Vredesduif met olijftak in snavel.

Internationaal recht

22-2-2021 Het Asser Instituut, onderzoeksinstituut voor internationaal en Europees recht, lanceerde onlangs de Asser Nexus-website. Deze website bevat veel informatie over internationaal recht m.b.t. criminaliteit en conflict, zoals publicaties, lezingen, trainingen en onderzoeksdatabases. Een belangrijke informatiebron dus voor onderzoekers, journalisten, en anderen.

 

De website (www.asser.nl/nexus) biedt informatie op het snijvlak van de rechtsgebieden Internationaal Humanitair Recht (IHR), Internationaal Strafrecht (ICL), Transnationaal Strafrecht (TCL) en Juridische aspecten van terrorismebestrijding (LACT). Deze specialismen zijn onderling verbonden en overlappen soms ook: de reden om deze informatie bij elkaar te presenteren. Dit aspect stond centraal in de creatie en lay-out van de site.

Breed scala aan doelgroepen

De site is gericht op een aantal doelgroepen. Onderzoekers vinden er de laatste ontwikkelingen en trends, journalisten algemene achtergrondinformatie. Professionals in de strafrechtsector kunnen zich oriŽnteren op een training, studenten kunnen een case-samenvatting opzoeken.

Belangrijk onderdeel van de website is de International Crimes Database: een database met grote hoeveelheden informatie en rechtszaken over genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, marteling, agressie, piraterij, buitenlandse strijders en terrorisme.

De website wordt voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd.

Bron: www.asser.nl