Vredesduif met olijftak in snavel.

Oorlogsmisdaden in Gaza-oorlog

17-4-2009 De VN-rapporteur Richard Falk bracht in februari een rapport uit over de schendingen van de mensenrechten in de Gaza-oorlog. Hij toont aan de vooral IsraŽl zich daaraan op grote schaal schuldig heeft gemaakt.

 

Falk gaat in een gedegen rapport, dat zowel met feiten als met juridische argumenten goed is onderbouwd, de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden aan zowel de Palestijnse als de IsraŽlische kant na. Hij komt tot de conclusie dat beide partijen zich er schuldig aan hebben gemaakt, maar dat de omvang van de IsraŽlische schendingen buitengewoon groot is.

Falk wijst daarbij niet alleen op het disproportionele karakter van het IsraŽlische optreden en de vele aanvallen op burgerdoelen, hij acht de hele IsraŽlische actie in strijd met het internationale recht. Een bezettende macht mag niet met zoveel geweld optreden tegen de bevolking van de gebieden die hij bezet houdt, zelfs niet als die bevolking verzet pleegt. Ook de door het Westen gesteunde IsraŽlische blokkade van Gaza acht hij onrechtmatig.

Het volledige rapport is te lezen in de online-leeszaal van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid: www.vredesmuseum.nl/download/inhoud.php+

Bron: VN 18-2-2009