Vredesduif met olijftak in snavel.

Pais zoekt secretaris

15-10-2012 Wegens terugtreden van de huidige functionaris zoekt Vredesbeweging Pais een nieuwe secretaris. De taken zijn de gebruikelijke, maar daarnaast is er alle ruimte voor eigen inbreng.

 

Vredesbeweging Pais is de Nederlandse tak van War Resisters' International en staat voor het ideaal van een wereld zonder oorlog en voor een geweldloze, duurzame en rechtvaardige samenleving. We werken veel samen met andere vredesorganisaties. Zo zijn we medeuitgever van het blad VredesMagazine en medeoprichter van zowel het Museum voor Vrede en Geweldloosheid als het Huis van Erasmus. Ook bij vele andere initiatieven zijn wij betrokken.

 

De taken van de secretaris omvatten minimaal het uitschrijven en notuleren van leden- en bestuursvergaderingen (ca. 6 per jaar) en het leveren van een bijdrage aan de jaarverslagen. Buiten de eigenlijke vergadertijd zal dit enkele uren per vergadering vergen. Al naar gelang de haar/zijn mogelijkheden en belangstelling kunnen andere taken toegevoegd worden.

Voor een gedegen introductie wordt gezorgd en onkosten worden vergoed.

 

Deelt u onze idealen en gunt u ons uw inzet? Neem dan contact op via info@vredesbeweging.nl of 015-785.01.37.
Ook mensen die nog geen lid van Vredesbeweging Pais zijn kunnen reageren.

 

Meer info over Vredesbeweging Pais: www.vredesbeweging.nl

15-10-2012