Vredesduif met olijftak in snavel.

Verslag Ontmoetingsdag

20-6-2016 Op 28 mei 2016 vond de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de vredesbeweging plaats. Er werden contacten gelegd en gediscussieerd over o.a. praktische mogelijkheden om samen te werken en de jeugd hierbij te betrekken. Als u doorklikt kunt u het verslag lezen en de geluidsopnamen beluisteren.

 

Uitgebreid schriftelijk verslag met foto's

Bericht over opheffing Vrouwen voor Vrede

 

Geluidsopnamen:

- Inleiding door Harry Schram

- Toespraak door Henk van Apeldoorn

- Wat gaan we doen?

- Voorstelronde

- Verleden, heden en toekomst van de vredesbeweging

- Jongeren en de vredesbeweging

- Concrete samenwerking

- Vredesdag 2016

 

foto Ontmoetingsdag

20-6-2016