Vredesduif met olijftak in snavel.

Petitie erkenning Palestina

17-12-2014 SIVMO en Een Ander Joods Geluid roepen Minister Koenders op om Palestina als staat te erkennen. Zweden heeft Palestina in oktober al erkend, in Groot-BrittanniŽ, Spanje, Frankrijk en Ierland werd al over een motie gestemd. Onderteken de petitie en zorg dat Nederland ook tot erkenning over gaat!

 

Tekst petitie:

Minister Koenders: erken Palestina en pleit voor erkenning in Europa. Het strategische moment is aangebroken!

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders sprak onlangs in de Tweede Kamer over het 'strategische moment' waarop Nederland zou kunnen overgaan tot de erkenning van Palestina. Wij roepen de Minister op: dat strategische moment is aangebroken! Erken Palestina nu!

In de afgelopen maanden hebben honderden IsraŽli's - van schrijver David Grossman tot Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman - meerdere parlementen in Europa opgeroepen Palestina te erkennen. Zij doen deze oproep uit de overtuiging dat de kans op een tweestatenoplossing steeds kleiner wordt en dat de bezetting ook IsraŽl zelf schade berokkent. De erkenning van Palestina is een voorwaarde, op den duur, voor het voortbestaan van een democratisch en veilig IsraŽl.

De bezetting duurt al bijna een halve eeuw. Al bijna een halve eeuw worden de Palestijnen in bezet gebied fundamentele burgerrechten ontzegd. In 1988 accepteerde de PLO (Palestine Liberation Organization) de tweestatenoplossing en erkende daarmee het bestaan van de staat IsraŽl. De Palestijnse Autoriteit heeft deze erkenning meermalen bevestigd. Een meerderheid van IsraŽli's en Palestijnen is voor een tweestatenoplossing.

Een Palestijnse staat is er echter nog steeds niet terwijl de bezetting steeds verder ingrijpt in het leven van de Palestijnen, hun rechten nog altijd dagelijks worden geschonden, het geweld tussen IsraŽli's en Palestijnen toeneemt en deze bezetting meer en meer leidt tot een uitholling van IsraŽl als democratische en verdraagzame samenleving. De vredesonderhandelingen onder leiding van de Amerikanen hebben eerder dit jaar niets opgeleverd. De kans op een vreedzaam akkoord tussen IsraŽli's en Palestijnen neemt met de dag af.

Het is daarom nķ de tijd om Palestina te erkennen, door Nederland en door Europa. De erkenning van Palestina kan de redding betekenen van de tweestatenoplossing. De erkenning is een voorwaarde voor meer gelijkwaardigheid in de vredesonderhandelingen tussen IsraŽli's en Palestijnen. Zij is een steun in de rug voor de meer gematigde stem in zowel Palestina als IsraŽl, die pleit voor het bewandelen van een geweldloze en politieke weg om tot vrede te komen. En zij is, simpelweg, het bevestigen van de legitieme nationale rechten van het Palestijnse volk.

Nederland moet laten zien aan IsraŽl, aan de Palestijnen en in Europa dat het een tweestatenoplossing in woord en daad ondersteunt. De erkenning van Palestina is daarvoor nodig.

Minister Koenders: erken Palestina en pleit voor erkenning in Europa! Het strategische moment is aangebroken.

Onderteken hier de petitie.

Bron: Een Ander Joods Geluid