Vredesduif met olijftak in snavel.

Russell Tribunal on Palestine

22-8-2012 Het Russell Tribunal on Palestine is op zoek naar nieuwe organisaties die zijn werk moreel en materieel willen steunen. Dit tribunaal onderzoekt de schendingen door IsraŽl van het Internationaal Humanitair Recht m.b.t. de Palestijnen.

 

In eerdere sessies heeft het Tribunaal aandacht besteed aan der rol van Europa en van bedrijven. Ook kwam de behandeling van van Palestijnen in IsraŽl en de bezette gebieden al aan de orde. In de vierde en laatste sessie, van 6 tot 8 oktober a.s. in New York, wordt de rol van de VN onderzocht.

Wereldwijd zijn er vele organisaties die het werk van het het Russell Tribunal on Palestine moreel en materieel steunen. In Nederland werkt het Nederlands Palestina Komitee samen met RToP. Ex-premier Dries van Agt is beschermheer van het Tribunaal. Ook werkte het Tribunaal samen met het Nederlandse kunstproject 'Gegoten Lood'.

Wil uw organisatie of actiegroep ook het werk van het Tibunaal steunen?

Dat kan eenvoudig door dit formulier www.russelltribunalonpalestine.com/en/endorsement-submission aan te klikken en in te vullen!

Wilt u de sessie in New York bijwonen?

Ook dat kan. Voor vragen over deelname aan een Nederlandse delegatie kunt u terecht bij het Nederlands Palestina Komitee, npk@xs4all.nl

Bron: www.palestina-komitee.nl