Vredesduif met olijftak in snavel.

Politietrainingsmissie

10-1-2011 Van verschillende kanten worden oproepen gedaan om in actie te komen tegen de voorgenomen 'politiemissie' in Afghanistan. Steeds duidelijker wordt dat het in werkelijkheid vooral gaat om het opleiden van para-militairen. Hieronder de oproep van Kerk en Vrede.

 

In de vanmiddag (7-1-2011) gepresenteerde brief over een "geďntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan" heeft de Nederlandse regering haar vermogen om een oorlog in heel andere bewoordingen te verkopen nog verder vervolmaakt. In een fantastische opbouw wordt benadrukt dat van de 545 uit te zenden personen 225 politietrainer zijn en de rest (325) in diverse zin ondersteunende militairen. De getrainde politiemensen zullen volgens deze presentatie echte community politie vormen en op grote afstand blijven van offensieve militaire ISAF-activiteiten. Tegenover de NAVO-geleide ISAF-missie wordt het kader van de EU geleide civiele EUPOL-missie benadrukt en wordt hoog opgegeven van een training van vrouwelijke politieaganten waarvan pas op de helft van de brief duidelijk wordt dat deze op z’n vroegst pas in 2013 daadwerkelijk zal kunnen beginnen.

De achter deze retoriek schuilgaande realiteit is dat slechts 40 van 545 uit te zenden personen daadwerkelijk civiele EUPOL-politietrainer zullen zijn, 5 justitieel expert en dat de overige 500 uitgezonden personen militair zijn (waarvan slechts 50 marechaussee en de overige 135 "politietrainers" puur militair instructeur). De door deze militairen getrainde ‘politiemensen’ zullen wel degelijk in het NAVO/ISAF-kader worden ingezet en dus als zgn. "little soldiers" deel uitmaken van de bredere NAVO-strategie ten aanzien van Afghanistan. Ook blijven als onderdeel van dit kabinetsbesluit vier Nederlandse F16’s in Afghanistan, ter ondersteuning van de "politietrainingsmissie" die in feite dus vooral een militaire trainingsmissie is.

Na alle kritiek heeft van de afgelopen maanden over de wederopbouwmissie die in de praktijk steeds meer een vechtmissie bleek te zijn, maar als wederopbouwmissie werd verkocht om destijds de Partij van de Arbeid in te laten stemmen, praat de regering nu graag GroenLinks en D66 naar de mond en presenteeert een militaire missie als "politietrainingsmissie".

Door doelbewust een verkeerd beeld naar buiten te brengen probeert de regering publieke en politieke steun te vinden voor een missie die er niet is en ook niet zal ontstaan de zakelijke feiten gewoon worden gepresenteerd. Dit heet oorlogspropaganda en dat misstaat een land dat de bevordering van het internationaal recht hoog in zijn vaandel heeft staan.

Kerk en Vrede roept het parlement op zich niet door deze gelikte presentatie in te laten pakken en ten aanzien van Afghanistan te kiezen voor een benadering die daadwerkelijk in het belang is van de volledige Afghaanse bevolking en dat begint met een toenadering van de verschillende partijen en bevolkingsgroepen en sociaal-economische ontwikkeling van het land.

Eerste actie

Op 11 januari 2011 om 17 uur vormden enkele tientallen mensen een picket tegenover café Dudok, vlak bij de Tweede Kamer. Aanleiding was de oproep van Harry van Bommel (kamerlid SP), om te protesteren voor de deur van de 'Afghanistan Nieuwjaarsreceptie' van de enkele hulporganisaties en de Afghaanse ambassadeur, die om 17:30 begon in Café Dudok. De oproep werd ondersteund door het Haags Vredes Platform, VD AMOK, Pais, Kerk en Vrede en de Midden-Oosten-werkgroep van GroenLinks.

De organisatie van de nieuwjaarsreceptie ging er bij voorbaat van uit dat er een nieuwe missie komt en stelde de vraag: "Maar wordt dit nu een politiemissie of een combinatiemissie?" De demonstranten stellen dat een nieuwe missie Afghanistan niet verder helpt, maar bijdraagt aan de voortzetting van de oorlog.

De Tweede kamer moet het kabinetsvoornemen nog goedkeuren. Gedoogpartner PVV is tegen en ook de PvdA wil geen nieuwe missie, waardoor het moeilijk wordt een meerderheid te vinden in de kamer. Het kabinet hoopt op steun van D66, GroenLinks en de Christenunie.+

10-1-2011