Vredesduif met olijftak in snavel.

Project over Vrede en Religie

18-7-2013 Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV) is een veelzijdig project gestart: Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap, religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening.

 

Met dit project wil het Platform VDV
- (allochtone en autochtone) vredesvrouwen inspireren en ondersteunen in hun verzet tegen onderdrukkende interpretaties van hun religie

- meer draagvlak creŽren voor leiderschap van vrouwen binnen de vredesactiviteiten.

De eerste fase van het project gaat over Islam en Christendom. Het gaat uitdrukkelijk niet om een vergelijking van de religies, maar om het verdiepen van het inzicht dat elke boodschap of waarheid zoals God die bedoelt, altijd VIA een menselijke interpretatie komt. In de heilige boeken zijn aansporingen te vinden voor vrouwelijk leiderschap en voor vrede en verzoening.

Het project omvat lezingen, artikelen, discussies via sociale media en trainingen.
Als eerste stap is een website geopend: www.vrouwenenduurzamevrede.nl/home
U vindt daar o.a. informatie over de experts die zijn uitgenodigd voor de training:
Voor de Islam-kant: Musdah Mulia, een progressieve moslimtheologe uit Indonesie en Abdulwahid van Bommel, een bekende Nederlandse imam.
Voor de Christen-kant: Esther Mombo, een Keniaanse christelijke theologe en Diana Vernooij, filofose en christelijk voorganger
Op woensdag 10 september vindt in de Nieuwe Liefde in Amsterdam een openbare lezing plaats met Musdah Mulia als gastspreker.

De training zal plaats vinden†vanaf donderdagmiddag 12 september, tot en met zondag 15 september a.s. De training zal bestaan uit twee deeltrainingen, een rond het christelijke geloof en een rond de Islam, met daarnaast gezamenlijke bijeenkomsten van de deelneemsters aan beide deeltrainingen. Vrouwen die werken op het raakvlak van vrede en religie kunnen zich hier voor opgeven; er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.†

Persbericht van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede