Vredesduif met olijftak in snavel.

Verboden waarheid te spreken

11-4-2011 De Egyptische gewetensbezwaarde Maikel Nabil Sanad is voor zijn publicitaire activiteiten op 10 april door een militaire rechtbank tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens "belediging van het leger".

 

Op 9 maart j.l. publiceerde VredesNieuws het rapport van Maikel Nabil Sanad over de ware aard van de Egyptische militairen, die tijdens de opstand op het Tahrirplein en ook na het vertrek van Mubarak de oude orde in stand hielden, de noodtoestand niet afschaften en de willekeurige martel- en rechtspraktijken van Mubarak domweg in stand hielden.
(Zie: www.maikelnabil.com/2011/03/army-and-people-wasnt-ever-one-hand.html).

Op 28 maart werd Nabil zelf gearresteerd en onderworpen aan een van die vormen van willekeurig snelrecht waaraan volgens zijn rapport zowat iedere arrestant op het Tahrirplein en elders werd onderworpen. Zonder goede gelegenheid om zich te verdedigen werd hij op 6 april als burger voor een militaire rechtbank gesleept en verhoord, wat in strijd is met art. 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een waarnemer van War Resisters International was erbij en hoorde het schijnproces aan. De aanklacht was: "belediging van het leger door onware berichtgeving" en "verstoring van de vrede".

De uitspraak werd vastgesteld op 10 april, en op die dag werd Maikel Nabil Sanad dan ook conform de aanklacht veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Maar waarnemers en verwanten kregen te horen dat de zitting was uitgesteld, en zo verscheen Maikel alleen voor de rechtbank in een besloten zitting. Geheime processen behoorden tot de specialiteit van Mubarak, en deze traditie werd dus door het leger voortgezet. Er bestaat dus in Egypte geen vrijheid van meningsuiting zodra de waarheid over het leger aan de orde moet worden gesteld.

De Egyptische bevolking heeft hierop al een antwoord: het Tahrirplein stroomt weer vol met tienduizenden mensen, die niet van wijken weten en het aftreden eisen van de militaire commandant, die nu de macht uitoefent. En wij kunnen aan deze opstand bijdragen door onze protesten zo luid mogelijk te richten aan de Egyptische autoriteiten:

Director of Military Judiciary
Major-General Ahmed Abd Allah
Military Judicial Department
Cairo, Egypt
Fax: +202 2 402 4468 / +202 2 411 3452 (ask for fax)

Military General Attorney
Major-General Medhat Radwan
Military Judicial Department
Cairo, Egypt
+202 2 412 0980 (ask for fax)

Minister of Defence
His Excellency Muhammad Tantawi
Ministry of Defence
Cairo, Egypt
mmc@afmic.gov.eg ; mod@afmic.gov.eg
A protest email can be sent at wri-irg.org/node/12728.

Egyptian Embassy in the Netherlands,
Badhuisweg 92
2587 CL Den Haag
tel: 070-3542000.

Zie voor meer info: wri-irg.org/node/12750+

Bron: www.wri-irg.org/node/12733, 11-4-2011