Vredesduif met olijftak in snavel.

PAX steunt wapenleveranties

6-5-2022 Wat Nederland kan doen volgens PAX om de Russische oorlogsmachine te stoppen is de geldstroom blokkeren, een embargo op Russisch gas en olie en alle Russische banken uitsluiten van SWIFT. PAX is daarnaast voor het leveren van wapens aan Oekra´ne met de reden dat Oekra´ne het recht heeft om de eigen burgers te beschermen.

 

Dit standpunt bracht PAX naar voren in een op 20 april jl. gehouden webinar.

á

Ter ondersteuning van dit standpunt werd verteld over een leus van een protestbord: 'Als Rusland stopt met vechten is er geen oorlog meer, als Oekra´ne stopt met vechten is er geen Oekra´ne meer.' De meeste schendingen van het oorlogsrecht en mensenrechten worden gepleegd door Russische soldaten/huurlingen. De indruk is dat dit systematisch gebeurt en dus onderdeel van de tactiek is. Aan de Oekra´ense kant komen ook incidenten voor, die worden net als de schendingen door Rusland onderzocht. Onafhankelijke onderzoekers verzamelen bewijsmateriaal om daders te berechten.

á

Volledig verslag van het webinar

Bron: PAX