Vredesduif met olijftak in snavel.

Verbod op killer robots

8-12-2014 Al meer dan zeventig religieuze leiders, vertegenwoordigers en groeperingen waaronder aartsbisschop Desmund Tutu, tekenden de interreligieuze verklaring die regeringen oproept te komen tot een wereldwijd verbod op volledig autonome wapens. De verklaring is een initiatief van PAX in samenwerking met Pax Christi International.

 

Eerder spraken ook vele wetenschappers en Nobelprijswinnaars zich uit voor een verbod op deze wapens, ook wel killer robots genoemd. Op 13 en 14 november staat het onderwerp op de agenda van de Conventie inzake Bepaalde Conventionele Wapens (CCW) bij de Verenigde Naties in Genève. PAX is daar als medeoprichter van de Stop Killer Robots campagne eveneens aanwezig.

 

Breed gedeeld
"Deze interreligieuze verklaring laat zien dat de bezorgdheid over de ontwikkeling van killer robots breed in de samenleving wordt gedeeld", zegt Miriam Struyk, programmadirecteur Veiligheid en Ontwapening van PAX. "En dat is niet voor niks. We weten dat aan de ontwikkeling van deze wapens wordt gewerkt. Maar je moet er niet aan denken dat er straks wapens zijn die zelfstandig hun doelwit selecteren en zonder menselijke tussenkomst beslissen of ze tot een aanval overgaan. Vanuit ethisch en moreel oogpunt moeten we daarom kijken naar de trend van automatisering van de oorlogsvoering. Wapens die opereren zonder betekenisvolle menselijke interventie druisen in tegen de menselijke waardigheid."

 

Geen onderscheid
Andere bezwaren zijn dat een autonoom wapensysteem geen onderscheid kan maken tussen soldaten of burgers, en niet de afweging kan maken of een actie proportioneel is. Landen zullen deze wapens wellicht sneller inzetten, omdat ze er geen manschappen voor hoeven te offeren. Voor mensen in oorlogsgebieden zal de angst voor dergelijke moordmachines enorm zijn en daardoor haat- en wraakgevoelens oproepen. Daarnaast is er de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het handelen van deze robots en hoe het zit met transparantie en met de verspreiding van zulke wapens. Voor de leiders van allerlei geloofsgezindten waren dit redenen om de oproep aan de regeringsleiders te tekenen.

 

Preventief verbod
Om de noodzaak tot verdere debatten en een internationaal verbod te benadrukken lanceren PAX en Pax Christi International (PCI) de interreligieuze verklaring in Genève bij de CCW op 13 november. Jose Henriquez, Secretaris Generaal van Pax Christi International: "Deze verklaring verwoordt de bezorgdheid vanuit religieuze gemeenschappen over oorlogsvoering zonder menselijke controle. De verklaring is een start en we verwachten de komende tijd meer ondertekenaars. Het gaat er niet om waar technologie toe in staat is, maar om waar we technologie voor willen gebruiken. Mensen vanuit allerlei gezindten geven met deze brief aan dat er een ethische grens is die niet overschreden mag worden. Een preventief verbod is noodzakelijk voordat het proces onomkeerbaar is."

 

Tekst verklaring

 

Zie ook: www.stopkillerrobots.org

Bron: Pax, 12-11-2014