Vredesduif met olijftak in snavel.

Commentaar op Rijksbegroting

19-11-2009 Vrouwen voor Vrede en de Wilpf hebben, evenals vorige jaren, een kritisch commentaar geschreven op de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Het commentaar is gezonden aan de betreffende Kamercommissies.

 

Een greep uit het commentaar:
* In de begroting van Buitenlandse Zaken worden de woorden beheersingsoperatie en vredesdividend gebruikt. Hoe moet dat worden verstaan? Hoe kunnen crises worden voorkomen, aan wie komt de winst toe?
* Nergens in de begrotingen wordt gesproken over burgervredesorganisaties. In Duitsland wordt hun werk wel erkend en door de regering gesteund.
* Er is veel te weinig aandacht voor de rol van vrouwen en vrouwenorganisaties en de verbetering van hun positie bij gewapende conflicten.
* Het gewapend optreden in Afghanistan is niet effectief. Er moet meer met civiele middelen worden gewerkt. De bevolking zal niet voor de Taliban kiezen als de levensstandaard verbetert.
* Wapens vormen een bedreiging voor vrede en veiligheid van mensen en milieu. Moedige stappen moeten worden gezet naar afschaffing van kernwapens.
* Zolang b.v. IsraŽl buiten alle verdragen om gesteund door de VS en andere westerse landen kernwapens bezit, zullen andere landen in die regio zich bedreigd voelen en werken aan de ontwikkeling van een kernwapen.
* Wij lezen met schrik dat de NAVO in de rij van vredesorganisaties wordt gezet, als partners gelijkwaardig aan EU, VN en OVSE. Wij vinden dat schaamteloos.

De volledige tekst van het commentaar is te lezen in de leeszaal van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid (www.vredesmuseum.nl).+

19-11-2009