Vredesduif met olijftak in snavel.

Onrecht Palestina structureel

20-1-2016 Meer dan zeshonderd maal schonden IsraŽlische autoriteiten, militairen en kolonisten in december mensenrechten van Palestijnen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van de werkgroep Staat van Beleg.

 

In zijn maandoverzicht van inbreuken op de mensenrechten over december 2015 rapporteert Staat van Beleg 604 schendingen van Palestijnse rechten. Niet eerder in het korte bestaan van de Nederlandse werkgroep was het aantal geregistreerde schendingen zo hoog.

Staat van Beleg stelt sinds 1 juli 2015 maandelijkse overzichten samen van − individuele en collectieve − schendingen van mensenrechten van Palestijnen, begaan door IsraŽlische autoriteiten, militairen en kolonisten. Slechts in uitzonderlijke gevallen halen zulke schendingen de Nederlandse pers. Waar aanvallen van Palestijnen op IsraŽliŽrs vaak breed worden uitgemeten, geldt dat in het omgekeerde geval alleen als er sprake is van extreem geweld. Met haar overzichten wil de werkgroep journalisten, politici en burgers bewust maken van het structurele karakter van deze schendingen, en inzicht geven in de dagelijkse praktijk van de IsraŽlische onderdrukking van de Palestijnen.

De overzichten worden gepubliceerd op de website van Staat van Beleg, en zijn daar ook als pdf beschikbaar: http://staatvanbeleg.com

Zie verder: https://www.facebook.com/staatvanbeleg?_rdr=p

20-1-2016