Vredesduif met olijftak in snavel.

Oekra´ne tussen Oost en West

15-3-2016 Op zondagmiddag 20 maart a.s. organiseerde "Oorlog is geen Oplossing" van 14.00 tot 17.00 uur de Salonzaal van De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam, een internationale debatbijeenkomst met het oog op het referendum over het Associatieverdrag met Oekra´ne dat op 6 april a.s. zal worden gehouden.

 

Deze bijeenkomst werd ingeleid door Nikolaj Petro (hoogleraar politicologie aan de University of Rhode Island, VS), Richard Sakwa (hoogleraar Russische en Europese politiek aan de University of Kent, GB) en Andrej Hunko (lid van de Duitse Bondsdag namens Die Linke) en vervolgens afgetrapt door Eerste Kamerlid Tiny Kox en journalist Stan van Houcke (ovb). Tevens zal Chris de Ploeg (TransNational Institute) deze middag zijn boek "Oekra´ne in het kruisvuur" ten doop houden. Dagvoorzitter is Kees van der Pijl, emeritus hoogleraar politieke economie aan de Universiteit van Sussex (GB) en mede-oprichter van "Oorlog is geen Oplossing".

á

De landelijke organisatie "Oorlog is geen Oplossing" werd drie jaar geleden opgericht om erop te wijzen dat het Westen, dat economisch aan concurrentievermogen inboet, haar militaire middelen inzet om niet verder terrein te verliezen. Hoe meer de economische dynamiek zich naar elders verplaatst, hoe meer oorlog, zo lijkt en daarbij werd drie jaar geleden al veoorzien dat zelfs Rusland en ook China in het vizier komen. "Oorlog is geen Oplossing" ziet in deze ontwikkeling een levensgroot gevaar dat dringend moet worden afgewend. Geen sancties, maar dialoog; geen oorlog maar economische samenwerking en verdieping van de contacten tussen de verschillende samenlevingen.

á

Het lijkt erop alsof het Associatieverdrag met Oekra´ne aan dit verlangen beantwoordt, maar niets is minder waar. Het Associatieverdrag met Oekra´ne heeft niet alleen de verhoudingen binnen Oekra´ne zelf, maar ook die tussen Rusland en het Westen op een onverantwoorde manier (verder) doen verslechteren. Hierdoor is in delen van Oekra´ne een daadwerkelijke oorlog gaande en is tussen Rusland en het Westen sprake van een hernieuwde Koude Oorlog waarbij over en weer met de inzet van kernwapens wordt gedreigd en zowel de NAVO, de EU als Nederland hun militaire kracht versterken om zich tegen een vermeende Russische dreiging te wapenen.

á

Alleen al om die reden zou het Associatieverdrag met Oekra´ne volgens "Oorlog is geen Oplossing" moeten worden afgewezen en plaats moeten maken voor een stelsel van akkoorden dat recht doet aan de Oekra´ense economie die deels afhankelijk is van handelsrelaties met het Westen, deels van die met Rusland en de restanten van de voormalige Sovjet-economie.

Bron: Oorlog is geen Oplossing