Vredesduif met olijftak in snavel.

Oorlog is geen oplossing

7-3-2013 Op 11 februari heeft in Den Haag de officiële oprichtingsvergadering plaats gevonden van Oorlog is geen oplossing. Dat is een samenwerkingscomité van verschillende organisaties uit Den Haag en Enschede . Dit comité kwam voor het eerst bijeen na de demonstratie tegen patriotraketten op 7 januari op het Plein

 

O ≠ O presenteert zich

De vergadering vond plaats in een fractielokaal van de Tweede Kamer. Als voorzitter trad Klaas Meijer op, die als zodanig in een voorbereidende bespreking in een nabijgelegen café was benoemd. Vicevoorzitter is Kees van der Pijl. Daar was ook een secretaris aangesteld en een werkgroep Research en Media gevormd, en was de positie uitgezet die het samenwerkingsverband als discussie- en actiegroep zou innemen. De officiële oprichtingsvergadering kon dus dienen als een forum waarin Oorlog is geen oplossing (O ≠ O)  zich presenteerde.

 

Doel van O ≠ O is de publieke opinie bewust te maken dat Nederland wordt betrokken bij  een internationale oorlogspolitiek ten aanzien het Midden-Oosten, waarbij het Westen een rol speelt als veroveraar. Hierbij speelt zowel de oliewinning een rol als het streven van de Verenigde Staten, de tegenstander Rusland - nu ook weer officieel een 'imperialistische' mogendheid - te omsingelen met 'Westerse'  bondgenoten, of zoals de VS-minister van Buitenlandse Zaken Brzezinsky het zelf stelde "vazallen van de Verenigde Staten". Het gaat erom dat Nederland van dit "grote schaakbord" afzijdig blijft en ernaar streeft escalaties te voorkomen, al ware het slechts omdat het anders belangrijke handels­betrekkingen met Rusland mist.

 

Vanuit deze visie wil het comité een vredespolitiek propageren en ingaan op de actuele brandhaarden, als daar zijn:

- De bezetting van Palestina door Israël

- De burgeroorlog in Syrië en de dreiging van Westerse interventie

- Het nucleaire beleid van Iran

 

In deze situatie wil het comité geen zending bedrijven in de landen zelf; wij denken dat de landen dit zelf zullen oplossen. Het comité wil zich vooral richten tot de Nederlandse regering, het Nederlandse parlement en de politiek die Nederland in de Europese Unie voert. Wel zal het zich documenteren over de situatie en door bijeenkomsten en demonstraties zoveel mogelijk informatie verstrekken.

Na de presentatie van Klaas Meyer kwamen er opmerkingen waarin werd opgeroepen tot de slagvaardigheid die nodig is om de 'wel erg brede' visie over de globale 'geopolitiek' te koppelen aan concrete feiten in de actualiteit.

 

Plannen en voorstellen

Toen O ≠ O zich voorstelde was er de vrees dat het wapenembargo dat door de EU voor alle strijdende partijen in Syrië was opgelegd, op voorstel van Groot Brittannië en Frankrijk voor de oppositie tegen Saddat zou worden opgeheven. Er waren plannen om daartegen de straat op te gaan. Intussen is gebleken dat dit embargo is gehandhaafd; alleen beschermingsmidde­len als kogelvrije kleding of nachtkijkers is toegestaan.

Andere onderwerpen zijn zaken die de komende maanden op de politieke agenda komen: dat zijn beraadslagingen over mogelijke nieuwe militaire missies naar Afghanistan en de betrokkenheid van Nederland bij drones. O ≠ O zal de Kamerdebatten en de commissievergaderingen in de gaten houden om te zien wat er op de agenda komt.

www.oorlogisgeenoplossing.blogspot.com, 7-3-2013