Vredesduif met olijftak in snavel.

Referendum EU-IsraŽl

28-3-2016 Op 1 april a.s. organiseren we ons eigen referendum over het EU-IsraŽl Associatieverdrag. Doel is om met overmacht te eisen dat dit verdrag onmiddellijk wordt opgezegd. Doe mee en breng je stem uit!

 

Op woensdag 6 april vindt het referendum plaats over het EU-OekraÔne Associatieverdrag. Die veelbesproken gebeurtenis benutten we om de aandacht te vestigen op een ander Associatieverdrag: dat tussen de EU en IsraŽl. Het EU-IsraŽl Associatieverdrag kan namelijk alleen bestaan door de spelregels te negeren, die bepalen dat de deelnemers de mensenrechten respecteren. IsraŽl voldoet daar niet aan, en hoort niet langer beloond te worden met handelsvoordelen. Om die reden dient het EU-IsraŽl Associatieverdrag te worden opgezegd. En aangezien de overheid hierover nooit een referendum zal organiseren, doen we dat zelf.

Om gehoord te worden is het belangrijk dat iedereen zijn stem uitbrengt, en dat we dat gelijktijdig doen. Om de attentiewaarde van ons referendum te verhogen, is gekozen voor 1 april. De actie wordt nu al verspreid om op voorhand zoveel mogelijk medestanders te mobiliseren. Als we er in slagen om vrijdag honderden mails te versturen, ontvangt de politiek van ons in korte tijd de vierde duidelijke boodschap dat actie verlangd wordt om een einde te maken aan de uitzonderingspositie van IsraŽl. Het zou mooi zijn als dit de meest massale wordt.

Gebruik onderstaande tekst of schrijf je eigen variant. De adressen zijn die van Eerste en Tweede Kamerleden die zich bezighouden met Economische Zaken of Buitenlandse Zaken, en van de Nederlandse EuroparlementariŽrs. Gebruik die naar eigen inzicht, en breidt ze vooral uit met politieke partijen of andere organisaties waarvan je vindt dat die hierop horen aan te slaan. Het is de hoogste tijd dat in alle sectoren van onze samenleving het debat losbarst.

Breng vrijdag 1 april tussen 00.00 en 24.00 uur je stem uit tegen het EU-IsraŽl Associatieverdrag.

Voorbeeldmail:

Aan de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement
Onderwerp: Stemverklaring inzake referendum EU-IsraŽl Associatieverdrag

Stemverklaring
Hierbij spreek ik mij uit tegen het EU-IsraŽl Associatieverdrag.

Motivatie
IsraŽls consistente en ingrijpende schending van Artikel 2 van het Associatieverdrag, waarin is vastgelegd dat Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.

Op grond hiervan roep ik u op om het EU-IsraŽl Associatieverdrag op de kortst mogelijke termijn op te zeggen.

Met vriendelijke groet,
(naam, plaats)

Mailadressen:

Tweede Kamercommissie BuZa
hantenbroeke@tweedekamer.nl, m.servaes@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, h.krol@tweedekamer.nl, j.houwers@tweedekamer.nl, klein@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl

Tweede Kamercommissie EZ
s.gesthuizen@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl, k.verhoeven@tweedekamer.nl, i.dcaluwe@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, e.bruins@tweedekamer.nl, r.bosma@tweedekamer.nl

Eerste Kamercommissie BDO
bastiaan.vanapeldoorn@eerstekamer.nl, diederik.vandijk@eerstekamer.nl, t.elzinga@eerstekamer.nl, thom.degraaf@eerstekamer.nl, henk.tenhoeve@eerstekamer.nl, ben.knapen@eerstekamer.nl, tkox@sp.nl, r.kuiper@eerstekamer.nl, frits.lintmeijer@eerstekamer.nl, gidi.markuszower@eerstekamer.nl, m.martens@eerstekamer.nl, marnix.vanrij@eerstekamer.nl, martin.vanrooijen@eerstekamer.nl, S.Schaap@tip.nl, herman.schaper@eerstekamer.nl, n.j.schrijver@planet.nl, petra.stienen@eerstekamer.nl, t.strik@eerstekamer.nl

Nederlandse EuroparlementariŽrs
paul.tang@europarl.europa.eu, agnes.jongerius@europarl.europa.eu, kati.piri@europarl.europa.eu, sophie.intveld@ep.europa.eu, gerben-jan.gerbrandy@ep.europa.eu, marietje.schaake@ep.europa.eu, matthijs.vanmiltenburg@europarl.europa.eu, hans.vanbaalen@europarl.europa.eu, cora.vannieuwenhuizen@europarl.europa.eu, jan.huitema@europarl.europa.eu, esther.delange@ep.europa.eu, wim.vandecamp@ep.europa.eu, jeroen.lenaers@ep.europa.eu, lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu, annie.schreijer-pierik@ep.europa.eu, ddejong@sp.nl, amineur@sp.nl, bas.eickhout@europarl.europa.eu, judith.sargentini@europarl.europa.eu, bastiaan.belder@europarl.europa.eu, peter.vandalen-office@europarl.europa.eu

Aparte mail aan minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders:

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Aparte mail aan minister van Economische Zaken Henk Kamp:

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

28-3-2016