Vredesduif met olijftak in snavel.

Actiedag nucleaire ontwapening

12-3-2010 Op zaterdag 3 april zullen tientallen mensen het terrein van Vliegbasis Volkel betreden om de daar aanwezige kernwapens op te ruimen. Voorafgaand aan deze actie is er een manifestatie met sprekers en muziek bij de hoofdpoort van de basis. Ook elders in Europa zijn er op dezelfde dag acties.

 

In Nederland is de organisatie in handen van Ontwapen! en Akties tegen Kernwapens.

Naast de directe eis van de verwijdering van de kernwapens op Volkel, willen de activisten ook een signaal afgeven richting de Herzieningsconferentie van het Nonproliferatieverdrag (NPV), in mei in New York. Daar moeten concrete stappen richting volledige nucleaire ontwapening gezet worden. Keer op keer blijkt dat met name de ‘officiële’ kernwapenstaten (VS, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China) eenzijdige nadruk leggen op het tegengaan van verspreiding van kernwapens naar andere landen en nauwelijks stappen ondernemen richting eigen ontwapening.
Ook de recente ontwikkelingen op dit gebied, zoals de belofte tot verregaande nucleaire ontwapening van president Obama, zijn verre van voldoende. Want ondertussen blijft kernwapeninzet een belangrijk onderdeel uitmaken van militaire doctrines van landen en bondgenootschappen die over deze wapens beschikken. Ook worden nog altijd nieuwe kernwapens ontwikkeld en geproduceerd.

Nu nucleaire ontwapening weer hoog op de internationale politieke agenda staat zijn extra stappen nodig om het terugtrekken en vernietigen van de Amerikaanse kernwapens in diverse Europese landen hiervan een onderdeel te laten zijn.
Demissionair Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken maakt goede sier met het herhaaldelijk uitspreken van zijn wens voor een kernwapenvrije wereld. Tot daden heeft dit echter nauwelijks geleid. Waar zijn Duitse collega Westerwelle zich hard maakt voor een snelle verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Duitsland, hult Verhagen zich in nevelen. Hij sprak zich zelfs tegen een motie van de PvdA uit om er bij de Amerikaanse regering op aan te dringen de kernwapens snel uit Volkel terug te trekken. Dat zou niet in overeenstemming zijn met het NAVO-beleid.

Kernwapens maken nog altijd een wezenlijk deel uit van het huidige Strategische Concept van de NAVO. Hun inzet wordt, als zogenaamde 'laatste mogelijkheid', voorzien en voorbereid. Nederlandse F16-piloten trainen dan ook nog altijd op het afwerpen van de op Volkel gestationeerde atoombommen. Deze praktijken zijn in strijd met bindend internationaal recht.
Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in 1996 is het inzetten van kernwapens een misdaad tegen de menselijkheid. Dreigen met inzet, waaronder ook het voorhanden ervan hebben valt, is eveneens gekwalificeerd als misdadig volgens het internationaal recht. Een ieder heeft het recht, zelfs de plicht, misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. Met de actie op 3 april bij Volkel zullen de deelnemers invulling aan deze plicht geven.

Zie ook: vredessite.nl/kernwapens/2010/3april.html+

12-3-2010