Vredesduif met olijftak in snavel.

Texas gaat dicht

2-11-2009 Port Militarization Resistance (PMR) is een van onderop werkende coalitie van individuen die zich verzetten tegen het gebruik van onze havens voor militaire doeleinden. PMR blokkeert dan de plaatselijke havens door directe acties van burgerlijke ongehoorzaamheid.

 

Deze acties blijven niet onopgemerkt, want er komen ook lezingen in de wijken en gemeenten en veel propaganda. Deze groep weet successen te bereiken. Vanaf 2004 heeft PMR verschillende campagnes gevoerd en gedaan gekregen dat militaire transporten in de havens Tacoma, Olympia en Gray Harbour met succes werden afgebroken.

Men haalt nu materiaal en Strykers weg uit San Diego en Beaumont, Texas, en het gaat erop lijken dat men de havens in Puget Soud niet meer gaat gebruiken. Forst Student, een anarchist die in PMR actief is, merkt op 'we hebben ze weggejaagd uit Grays Harbor, we hebben ze weggejaagd uit Tacoma, we hebben ze weggejaagd uit Olympia, en nu gaan we ze helemaal uit Texas weg jagen, en als ze terugkomen, wachten wij ze op'.

PMR roept nu hoera om deze duidelijke successen, maar blijft georganiseerd en paraat voor geval deze transporten in de Puget Sound weer gaan beginnen. Een lang actieve medewerker uit Olympia verklaart dat door samenwerking van en met de buurt, door de buurt bewust te maken en door vernieuwende denkbeelden van directe actie zijn de deelnemers aan PMR alert gebleven en ze zullen door gaan solidariteit te betuigen aan toekomstige acties, waar ze ook zullen zijn en hoe hun buurten ook beslissen wat ze doen.+

2-11-2009