Vredesduif met olijftak in snavel.

Wapenconferenties ongewenst

6-7-2010 Het Amsterdamse gemeentebestuur is er niet van gediend dat wapenhandelaren in zijn stad onder het mom van technologie-uitwisseling afspraken gaan maken over het versieren van uitvoervergunningen bij het ministerie van EZ. Dat brengt de veiligheid van de stad in gevaar

 

Op 2 en 3 juni werd in de Groote SociŽteit aan de Dam in Amsterdam de Netherlands Offset Conference 2010 conferentie gehouden, waarin onder het mom van technologie-uitwisseling grote wapenhandelaars bijeen kwamen. Tot grote verontwaardiging van de vredesorganisaties zag men daar vertegenwoordigers van Boeing en Thales verschijnen, ja zelfs het IsraŽlische bedrijf Elbit, dat bewakingssystemen maakt voor de Muur en middelen verstrekt om het leven van de daartegen protesterende bevolking nog verder zuur te maken.

Er werd dan ook tegen geprotesteerd, en dit protest kreeg een staartje. In de Amsterdamse gemeenteraad kwamen vragen van de SP en was zowaar de VVD bezorgd voor de veiligheid in de stad. Het gemeentebestuur gaf de vragenstellers gelijk met het volgende antwoord 'Vanaf 2005 is de lijn van het college dat het houden van dergelijke conferenties haaks staat op de Amsterdamse aanpak van agressie en geweld, waarin een belangrijk speerpunt is het wapenvrij maken van de gemeente. Het huidige college handhaaft deze zienswijze en is dan ook van mening dat het onwenselijk is dat deze conferentie in Amsterdam wordt gehouden en zal dit ook aangeven bij de betrokken partijen.'+

Onleend aan: Ontwapen!