Vredesduif met olijftak in snavel.

Oorlogstaal rond Noord-Korea

27-10-2017 De wederzijdse bedreigingen maken mensen ongerust. Wie kan deze oorlogstaal nog stoppen? Als 9000 basisschoolleerlingen zijn te mobiliseren om een kindermiljoenennota 2017 samen te stellen, dan moet het toch ook mogelijk zijn om evenzoveel kinderen te vinden die oprecht vragen of de wereldleiders de toekomst van deze aarde veilig willen stellen.

 

Het is zeker niet de bedoeling om kinderen voor welk karretje dan ook te spannen, maar het gaat er om bij alle angst en machteloosheid die ook bij kinderen leeft een handelingsperspectief te bieden. Als we nu eens met z'n allen STOP zeggen!

 

Kerk en Vrede, al sinds 1924 in woord en daad actief voor gerechtigheid en vrede, heeft het initiatief genomen tot een schrijfactie voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Wij hopen dat president Kim Jong Un en president Donald Trump bedolven zullen worden onder brieven die door zoveel mogelijk 10, 11 en 12 jarigen zijn ondertekend. Uiteraard om de beide leiders tot bezinning te brengen. De vrede is de weg! Naar de kinderen zullen ze toch wel luisteren?

 

Concreet ziet het plan er zo uit. Alle basisscholen krijgen op 31 oktober via de e-mail een actiebrief en de brieven aan de beide leiders toegestuurd, één in het Engels en één in het Koreaans. Doet de school mee, dan drukt de school zelf het benodigde aantal brieven af. De twee brieven worden met de leerlingen besproken, ingevuld, eventueel versierd en ondertekend door de leerlingen.

 

Alle brieven worden in week 45, uiterlijk 10 november naar Kerk en Vrede gestuurd, waarna ze in één keer worden doorgestuurd naar de beide presidenten. Eén grote partij maakt n.l. veel meer indruk dan individuele brieven.

Bron: Kerk en Vrede