Vredesduif met olijftak in snavel.

Kerk en Vrede over Oekra´ne

28-2-2022 Met afgrijzen heeft Kerk en Vrede kennis genomen van de Russische invasie in Oekra´ne. Kerk en Vrede veroordeelt deze Russische militaire agressie op dezelfde gronden als waarop zij in het recente verleden westerse militaire invasies in bijvoorbeeld Irak heeft veroordeeld. Omdat ze leiden tot afschuwelijke oorlogen met enorme aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking.

 

Onze gedachten gaan allereerst uit naar de huidige slachtoffers en de slachtoffers die nog zullen gaan vallen. De ouders van kinderen die zich grote zorgen maken over persoonlijke gevolgen van deze oorlog. De soldaten die vaak tegen hun wil naar het front gestuurd worden. Mensen in Rusland, Oekra´ne en ook in Europa, die onbedoeld getroffen zullen worden door de effecten van economische sancties. Niemand wenst dat persoonlijk leed op zijn of haar pad komt. Toch is het weer aan het gebeuren. We leven mee met de bevolking van Oekra´ne in deze zware tijd. We verheugen ons over de stemmen van protest in Rusland die, hoewel met harde hand onderdrukt, daar toch op vele plaatsen klinken. Wij hopen van harte dat de vredelievende krachten in Rusland groeien en steun vinden.

á

Weer hebben de grootmachten niet weten te voorkomen dat geweld wordt ingezet. Weer is een partij gezwicht voor de duivelse verleiding militair een conflict te willen oplossen; nu Rusland, zoals eerder westerse bondgenoten in bijvoorbeeld Irak. Weer hebben loze beloften van bescherming niet gewerkt. We zien een weinig consistent beleid van enerzijds diplomatie en anderzijds retoriek en het dreigen met sancties. Kerk en Vrede spreekt de vurige hoop uit dat er niet nog verdere escalaties zullen plaatsvinden.

á

Kerk en Vrede doet daarom een beroep op de Nederlandse regering zich te onthouden van escalerende stappen en zich, ook binnen bondgenootschappen en internationale gremia, maximaal in te zetten voor deŰscalatie en dialoog. Dit houdt onder meer in dat Nederland geen wapens moet leveren of andere vormen van militaire steun moet verlenen. Immers nog meer militair materieel maakt het risico op escalatie groter, maakt meer slachtoffers en zal in dit geval het lijden van de bevolking slechts verlengen. We geloven niet in de hero´ek van een feitelijk onmogelijke verdediging hoe nobel ook bedoeld. We roepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren en een terugkeer naar de onderhandelingstafel tot er een duurzame oplossing is bereikt.

á

Vredesbeweging Pais kan zich geheel vinden in deze verklaring van Kerk en Vrede.

Bron: Kerk en Vrede