep te trekken. Ten grondslag daaraan ligt het be­sef dat alleen een erkenning van elkaars geschiedenis een richting van oplossing kan bieden. Een geschiedenis waarbij niet alleen feiten, maar ook dromen, verwach­tingen en wederzijds perspectief op vrede en voorspoed een grote rol spelen. Een na te streven "Cultuur van Vrede en geweldloosheid " zoals ooit de Verenigde Naties aangeven. Een individueel land mag geen slachtoffer worden van een conflict dat in niemands belang is. Niet militair, niet economisch en zeker niet voor de bevolking. Stop de militaire opbouw en blijf praten.

 

Het bestuur van de Vereniging Kerk en Vrede

31 januari 2022

 

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actie­ve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorza­ken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Bron: Kerk en Vrede