Vredesduif met olijftak in snavel.

Dienstweigering in Oekra´ne

25-2-2015 De Oekra´ense journalist Ruslan Kotsaba zond een video aan president Poroshenko waarin hij zei liever de gevangenis in te gaan dan te vechten tegen de rebellen in Oost-Oekra´ne. Hij werd onmiddellijk gearresteerd en kan 15 jaar gevangenisstraf krijgen voor verraad en het hinderen van de krijgsmacht.

 

Kotsaba is niet de enige. De Oekra´ense regering ondervindt moeilijkheden bij het motiveren van de dienstplichtigen. Daarom heeft zij een decreet uitgevaardigd dat het mogelijk maakt dienstplichtigen op te pakken als zij naar het buitenland willen gaan om te ontkomen aan de dienstplicht.

á

Uitgebreid artikel hierover in The Guardian van 10-2-2015

Ontleend aan: The Guardian, 10-2-2015