Vredesduif met olijftak in snavel.

Omslag ontvangt prijs

18-11-2016 Het team van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling in Eindhoven is blij verrast met de toekenning van de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning. De penning zal op zondag 20 november worden uitgereikt in het FDN-museum in Heerenveen. Voorafgaand aan de uitreiking wordt de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-lezing gehouden door Jan Juffermans.

 

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds reikt de penning ieder jaar uit aan een persoon of instelling die zich inzet voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Het Omslag-team is zeer verheugd over deze toekenning en met de motivatie die daaraan ten grondslag ligt: "omdat Omslag immers al jaren van onderop werkt aan veranderingsprocessen tussen mens en natuur".

Domela Nieuwenhuis-lezing


Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds organiseert elk jaar op de derde zondag van november de Domela Nieuwenhuis-lezing, met als doel om hedendaagse thema's in het licht van de ideeŽn van Domela Nieuwenhuis te behandelen. Het gaat bij de lezingen om gedachtewisseling en het verrijken van inzichten.

Op 20 november wordt de lezing verzorgd door Jan Juffermans, die daarbij de nadruk zal leggen op 'Footprint Justice'.

Na afloop van de lezing zal de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning worden uitgereikt aan enkele medewerkers van Omslag. De penning is gemaakt door kunstenares Mirjam Mieras. Aan de penning is een prijs verbonden van Ä500,-.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis


Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. Na een korte periode als Luthers predikant, werd hij actief in de vrijdenkersbeweging, die het zelfstandig denken stimuleerde en zich meer en meer ontwikkelde tot atheÔstische beweging. Van 1888-1891 was Domela het eerste en enige socialistische lid van de Tweede Kamer. Daarna trok hij de conclusie dat de parlementaire democratie niet geschikt is voor het verwezenlijken van de socialistische idealen. Aan het eind van de negentiende eeuw bekeerde hij zich tot het anarchisme.

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkkeling


Omslag werd in 1994 opgericht met als doel mensen bijeen te brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving.

Omslag onderhoudt ook het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en is uitgever van het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ - voor doen-denkers.

In de november-december editie van ZOZ #136 wordt aandacht besteed aan leven en werken van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

De bijeenkomst op 20 november is openbaar en vindt plaats in het Domela Nieuwenhuis-Museum, aan de Micklerstraat 11 in Heerenveen. Aanvang 14:30 uur.

Vooraf (13:00 uur) wordt voor belangstellenden een rondleiding door het museum gegeven.

Meer over Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Meer over Omslag

18-11-2016