Vredesduif met olijftak in snavel.

Oorlog in Oekra´ne

24-2-2022 Verklaring: De Oekra´ense Pacifistische Beweging veroordeelt alle militaire acties van de zijde van Rusland en Oekra´ne in de context van het huidige conflict. We roepen de leiding van zowel staten als strijdkrachten op om op hun schreden terug te keren en aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Vrede in Oekra´ne en over de hele wereld kan alleen op een geweldloze manier worden bereikt.

 

Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Daarom zijn we vastbesloten om geen enkele vorm van oorlog te steunen en te streven naar het wegnemen van alle oorzaken van oorlog.

24-2-2022