Vredesduif met olijftak in snavel.

G7: geen nucleaire ontwapening

2-6-2023 De leiders van de G7 hebben in het slotcommuniqué van hun top in Hiroshima beweerd dat ze concrete stappen hebben gezet in de richting van een wereld zonder kernwapens met onverminderde veiligheid voor iedereen, maar ze zeggen niet welke stappen. Dat kan ook niet omdat die stappen helemaal niet gezet zijn.

 

Dit zegt de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) in een persbericht.

 

De verklaring van de G7 'G7 Leaders' Hiroshima Vision on Nuclear Disarmament (zie bijlage)', op 19 mei, toont nergens concrete resultaten voor nucleaire ontwapening. Na maanden van voorbereiding en te midden van hoge verwachtingen missen de leiders het momentum om de wereld veiliger te maken voor het gebruik van kernwapens. Nu was het moment om nucleaire dreigingen het hoofd te bieden met een concreet, geloofwaardig plan voor nucleaire ontwapening - zoals het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) .

 

De verklaring herinnert weliswaar aan de ongekende verwoesting en het extreme en onmenselijke lijden van de bevolking van Hiroshima en Nagasaki en bevestigt opnieuw de vastberadenheid van de G7-leiders om een 'wereld zonder kernwapens' te realiseren. Toch slaagt men er niet in concrete maatregelen te nemen om dat doel te bereiken en benadrukt men zelfs het belang van het recht om kernwapens te gebruiken. De G7 probeert tientallen jaren oude en ontoereikende initiatieven te verkopen als zijnde een nieuwe 'visie'.

 

ICAN's uitvoerend directeur Daniel Högsta reageerde op de verklaring: 'Dit is meer dan een gemiste kans. Nu de wereld het acute risico loopt dat voor het eerst sinds de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki kernwapens daadwerkelijk worden gebruikt, is dit een grove mislukking van mondiaal leiderschap. Met de vinger wijzen naar Rusland, Noord-Korea, Iran en China is onvoldoende. We hebben de G7-landen, die allemaal kernwapens bezitten, nodig om de andere kernmachten te betrekken bij ontwapeningsbesprekingen om hun doel van een wereld zonder kernwapens te realiseren.'

 

Geen gehoor gegeven aan de oproep van de overlevenden

 

De verklaring slaagt er niet in de humanitaire gevolgen van kernwapens op betekenisvolle wijze te erkennen, en bovenal voldoet deze niet aan de eisen van de Hibakusha voor echte actie om kernwapens te elimineren. In plaats van initiatieven te nemen om de urgentie van dit moment het hoofd te bieden, is de passiviteit van de G7 een belediging voor de Hibakusha en de nagedachtenis van degenen die stierven in Hiroshima.

Satoshi Tanaka, overlevende van de atoombom en secretaris-generaal van de Liaison Conference of Hiroshima Hibakusha Organizations zei: 'Dit is niet de echte nucleaire ontwapening waar een Hibakusha om vraagt. Dit is een ontduiking van hun verantwoordelijkheid. Premier Kishida heeft gezegd dat het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) de laatste stap is naar een kernwapenvrije wereld. Nee, het is geen laatste stap. Het is het beginpunt. Premier Kishida en andere G7-leiders zouden dat moeten nastreven.'

Bron: NVMP