Vredesduif met olijftak in snavel.

Beleidsalternatieven

5-11-2013 Input voor Defensie en Buitenlandse zaken. Laat je inspireren en denk mee over beleidsalternatieven op het gebied van Vrede en Veiligheid. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie, WILPF Nederland, Kerk & Vrede en Vrouwen voor Vrede organiseren daartoe een seminar op donderdag 14 november, in Nieuwspoort in Den Haag. Sylvia Borren, directeur van Greenpeace, zal de inleidende lezing houden.

 

Daarna volgen drie korte inleidingen over 

* het Nederlandse defensiebeleid: in hoeverre draagt dit bij aan vermindering van
gewapende conflicten in de wereld;
* wapenproductie en wapenhandel in Nederland en in Europa, door Frank Slijper,
onderzoeker bij de Campagne tegen Wapenhandel;
* mogelijkheden voor een Nederlandse bijdrage aan niet-gewelddadige
conflictoplossing, door Hanna Molly, bestuurslid van Peace Brigades International.

 

Aansluitend gaan de deelnemers in discussiegroepen uiteen en bespreken een concept-stelling, die door de inleiders is opgesteld. De door de discussiegroepen vastgestelde stellingen zullen als beleidsadviezen worden voorgelegd aan een panel van politici. Hiermee hopen de organisatoren de politiek te bewegen, meer aandacht te besteden aan vermindering van gewapende conflicten en niet-gewelddadige conflictoplossingen. U kunt bijdragen aan deze democratie van onderop, rechtstreekse beinvloeding van de politiek. 

De zaal is open om 13:00 uur; de bijeenkomst duurt van 13:30 tot 17:00. Opgeven bij bij wilpf.nl@gmail.com

Persbericht van Vrouwen voor Vrede