Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredesgeluiden in het nieuws

12-3-2024 Na 2 jaar oorlog in OekraÔne verscheen de laatste dagen antimilitaristische tegenspraak in verschillende kranten. Jolle Demmers pleitte in Trouw tegen een 'strategie van kerkhoven'. In NRC vroegen Ewald Engelen en Martijntje Smits om een staakt-het-vuren in OekraÔne. En in de Telegraaf zei de pacifist Henk Baars van Kerk en Vrede: 'Als Rusland zich niet veilig voelt, zijn wij het evenmin.'

 

Trouw: 'Oorlogskoorts in Europa: we laten ons opjagen door de VS'
'Europa is verstrikt in een oorlogscrisis', schrijft Jolle Demmers, hoogleraar Conflict Studies aan de Universiteit Utrecht, in Trouw. 'Twee jaar na de Russische invasie van OekraÔne is het recept van wapenleveranties, militaire trainingen en sancties vastgelopen. De verbeeldingskracht om een andere koers in te slaan, ontbreekt. Terwijl reservisten (ICT'ers, vrachtwagenchauffeurs, pompbediendes) in loopgraven de dood vinden, bijten westerse bewindslieden zich vast in een ongekend militarisme.'

'De overtuiging dat conflict uitsluitend met militaire middelen kan worden opgelost heeft zich als een koortswaan vastgezet in de westerse instituties. 'Een strategie van kerkhoven', zou Kant zeggen. Het is hoog tijd voor een andere koers.'

NRC: 'Nederland gaat slaapwandelend een nieuwe wereldoorlog in'
'Twee jaar na de brute Russische invasie van OekraÔne telt de balans grote aantallen doden, immense verwoestingen en miljoenen gevluchte OekraÔners. Bovendien is er ondanks de massieve militaire steun van de VS en de lidstaten van de EU geen enkel uitzicht op een spoedig einde aan de oorlog of ook maar op een weg daarheen. Alles suggereert dat er tussen de strijdende partijen een patstelling is ontstaan en dat voortzetting van de gevechten het humanitaire lijden en de verwoestingen alleen maar zullen verergeren', schrijven Ewald Engelen, hoogleraar financiŽle geografie aan de Universiteit van Amsterdam en techniekfilosoof Martijntje Smits in NRC.

'Het is wat ons betreft tijd voor een herbezinning op deze strategie. Het antwoord op de uitzichtloze situatie aan het OekraÔense front kan niet zijn om domweg hetzelfde te blijven doen. Aan het eind van de doodlopende steeg ligt niet het antwoord verstopt op de essentiŽle vraag hoe er een eind aan de oorlog kan komen. Integendeel, meer van hetzelfde leidt slechts tot verdere escalatie, met alle risico's van dien. De discussie over de vraag hoe deze oorlog te beŽindigen moet dan ook op een andere manier worden gevoerd. Herbezinning begint met het openen van ruimte in het politieke en publieke debat voor oplossingsrichtingen, zoals een staakt het vuren en uiteindelijk vredesonderhandelingen.'

De Telegraaf: 'Waar is de vredesbeweging?'
'Waar is de vredesbeweging?' vraagt De Telegraaf zich af in een gesprek met de pacifist Henk Baars van Kerk en Vrede en dezelfde Ewald Engelen en Martijntje Smits. 'Ik zie geen enkele manier waarop een wapenwedloop kan leiden naar vrede.'

Bron: Kerk en Vrede