Vredesduif met olijftak in snavel.

PBI: geen vrede in IndonesiŽ

15-3-2011 Verontrustend nieuws. De Peace Brigades International hebben besloten zich terug te trekken uit IndonesiŽ, omdat hun werk te zeer wordt bemoeilijkt door bedreigingen en vervolging.

 

Peace Brigades International heeft in de Gordel van Smaragd te kampen met bedreigingen en over bureaucratische tegenwerking en intimidatie van hun medewerkers, wanneer die in diverse districten opkomen voor mensenrechten en de belangen van de plaatselijke bevolking tegen corruptie en machtsmisbruik. Zij besluiten nu hun werkzaamheden in IndonesiŽ te stoppen en doen een beroep op de Indonesische regering om zich te houden aan de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties, die ook door IndonesiŽ zijn ondertekend.

In juli 2010 werd de journalist Ardiansyah Matra dood aangetroffen aan de rivieroever nabij zijn huis in Merauke, West Papua, waar hij nieuws verspreidde over illegale houtkap ten koste van de papuabevolking aldaar. Zijn lichaam toonde sporen van ernstige mishandeling, die de dood moet hebben veroorzaakt. Maanden tevoren had hij te maken met intimidaties en bedreigingen van onbekenden, die in verband staan met de bedrijven die zich met deze houtkap bezig hielden, en de daarmee gepaard gaande corruptie en schending van de mensenrechten van de Papuas.

Zijn geval staat niet op zichzelf. Overal in IndonesiŽ maken grote bedrijven gebruik van eigen paramilitaire organisaties om grond te roven, rechten van kleine boeren te vertrappen en mensenrechten te schenden, soms met steun van het leger. In diezelfde maand werd in Riouw een dorp door het leger met napalm bestookt, omdat de boeren hun traditioneel beheerde gronden niet wilden afstaan aan een palmoliebedrijf dat onder een staatsmonopolie valt.

Intussen wordt het werk wellicht ondergronds voortgezet, in ieder geval door anderen. Netwerken als Hidup Biasa (het dagelijkse leven) berichten regelmatig over schending van de rechten van de boeren en inbreuken op het zelfbeschikkingsrecht van minderheden door grote internationale ondernemingen, die deels door de staat worden ondersteund, of door feodale heren als de sultan van Yogjakarta die zelf ondernemer zijn en met gewapende bendes of met corrupte politie- en legercorpsen opereren.+

Bron: www.peacebrigades.nl en hidupbiasa.blogspot.com