Vredesduif met olijftak in snavel.

Sluiting IPS-Project

18-2-2019 Het spijt Christian Peacemaker Teams zeer te moeten aankondigen dat het project 'Indigenous Peoples Solidarity' (IPS) dat in Canada werkt met de oorspronkelijke bevolking van gebieden in Ontario en Manitoba zal gaan sluiten.

 

Dit besluit vloeit voort uit de noodzaak op lange termijn een financieel gezonde organisatie te worden in een klimaat waarin financiering voor de organisatie terugloopt. CPT heeft alle opties overwogen en kwam tot de conclusie dat de sluiting van een van de projecten de enige manier was om een gezonde begroting te realiseren. Naast de sluiting van dit project is ook op andere plaatsen flink gesneden in de uitgaven zodat deze weer in balans komen met de inkomsten.


Hoewel we niet langer in staat zijn om full-time aanwezig te zijn, blijft CPT zich inzetten voor het werk van het IPS-team. Dit werk zal zo veel mogelijk worden voortgezet door de CPT coŲrdinator in Canada en de actieve gemeenschap van reservisten die daar aanwezig is. Daarnaast stelt CPT financiŽle middelen ter beschikking voor het geval onze partners in Grassy Narrows in een crisissituatie behoefte hebben aan de aanwezigheid van CPT.


CPT blijft middelen en mensen inzetten om het verhaal van de oorspronkelijke bevolking van Canada te blijven vertellen. Dit doen wij onder meer door de voortzetting van workshops over de kolonisatie van Noord-Amerika, aandacht voor de huidige onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking en wat daar op een geweldloze manier aan te doen is. Dit alles zal zich vooral richten op de gemeenschap van de niet-oorspronkelijke bevolking. Daarnaast zet CPT zich in om de mogelijkheid om op delegatie te gaan en direct contact te hebben met onze partners te blijven bieden.


Het full-time IPS-team was opgericht naar aanleiding van een uitnodiging van de Asubpeeschoseewagong (Grassy Narrows) gemeenschap in 2002. Zij verzochten de aanwezigheid van CPT bij een wegblokkade om op die wijze hun land de beschermen tegen volledige kaalslag door bomenkap. Hoewel geen sprake meer zal zijn van full-time aanwezigheid van CPT, hechten wij nog steeds veel waarde aan onze partnerschappen met de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika en blijven wij aandacht vragen voor de gevolgen van de wijze waarop hun land gekoloniseerd is. Wij vragen de gehele CPT-gemeenschap en haar aanhang om deze intentie en de voortzetting van het werk in stand te houden.


Ten slotte vragen wij u het IPS-team op te nemen in uw gebeden, zij hebben deze steun hard nodig tijdens het moeilijke werk waarin zij de werkzaamheden afronden en het project zullen sluiten.


Wij verzoeken u om eventuele vragen over dit bericht te richten aan communications@cpt.org (in het Engels).†

Bron: Christian Peacemaker Teams