Vredesduif met olijftak in snavel.

Autonome militaire robot

24-4-2015 Human Rights Watch en de Harvard Law School pleiten bij de VN voor het opstellen van een verdrag waarin geheel autonome wapensystemen, killer robots, worden verboden. Nu worden al veel aanvallen uitgevoerd met onbemande wapens, maar die worden op afstand bestuurd door de mens. De in ontwikkeling zijnde robots detecteren de vijand, waarna een computerbrein bepaalt of er wordt aangevallen.

 

De Harvard Law School en HRW hebben onderzocht wie in een dergelijk geval de verantwoordelijkheid draagt voor de slachtoffers. In het rapport Mind the Gap komen ze tot de conclusie dat onder de bestaande wetgeving zowel de bevelhebber, de fabrikant als de computerprogrammeurs aansprakelijk gesteld kunnen worden, maar dat daar geen wettelijk kader voor is. Ook achten zij de kans klein dat er in de toekomst dergelijke wetgeving wordt opgesteld door de landen die de robots willen inzetten.

HRW en de Harvard Law School pleiten daarom voor een bindend VN-verdrag waarin de ontwikkeling van autonome wapensystemen expliciet wordt verboden. Ook de productie en het inzetten van dergelijke wapens moet aan banden worden gelegd.

Volledig automatische wapens bestaan momenteel nog niet, maar de technologie evolueert in die richting en modellen die dicht in de buurt komen zijn nu al in gebruik. De organisaties noemen als voorbeelden het IsraŽlische raketschild Iron Dome en de Amerikaanse Phalanx- en C-RAM-wapensystemen. Hiermee worden raketten automatisch gelanceerd zodra er een dreiging wordt gesignaleerd. 'Het gebrek aan menselijke controle plaatst autonome wapens in een ambigue en zorgwekkende positie', stellen de auteurs.

IsraŽl, de VS en Groot-BrittanniŽ lopen voorop bij de ontwikkeling van de autonome militaire robot en ook de onderzoeksbudgetten van China, Canada en Duitsland op dit terrein zijn gestegen. Autonome robots zijn aantrekkelijk omdat ze het aantal slachtoffers aan eigen zijde verminderen en zonder aansturing ook goedkoper zijn in gebruik. Over twintig tot dertig jaar zouden de eerste robots kunnen worden ingezet. Het is aan de VN om deze zieke zooi aan banden te leggen.

Ontleend aan een artikel in Ravage Webzine

Bron: Ravage, 10-4-2015