Vredesduif met olijftak in snavel.

Paasmars tegen de NAVO

3-4-2009 Op 13 april wordt in Den Haag een Paasmars gehouden. De mars wordt georganiseerd door het Haags Vredesplatform, Stop de NAVO en de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid. De mars vindt plaats een week na de NAVO-top en heeft dan ook de NAVO als thema.

 

Na de val van de Sovjetunie heeft de NAVO zich ontwikkeld van een 'verdedigingsorganisatie' naar een openlijk offensieve organisatie. Het doel is de globale markteconomie met militaire middelen in stand te houden, met als gevolg bezetting van derde wereldlanden, bedreiging van de wereldvrede en kans op een nieuwe wapenwedloop. Ook houdt ze dreiging met kernbewapening in stand.
De NAVO ziet zich graag als strijder voor democratie en mensenrechten, maar militaire middelen zijn volstrekt ongeschikt om dat te bereiken. Integendeel bombarderen, bezetten en oorlogvoeren gaan juist onvermijdelijk gepaard met mensenrechtenschendingen en wekken bovendien de haat van de getroffen bevolking. Alleen al de dreiging die van de NAVO uitgaat leidt tot een nieuwe wapenwedloop en vormt zo een bedreiging van wereldvrede

Daar moet een einde aan komen. Daarom laten wij onze stem horen.

De manifestatie begint op het Carnegieplein voor het Vredespaleis. Om twaalf uur wordt er een podium opgezet door Theaterstraat waarna er toespraken zullen zijn met muziek.
Een van de sprekers zal de Haagse stadsdichter Harry Zevenbergen zijn. Muziek zal er in ieder geval worden verzorgd door de Venezolaanse troubadours: Yolanda Delgado en Darvin Romero. Er zijn verschillende andere sprekers en muzikanten uitgenodigd, waaronder het strijdkoor Jan en Alleman.
De mars start om één uur. De tocht loopt van het Vredespaleis naar het NAVO-agentschap NC3A The Hague voor de Waalsdorper Vlakte aan de 'oostkant' van de stad. De mars is ongeveer 5 kilometer lang en duurt naar schatting tot half drie. Daarna is er opnieuw gelegenheid tot toespraken en muziek.

Laat massaal weten dat wij een andere wereld willen, waarin geen ruimte is voor verheerlijking van het militarisme en voor georganiseerd wapengeweld.
SLUIT JE AAN EN KOM NAAR HET VREDESPALEIS!!!+

3-4-2009