Vredesduif met olijftak in snavel.

Besmette investeringen

31-1-2017 De Nederlandse pensioenfondsen ABP en PFZW dragen met forse investeringen bij aan de economie van IsraŽls illegale 'nederzettingen' in bezet Palestina. Daarmee gaan zij in tegen internationale gedragscodes en de richtlijnen van de Nederlandse overheid, en ondermijnen zij de tweestatenoplossing. Dat schrijft het Deense centrum voor onderzoeksjournalistiek Danwatch in een vandaag verschenen rapport.

 

Danwatch onderzocht de investeringen van de vijf grootste Europese pensioenfondsen. Samen hebben zij 7,5 miljard euro belegd in 36 IsraŽlische en internationale bedrijven die actief zijn in de nederzettingeneconomie. Met investeringen van ruim een miljard en 525 miljoen bezetten het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) respectievelijk de tweede en vierde plaats.

Met name de beleggingen van PFZW zijn opvallend. In 2014 deed het fonds zijn investeringen in vijf IsraŽlische banken van de hand vanwege hun betrokkenheid bij de nederzettingeneconomie en de daarmee samenhangende mensenrechtenschendingen. Directeur Peter Borgdorff zei toen: 'Het gaat ons er om dat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever de mensenrechten van de Palestijnen schaadt, volgens internationaal recht. We willen geen geld verdienen aan bedrijven die de nederzettingen verder versterken en uitbreiden.'

Met hun investeringen gaan beide pensioenfondsen in tegen de internationale gedragscodes op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Ze negeren ook het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse overheid, die bedrijven ontraadt zaken te doen met de nederzettingen. Tenslotte, schrijft Danwatch, dragen zij actief bij aan de ondermijning van de tweestatenoplossing, en daarmee van het buitenlandbeleid van de EU.

Danwatch vroeg beide pensioenfondsen om een reactie op zijn bevindingen, maar kreeg geen antwoord.†

The Rights Forum, 31-01-2017